Almedalsveckans nyhetsbrev nr 18 2022.
Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

Bild på Almedalens scen, i väntan på nästa års Almedalsvecka som inleds 28 juni 2023.

15 september 2022

Idag firar vi demokratin!

Den 15 september är det den internationella dagen för demokratin. En dag som instiftats av FN:s Generalförsamling i syfte att fira och uppmärksamma arbetet med att stärka demokratin. Vad är väl då bättre än att sätta fokus på vår gemensamma demokratiska mötesplats - Almedalsveckan.

Almedalsveckan skapas av alla som är med och bidrar med evenemang och det är de åtta riksdagspartiernas lokala representanter som i samråd med sitt riksdagsparti sätter ramarna för Almedalsveckans genomförande.

Valresultet är klart och i och med det är det också klart vilka partier som är representerade i vår politiska styrgrupp, Almedalsrådet, under kommande mandatperiod. 

Ett beslut som ligger i Almedalsrådet uppdrag är att sätta turordningen för partiernas dagar under Almedalsveckan 2023. Beslut om turordning och tid för partiledartal beslutas under hösten. 

Datum att ha koll på inför 2023!

Almedalsveckan 2023 invigs den 28 juni.

Alla partiers dagar samt tider för partiledartal kommuniceras den 27 oktober.

I november öppnar vi upp för ansökningar om att vara på offentlig plats. Du kan redan nu skicka in din tillståndsansökan till Polismyndigheten för att säkra på din plats i kön.

Ansökan till att medverka i det officiella programmet öppnas i början av februari nästa år.

Därför tidigareläggs Almedalsveckan 2023

Önskemål har lyfts från samtliga riksdagspartier om att såväl tidigarelägga Almedalsveckan som att minska antalet dagar.

Inför 2022 förändrade vi formatet, från åtta dagar till fem, och 2023 är det dags att uppfylla det andra önskemålet genom att tidigarelägga Almedalsveckan. 

Vår förhoppning är att, när Almedalsveckan avslutas söndagen i vecka 26, fler kan delta eftersom det inte krockar med semesterperioden.

Röster från den gotländska besöksnäringen menar också att det kan finnas fler lediga boenden under vecka 26, eftersom sommarsäsongen på Gotland inte har tagit fart veckan efter midsommar.

Statistik från Almedalsveckan

Almedalsveckans arrangörer har fått ge sitt betyg till årets demokrativecka. Det är med stor glädje som vi ser att så här bra resultat har Almedalsveckan aldrig fått tidigare år, här kommer några exempel:

* 8,0 på en tiogradig skala är snittet på frågan om i vilken grad årets Almedalsvecka uppfyllde arrangörens förväntningar.

* 8,8 på en tiogradig skala är betyget för det nya formatet med kortare vecka.

* 8,3 av tio får det upplägget med att partierna delade dagar istället för att ha en egen dag.

* 82,5 procent av de som svarade på enkäten hade så många eller fler deltagare på sina evenemang än vad de förväntat sig. 

* 88,3 procent rekommenderar gärna andra att besöka Almedalsveckan.

Detta var ett axplock av vad vi kan ta fram i vår statistik. Under hösten delar vi med oss av fler siffor och röster från den gångna Almedalsveckan.

Evenemang från Almedalsveckan

Missade du evenemang eller kanske vill du återse något du tyckte var extra bra? Det finns närmare 300 digitala evenemang från årets vecka, till exempel kan du lyssna på den spännande debatten mellan ungdomsförbundens ordföranden som genomfördes från Almedalens scen under inledningsdagen.

Säkerhet och beredskap inför nästa år

Det fruktansvärda knivdåd som skedde på Donners plats under Almedalsveckans fjärde dag har berört oss alla.

De röster som har lyfts i media, som svar i arrangörsenkät och som kommit direkt till Almedalsveckans kontor visar att det är många som står upp för vår demokratiska mötesplats och som vittnat om dess betydelse för det svenska samhället.

Almedalsveckan bygger på det öppna demokatiska samtalet, att vi kan träffas informellt och oplanerat. Region Gotland i sin roll som värd kommer under hösten i samråd med Polisen se över hur vi kan stärka känslan av en öppen och trygg mötesplats. 

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla
- en magisk plats, för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.

Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepagelinkedin

Region Gotland, Almedalsveckan
621 81 Visby

Telefon 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

www.almedalsveckan.info

www.almedalsveckanplay.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer och kontaktpersoner som medverkar och har medverkat i det officiella programmet under de tre senaste Almedalsveckorna (2022, 2021 och 2019), journalister samt de som fick tillstånd om markupplåtelse under Almedalsveckan 2019.

Det går också till deltagare på Almedagen 2020, 2021 och 2022, på uppstartsmötet inför Almedalsveckan 2022 samt de som själva har registrerat sig via hemsidan.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!