Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 5 maj 2021

Uplaga 2 pga av tryckfelsnisse

Sköna maj välkommen!

Nu har våren kommit till alla våra kuster och skärgårdar även om vi märker av skillnaderna i vårt avlånga land; på Hven är det t-shirtväder medans det i Luleå fortfarande är lite kyligt.  

Vi arbetar på och när en liten förhoppning om att kunna träffas till hösten för att kunna utbyta erfarenheter, titta på vår organisation och ta fram riktlinjer för kommande ansökningsperiod för vårt verksamhetsstöd från Tillväxtverket.

Här i Nyhetsbrevet kommer lite om arbetet som pågår=)

LH


Strandskyddsutredningen

I SRF har vi jobbat intensivt med remissvaret om strandskyddutredningen. BOgruppen har arrangerat ett öppet webbinarium med tre stycken föreläsare. Det var Deshira Flankör från Värmdö kommun i Stockholms skärgård som har många öar och levande skärgårdssamhällen inom kommunens gränser, Carl Hamilton som är skärgårdsutvecklare i Östergötland och Lars Tysklind som är kommunalpolitiker och föredetta riksdagspolitiker från Bohuslän med lång erfarenhet av strandskyddsarbete på nationell och kommunal nivå. De tre förmedlade en bra bild av situationen för oss kust och skärgårdsbor. Vi hade många intresserade deltagare med som lyssnade och kom med frågor och kommentarer. Tack alla inblandade!

Steg två var en liten digital woorkshop som sedan mynnade ut i ett remissvar. Remissvaret finns att läsa här i sin helhet.

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

LH


Arbetsgrupper

I SRF har vi elva stycken arbetsgrupper som jobbar med våra kärnfrågor som möjliggör ett skärgårdsboende. Vi har nu sett över organisationen för arbetsgrupperna gjort en avstöämning med alla grupper för att se vad vi har för styrkor och svagheter. Vår verksamhetsledare Anetté har tillsammans med vice ordförande och arbetsgruppsansvarige Bengt samt ordförande Lotten träffat alla grupper i digitala möten och vi har konstaterat att det finns mycket engagemang och kunskap ute i grupperna. Kul!

Tanken är att grupperna består av 3-5 personer, gärna med geografisk spridning och sedan en gruppledare som ansvarar för att kalla till möten och få till en handlingsplan och budget som sedan kommuniceras med styrelsen. Till grupperna knyts ett antal personer från alla våra föreningar som en referensgrupp.

En del grupper har givna möten under året tex med trafikförvaltningen eller i en nätverksträff medans andra grupper jobbar mycket med remissvar eller skapar nya kontakter. 

LH

Här kan ni läsa en rapport från ett av Färjegruppens möten:

Skärgårdarnas Riksförbunds Nationella Färjegrupp träffade i april de socialdemokratiska ledamöterna i Riksdagens Trafikutskott.
Under ett kort men effektivt videomöte redogjorde vår gruppledare Lena Egnell, Holmön, för hur våra liv påverkas av våra viktiga livlinor, färjorna.
Att färjorna är vår enda möjlighet att ta oss till och från våra öar.
Vi upplevde att de var intresserade av våra frågeställningar men att mycket av det vi berättade var nytt för dem.
Vi behöver därför bli bättre på att informera olika grupper på alla nivåer för att anslagen till våra färjor ska ha en chans att konkurrera med andra stora infrastrukturprojekt.
Vi avslutade med att ta upp några av de beslut, strategier och fördrag som Sveriges riksdag och EU har fattat, nämligen att man ska kunna bo och verka i hela landet. 
Därefter hastade ledamöterna vidare till Riksdagen för votering.
Vår ambition är att träffa fler ledamöter i Trafikutskottet./Färjegruppen//Kunnskapssök i GrannLand

Vi har ett fiskeprojekt med stöd av SydostLeader som går ut på att jämföra tillämpningen av regelverk som rör fisket. Projektet var tänk att bestå av fem resor vilket av förklarliga skäl inte gått att genomföra.

Nu har vi ansökt om förlängning och hoppas på att kunna genomföra en resa, ett antal enkäter till både myndigheter och fiskare i våra grannländer, en konferens nästa vinter för att kunna presentera en slutprodukt och tillskansa oss nya kunskaper. En projektledare är tillsatt; Jonas Nilsson, Mörtö (bra ställe att bo på i en fiskegrupp;)) och Fiskegruppen har fått en ny gruppledare; Kjell Malmlöf, Hasselö och tillsammans med de erfarna fiskare och övriga intresserade som finns i gruppen hoppas vi på att kunna slutföra projektet samt ta tag i en del andra frågor rörande fisket. Lycka till!

LH


Mer skärgård på YouTube

Det som inte finns på YouTube behöver man inte så nu finns vi också där=)

Skolwebbinariet vi hade i mars finns att titta på samt SIKOs fina repotageserie i fyra delar som handlar om Levande skärgård, Fiber, Skärgårdsflytt samt Skola. Malcolm Dixelius intervjuar ett antal person och berättar om förutsättningarna på öarna på ett trevligt sätt. 

Titta här!

LH


Bobarhet/Habitability

!Åbo Akademi har en kurs i bobarhet med deltagare från 12 öar i Euoropa. Från Sverige har vi deltagare från Holmön, Vinön och Nämdö (SIKO) och det är totalt 36 deltagare med på kursen. Metoden som används för att se om en ö är bobar är "Six thinking hats", där man i olika faser tar på sig olika färger på hattar för att se på saker och ting från olika håll. Allt för att kunna utveckla våra ösamhällen på ett bra sätt. Det finns tex den svarta riskhatten, den vita faktahatten och gula optimistiska hatten. Huvudlärare är Christian Pleijel från Kökar och de olika föreläsarna har varit både proffesorer i öar och politiker i Europaparlamentet med öar som inriktning. Kursen är såklart digital och på engelska.

Här finns det mer information


ESIN

ESIN är rösten för drygt 350 000 öbor på drygt 1600 små öar i Europa. ESIN, som består av elva medlemsländer, startade på initiativ av Skärgårdarnas Riksförbund 2001. Då först som ett nätverk som efter några år formaliserades till en organisationen.

Under april hölls ett extra årsmöte där de nya stadgarna togs.

Läs mer om ESIN här.

ALJ


Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

facebookyoutubeinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

Smålandskustens Skärgårdsförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseföreningar

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens UngaNedslag runt kusten och på våra öar

Många ideella timmar läggs dagligen ner i våra medlemsföreningar för att vara med och påverka och möjliggöra att det går att bo och verka i våra kuster och skärgårdar och på våra öar. Medlemsföreningarna har de senaste veckorna engagerat sig i arbetet med remissvar gällande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd.

Från Luleå Skärgårdsförening rapporteras det att förfallstrafiken drog igång 23/4 och kommer att pågå tills det åter blir öppet vatten.

Hemsön har fått nytt postnummer, från 1 mars är det 871 96 Hemsön som gäller.

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening ger ute medlemstiningen Bränningen med flera nummer per år. Där får man ta del av föreningens verksamhet.

Gräsö Skärgårdsråd håller digitalt årsmöte 24 maj.

SIKO, har återupplivat projektet Skärgårdsskola 3.0 och dessutom gjort de fina repotagefilmerrna publika på Youtube.

På Vinön har föreningen Vinöns kultur- hembygdsförening renoverat Missionshuset. På Annandag påsk är det dags för nyinvigning.

Från Hvens Byalag kom det en Valborgshälsning. Valborgshälsning från Hven

Bohusläns Skärgårdsråd håller digital Kuststämma 8 maj. Förutom sedvanlig årsstämma arrangeras en tema del kring regional samverkan.

ALJ


Rapporter från våra arbetsgrupper

Blåljusgruppen har en ny gruppledare och jobbar på att få igång arbetet igen.

Bogruppen håller på och tar fram ett marknadsföringsmaterial på det fina statistikarbetet och på vilket sätt det kan användas. Gruppen har varit mycket engagerad i arbetet med remissvaret gällande Tillgängliga stränder - ett mer diffrentierat strandskydd.

Fiskegruppen har fått en ny gruppledare, Kjell Malmlöf, och en ny projektledare, Jonas Nilsson, för projektet Kunnskapssök i GrannLand.

Färjegruppen har haft möte och fått nya medlemmar i arbetsgruppen. Det finns många frågor att ta tag. Se ytterligare information om gruppen i detta nyhetsbrev.

Miljö & Energi, har fått vind i seglen, kanske med lite inrikning på hållbarhet...mer om detta i nästa nyhetsbrev.

Skolgruppen Skärgårdsskolor i nätverk har jobbat på i tio år och är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan. Nu har gruppen fått några nya medlemmar.

Redaktionsgruppen fyller på med intressanta inlägg på Facebook, Instagram och hemsidan. Skicka gärna in notiser eller förslag på vad vi kan skriva om till info@skargardarna.se

Det finns alltid plats för fler engagerade öbor, så känner du att du har tid för att vara med och arbeta i en grupp hör av dig till info@skargardarna.se

LH & ALJ


Smått och gott

  • Vi har haft ytterligare ett gemensamt möte med Hela Sverige ska leva för att se inom vilka områden vi kan samverka. Ett värdefullt samarbete för att nå resultat i landsbygdsfrågor.
  • Besöksgruppen har skickat ut en enkät för att kartlägga hur man jobbar med besöksfrågor ute i föreningarna. Tack till alla er som svarat!
  • Tack till fotograf Björn Sjöblom för fina bilder.

LH


Den 20 maj har vi nästa styrelsemöte i SRF. 

Vill du se andra kommande mötesdatum; kika här.


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!