20 september 2021

Smart Industriell Modernisering MITT


Ledare

Av Anna Edblad, VD, Ö-viks Industrigrupp

Välkomna till Smart Industriell Modernisering Mitt!

 

Det är verkligen roligt att få skriva inledningen till det första nyhetsbrevet inom SIMMITT!
I min roll som VD för Örnsköldsviks Industrigrupp möter jag ofta tillverkande företag i deras vardag och lyssnar in deras utmaningar. Industrin påverkas av en ökande konkurrens från omvärlden samtidigt som teknikutvecklingen går allt fortare och behovet av kompetens ökar. För mindre företag innebär det nya utmaningar och kanske i kombination med en begränsad budget för utvecklingsfrågor.

Industrinära arbete

Med gemensamma krafter i Västernorrland och Jämtland Härjedalen har vi nu landat i projektet SIMMITT - Smart Industriell Modernisering Mitt. Det är ett arbete med syfte att underlätta för tillverkande och industrinära företag att utvecklas och undanröja hinder för tillväxt. En utvecklingsinsats av, för och med industrin.

industrisamordnare spridda över Jämtland Härjedalen och Västernorrland vars uppgift är att kontakta industrin för dialog om vilka utmaningar ni står inför och vilka stödinsatser som kan vara aktuella för just ert företag. Ni är naturligtvis varmt välkomna att kontakta industrisamordnarna för en behovsanalys. Behovsanalysen är en värdefull utgångspunkt som kan vara till nytta för ert eget utvecklingsarbete.


Industriellt Utvecklingscentrum

Vi kommer att utforska behovet av en långsiktig samverkansplattform för Västernorrland. Vilka behov finns hos företagen att få kunskap om vilken teknik och utrustning som finns tillgänglig? Vad sker inom automation och digitalisering som skulle kunna utveckla mitt företag? På vilket sätt kan stöd erbjudas? En plattform för att kunna erbjuda nationella insatser som Produktionslyftet och Robotlyftet och andra initiativ. Nationellt kommer medel att utlysas för omställning av industrin och en samverkansplattform skulle underlätta möjligheten att ta del av det. Idag är Västernorrland den enda regionen utan ett Industriellt utvecklingscentrum (IUC), dit det kanaliseras medel från bland annat Tillväxtverket.

 

Rätt kompetens

En utmaning som många företag står inför är att jobba med kompetens på ett strukturerat sätt. Att formulera en långsiktig plan för att kunna rekrytera rätt kompetens, att klara av generationsskiften och att personalen hänger med i takt med ökad digitalisering och nya investeringar. Sverker Hallén berättar mer om uppstartsprogrammet för Kompetenssäkrad Industri i nyhetsbrevet.

Är du nyfiken och vill veta mer?

I Västernorrland kontaktar du Industrisamordnare Alexandra Rietz alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se

I Jämtland/Härjedalen kontaktar du Industrisamordnare
pontus.sandell@iuczgroup.se

 

Anna Edblad, 
VD, Ö-viks industrigrupp

LinkedIn
 
SIMMITT RVN →
 
 
SIMMITT JH →
 
 

Rätt kompetens – en ödesfråga för industrin

Möt Sverker Hallén som är organisationsutvecklare och en del av det industrinära projektet SIMMITT, Smart Industriell Modernisering i Mittregionen. Med en bakgrund som personalvetare kretsar mycket av hans tankar kring att hitta medarbetarens fulla potential.  

I ett modernt arbetsliv är människan central. Trots det har teknikutveckling länge varit det som präglat många industrier. Fokus har kanske varit att hitta de senaste IT-lösningarna eller robotarna.  

- Den tekniska utvecklingen har varit så snabb att människan ibland har fått komma i andra hand, säger organisationsutvecklaren Sverker Hallén.  

Kompetenssäkrad industri  

Sverker började sin bana som personalvetare och har sedan dess jobbat mycket med rekrytering, utbildning, rådgivning och drivit eget i några år innan han började vid IUC Z-GROUP för att hjälpa tillverkande företag att utvecklas och växa. En vanlig arbetsdag är han ute och möter olika industrier och bollar strategiska frågor med dem.   

- Vissa industrier behöver jobba med teknikutveckling medan andra behöver fokusera på kompetensförsörjning för att stärka sin konkurrenskraft. I höst drar vi igång utvecklingsprogrammet ”Kompetenssäkrad industri” för Jämtland Härjedalen och Västernorrland, som bedrivs i form av workshops. Just det är ett bra tillfälle för de företag som kan behöva bättre kläm på vilken kompetens de har idag och vad de behöver imorgon, säger Sverker Hallén. 

I korthet innehåller utvecklingsprogrammet en kompetenskartläggning med företaget, jobb med att hitta verktyg och metoder för att visa nuvarande kompetens och insatser för att ta fram en handlingsplan. Sverker menar att lösningen inte alltid handlar om att anställa, det går ofta att identifiera individer som är lämpade att kompetensutveckla.  

Sträva mot samma mål   

Sverker Hallén brinner för att få ut det maximala ur teamet på ett företag. Han tycker att mer krut borde läggas på kompetensförsörjning och han är inte sen att belysa vikten av att få individen att prestera sitt yttersta.  

- Frågor som ”hur ska vi behålla vår konkurrenskraft” är viktiga och att sätta mål för framtiden, säger Sverker Hallén och fortsätter: om vi lyckas se på individerna och människan som ingår och få alla medarbetare att nyttja sin fulla potential händer det jättemycket på ett företag! 

Till sist, varför ska industriföretag delta i SIMMITT anser du? 

- För att få hjälp med att nå sitt önskade framtida läge! Det första vi gör är att identifierade det läget och sen gäller det att få alla att gå åt samma håll mot det målet, avslutar Sverker Hallén.  

Text: Christina Mattsson,
Projektkommunikatör, Region Västernorrland

Bild: Marlene Magnussen, 
Kommunikatör, IUC Z-GROUP

 

Hur kommer AI att påverka framtiden för tillverkande industri och vad händer i branschen redan idag? Att gå från en uppkopplad till en intelligent industri, med nya tekniker som AI, kan bidra till ökad effektivitet och helt nya affärsmöjligheter. Men hur kommer man igång? Under denna workshop får du ta del av inspirerande exempel från företag som påbörjat sin AI-resa och diskutera med branschkollegor hur just din verksamhet kan utvecklas med AI. Anmäl dig idag till den digitala workshoppen AI för industrin som arrangeras den 19 oktober kl 13:30-15:30.

Datum: 19 oktober 2021

Tid: 13:30-15:30

Workshoppen är gratis men kräver anmälan.

 

Talare

"Intro till AI"
Daniel Adelander, Managementkonsult Pro & Pro

"Den smarta industrin – Nuläge, framtid och science fiction"
Catarina Berglund, Process Manager, Automation Region i Västerås

"Datadrivet underhåll"
Adam Lundström, industridoktorand inom AI, SCA Underhåll

"AI för industrin"
Leonard Johard, CTO Calejo Industrial Intelligence

 
Anmäl dig här
 
 
 
 
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!