Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nyhetsbrev 5 sept 2022


Sensommar, en fantastisk årstid

 Nu pustar vi ut lite efter sommarens hektiska veckor. Många av oss öbor har fullt upp under sommaren och kan nu njuta lite av den klara luften. Men när hösten närmar sig ska föreningslivet igång, slutrapporter skrivas, planer ska göras och därtill har vi ett stundande val, om det finns det mer att läsa om längre ner.

Nu kör vi!

Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär


Lunchcafé – Kunskapssök i grannland

Det sker idag en avveckling inom det småskaliga fisket. Finns det möjligheter att vända utvecklingen? Digitalt samtal 7 september kl. 12.00 - 12.45.

Skärgårdarnas Riksförbund har genom SydostLeader genomfört ett projekt med syfte att undersöka hur regelförenklingar kan bidra till att stärka småskaligt yrkesfiske. Projektet har genom enkäter, platsbesök och intervjuer i våra grannländer hämtat exempel på hur enklare regler från myndigheter liksom andra initiativ kan underlätta det småskaliga fiskets överlevnad. I projektet ingår också en samlad beskrivning av det svenska fiskeregelverket sammanställd av SLU Aqua.

Vi fiskar i samma hav och under EU:s gemensamma fiskeripolitik, men vardagen ser olika ut i länderna för de yrkesfiskare som verkar med små fartyg och nära kusten, med fokus på konsumtionsfisk. Många gånger har det småskaliga fisket stor betydelse för lokalsamhällets näringsliv, profil och hamn. Avvecklingen av det småskaliga fisket sker nu, dag för dag, båt för båt. Finns det möjligheter att vända utvecklingen?

Häng med och samtala med Jonas Nilsson från Skärgårdarnas Riksförbund den 7 september klockan 12.00 - 12.45.

Rapporten publiceras i anslutning till webbcaféet.

Anmäl dig här!


Frågor om skärgård till partierna

Använd din möjlighet att påverka; gå och rösta!

Alla partier talar om att det ska finnas likvärdiga möjligheter att bo, leva och verka i hela landet. Men SRF uppfattar att det saknas ett kust- och skärgårdsperspektiv när man talar om detta.

Det saknas en genuin förståelse för förutsättningarna för den som verkar, bor och ska transportera sig i skärgården och uppehåller sig där året runt. Idag minskar befolkningen i skärgårdsområdet på ett oroande sätt. Vi har ställt nio frågor om detta till riksdagens samtliga partier – om 1. bostadsbyggande, 2. kommunikationer, 3. näringsliv, 4. jordbruk, 5. fiske, 6.samhällsservice, 7. skolor, 8. hållbarhet och energi och 9. 300 m strandskydd.

 Samtliga säger sig vilja ha en livskraftig skärgård och ordar vackert om det. Denna generella viljeinriktning har vi strukit ner och i stället inriktat oss på att sålla fram de förslag på konkreta åtgärder som man angett.

Vänsterpartiet har meddelat att de dagsläget inte har tid att svara på våra frågor.

Många föreningar har ställt frågor till både kommunala och regionala politiker, läs på och gå och rösta

Här kan du läsa alla svaren från Riksdagspartierna!


Vill du vara med och stödja vår verksamhet? Tex ett extra bidrag till nästa sommars ungdomslägret eller möjlighet att nå ut med information till fler ö-bor eller beslutsfattare?

SWISHA valfritt belopp till 123 284 96 28


Bostäder på landsbygden

Inbjudan digitalt webbinarium om behovet av bostäder på landsbygden i samarbete mellan oss och Hela Sverige ska leva.


Datum, tid och länk till möte 19 september kl.15.00 – ca 17.00.

Zoom-länk till mötet här!

 • Hur kan vi få fler att vilja leva och arbeta i landsbygden och på våra öar om det inte finns bostäder?
 • Bostäder i nya former som är byggda i gemenskap, som kooperativa boenden och som hyresrätter och bostadsrätter.

Målgrupper; Offentlig, privat och idéburen sektor samt alla som är intresserade av att leva i eller som vill bo kvar på landsbygden.

Läs hela inbjudan här!


Vad händer i våra arbetsgrupper?

Styrelsen och Arbetsgruppsledarna har haft en gemensam konferensdag för att uppdatera oss om läget i grupperna, prata framtida arbetsplanering och organisation och hur vi på mest effektivt sätt kan arbeta med den lilla budget vi har. 

Rapporter från arbetsgrupper


Styrelsen 2022

Lotten Hjelm, ordförande, Jungfruskär

Bengt Svensson, vice ordf, Visingsö

Joar Sandström, Holmön

Margareta Bohlin, Åstol

Maria Malmlöf, Hasselö

Sten-Åke Persson, Hven

Sune Fogelström, Möja

Anställda

Anetté Larm Johansson, verksamhetsledare

Jonas Nilsson, projektledare

Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

Foto: Där inget annat anges, Lotten Hjelm eller Anetté Larm Johansson

facebookyoutubeinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsrå

 • Föreningen Flatön
 • Dyröns samhällsföreninge
 • Fotö Samhällsförening
 • Grötö Öråd
 • Gullholmens Byalag
 • Havstenssunds samhällsförening
 • Hunnebostrands samhällsförening
 • Hyppelns samhällsförening
 • Hälleviksstands Främjande
 • Hönö Öråd
 • Klädesholmens samhällsförening
 • Kosters samhällsförening
 • Kämpersviks samhällsförening Framåt
 • Malmöns Hembygdsförening
 • Resö-Galtö samhällsförening
 • Rixö Samhällsförening
 • Rörö Öråd
 • Sannäs, Föreningen Samarbete
 • Smögens Öråd
 • SSIS (Göteborgs södra skärgård)
 • Tjörnekalvs Fastboendeförening
 • Åstols samhällsförening
 • Öckerö Öråd
 • HSSL, Göteborgsregionen
 • Personliga medlemmar

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

 • Björkö Arholma Skärgårdsförening
 • Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
 • Dalarö företagarförening
 • Föreningen Ornöborna
 • Föreningen Rindöborna
 • Husarö företags- och intresseförening
 • Kymendö Intresseförening
 • Landsorts Sjö och Miljö Centrum
 • Möjaskärgårdens Företagarförening
 • Nämdö Hembygdsförening
 • Runmarö Intresseförening
 • Sandhamnsområdets Intresseförening
 • Stavsuddaskärgårdens Intresseförening
 • Svartsörådet
 • Utö företagarförening
 • Utö Kontakt- och Intresseförening
 • Östra Lagnö Byalag

Smålandskustens  Skärgårdsförening

  ● Mellanskärgårdens intresseförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseförening

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

Personliga medlemmar

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Nedslag runt kusten och på våra öar

På de blå öarna kan du klicka dig vidare till föreningarnas hemsidor=)

Luleå skärgårdsförening  håller på och jobbar för bättre mobiltäckning i området med hjälp av Samhällsmaster i projektet #Fulltäckning.

Hemsö Skärgårdsföreningska göra en LokalEkonomisk Analys på ön och sliter med sin dåliga mobiltäckning och har haft politikerutfrågning.

Holmönhar fått sina vägar uppgraderade.

SIKO har engagerat sig i Skärgårdsstiftelsen i Stockholmsläns omorganisation och ställt fyra skärgårdsrelaterade frågor till Regionens politiska partier samt publicerat svaren.

Smålandskustens Skärgårdsföreninghar också haft årsmöte under sommaren där även kommunrepresentanter närvarade.

I Sörmlands skärgårds Intresseförening har man haft årsmöte under sommaren. 

På Vinönregnade tyvärr årets ljusfest bort och ett nytt nummer av Ö-bladet har kommit ut.

Visingsörådet- Kommunen genomför en boendestudie om hur det är att bo på Visingsö, ska bli spännande att ta del av.

Hvenhardet bl.a spelats fotboll under sommaren, den årliga Hvenskapsmatchen=)

LH


NY Övervakningskommitté programperioden 2021-2027

..och vi har två representanter; Kjell och Peter från Fiskegruppen.

Regeringen beslutar att inrätta en övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 samt att utse vilka myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i kommittén.

– Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innebär både mer pengar till utvecklingen av yrkesfisket och fler stödmöjligheter för företagen inom fiskerinäringen, bland annat till utvecklingen av hållbart vattenbruk. Övervakningskommitténs arbete är viktigt då den har som uppgift att granska genomförandet av programmet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Läs mer här!


ESIN

ESIN har i veckan sitt årsmöte i Estland och vi finns representerade av Anetté och Sten-Åke. Håll utkik på Facebook efter rapporter. 

Mer information om ESIN finns att läsa här


Aktuella remisser

 Vi får möjlighet att svara på ett antal remisser och vi försöker ge vår syn på det som berör ö- och kustbor.

Remisser och remissvar

Kom gärna med inspel på dessa remisser. Skicka dina kommenterar till info@skargardarna.se

ALJ


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!