Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Klimatet får vänta.

Snart är det val och valrörelsen har kommit igång efter sommarstiltjen. Tyvärr har klimatet inte någon framträdande plats i debatten eller i förslagen från partierna. Enligt SOM-undersökningen av vad väljarna tycker är viktigast inför valet kommer miljö och klimat först på fjärde plats efter brottslighet, sjukvård och integration (DN 26/7). Sommarens katastrofvärme i Sydeuropa med utbedda skogsbräder och förtorkade skördar har inte satt några märkbara spår i den svenska debatten. Det är kanske för långt bort?

De flesta partier tävlar om att utlova kompensation för höga el- och bränslepriser. Man anser att åtgärder för att bromsa klimatförändringen skall ske i en takt som inte påverkar livsföringen för gemene man - vilket naturligtvis är alldeles för långsamt. Det enda parti som tar klimatförändringen på allvar riskerar att åka ur riksdagen.

Det är lätt att skylla på politikerna, men vi har faktiskt de politiker och den politik vi förtjänar och röstar på. De flesta människor vill inte ändra sitt sätt att leva  eller det samhälle de lever i så att klimatförändringen upphör och klimatmålen uppnås. Politikerna gör den riktiga bedömningen att verksamma klimatåtgärder inte ger några röster.

Det som är positivt är att industrin och företagen planerar  aktivt för att göra sin verksamhet fossilfri. De har nämligen en längre planeringshorisont än politikerna. Företagen inser att om man vill vara kvar på marknaden inom en nära framtid måste man vara klimatanpassad.

Vi får hoppas att den regering som tillträder blir mera aktiv efter valet, då det gäller åtgärder för att bromsa klimarförändringen.

Sven Blomqvist, styrelseledamot LfM


Planetary Health - Berzeliussymposium 105 21-22/9.

Som tidigare meddelats går BZ-symposiet av stapeln i Sv Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm i september. Underrubriken lyder: It is all connected-what saves the planet saves our health. LfM är i hög grad involverad i planeringen genom att våra styrelsemedlemmar Maria Wolodarski, Ida Persson och Björn Fagerberg leder, respektive ingår i SLS´arbetsgrupp för klimat och hälsa. Maria, Björn och Peter Stenvinkel skrev nyligen en debattartikel  i Läkartidningen om sambandet mellan klimatförändringen och planetär hälsa. Se länk här !

Symposiet är i högsta grad intressant för LfMs medlemmar. Deltagande är dock ganska dyrt: 1900 SEK för medlem i SLS, 2600 för icke medlem och 900 för medlem i SLS´ kandidatförening. Styrelsen har därför beslutat att sponsra deltagande med 10 stipendier för medlemmar som önskar delta och inte har finansiering via forskning eller arbetsgivare. Stipendiet gäller deltagaravgiften. Eventuella rese- och hotellutgifter sponsras inte.

Stipendium söks via ett mejl till LfMs kassör Carl-Gustaf Elinder: kassor@lakareformiljon.se  med kort motivering varför man vill delta. 

Program och anmälan till BZ 105 här


Festlig terminsavslutning med jubileum och avtackning.

Den 1 juni hölls terminens sista styrelsemöte på Sv. Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Efter förhandlingarna, där tyngdpunkten låg på korta rapporter från lokalföreningarna (protokollet finns på hemsidan: lakareformiljon.se) hade vi ett mycket försenat 30-årsfirande. LfM bilddes 1991. Till den ändan hade vi bjudit in föreningens grundare Karl-Henrik Robert med fru Rigmor. Han berättade om Det Naturliga Steget (DNS) och hur filosofin utvecklats genom åren. DNS var grunden till att ett flertal yrkesföreningar för miljön bildades i början av 90-talet. Av dessa finns, föutom LfM, endast Ingenjörer och Artister för miljön kvar, alla högst aktiva i klimat- och miljöarbetet.

Björn Fagerberg, som ingått i styrelsen i 15 år, berättade om föreningens aktiviteter de senaste 10 åren. Under denna tid har Björn varit ledande som idéspruta och organisatör av symposier och temanummer i Läkartidningen. Han har på senare år varit mentor för nytillkomna, yngre kollegor i styrelsen. I början av perioden hade vi problem med rekryteringen av yngre medlemmar och det var tal om nedläggning av föreningen. Därefter har LfM inriktat sig allt mer på hälsoeffekter av klimatförändringen och hållbar sjukvård; till stor del genom Björns förtjänst. Medlemsantalet har då ökat med tillkomst av många yngre, engagerade kollegor, främst kvinnor. Ett flertal lokalföreningar med självständig verksamhet har bildats.

Björn avtackades för sitt mångåriga och enastående engagemang i föreningen med Henrik Ekmans bok "Naturen vi ärvde:En miljöresa från tyst vår till het sommar". Även Ylva Olerud, Linda Morén och Caisa Laurell avgick ur styrelsen vid årsmötet. De avtackades för sina insatser med trädplanteing i Vi-skogen.

Därefter avnjöts en festmåltid i husets vackra jugendmatsal. Köksmästaren hade, för vår skull, komponerat en utsökt vegetarisk meny. Han berättade att köket i restaurangen gått över allt mer till växtbaserad kost i enlighet med SLS´klimat- och miljöpolicy.

Augusti 2022


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Dags att betala medlemsavgiften 2022!

Det är lätt att betala men också lätt att glömma.

Läkare 200 kr
Studerande 100 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn och e-post!Lokalföreningarna behöver förstärkning.

LfM har 11 lokalföreningar, inklusive FB/#doctorsforfuture. Dessa arbetar självständigt inom sin region och rapporterar till styrelsen 2 gånger per år. En representant för varje loklförening är adjungerad till styrelsen och deltar oftast i styrelsemötena. I sin region har man stora möjligheter att driva lokala miljöprojekt och regionens miljöavdelning är oftast själaglad att doktorer vill engagera sig. Många resultat har uppnåtts. I Värmland driver man 2 gröna vårdcentraler. På NKS finns Green Teams på många program/kliniker. Många försöker minska transporter och engångsmaterial och att mer vegetarisk kost skall serveras till patienter och personal.

Verksamheten i lokalföreningen drivs oftast av ett fåtal engagerade personer. Många är under utbildning och har småbarn och byter ofta bostadsort eller inriktning. Aktiviteten varierar därför i de olika föreningarna och påfyllning med nya krafter behövs hela tiden. Om du som medlem i LfM har tid och intresse att engagera dig lokalt för någon angelägen miljöfråga så hör av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner!

 • Västerbotten. Hanna Jerndal. vasterbotten@lakareformiljon.se
 • Jämtland/Härjedalen. Linda Morén. linda.moren@live.se
 • Gävleborg. Frida Ridderstedt. gavleborg@lakareformiljon.se
 • Dalarna. Sigrid Hammarqvist. dalarna@lakareformiljon.se
 • Läkare för klimatet-#doctorforfuture. Sigrid Hammarqvist. doctorsforfuture@lakareformiljon.se
 • Göteborg. Staffan Mårild. staffan.marild@pediat.gu.se
 • Stockholm. Sissela Sylvan. stockholm@lakareformiljon.se
 • Värmland. Stina Åkefeldt. varmland@lakareformiljon.se
 • Östergötland. Sandra Isaksson. ostergotland@lakareformiljon.se
 • Kronoberg. Josefin Granberg. kronoberg@lakareformiljon.se
 • Skåne. Ida Persson. skane@lakareformiljon.se
 • Uppsala. Anne von Heideman. annevonheideman@gmail.com

På gång

 • Nästa styrelsemöte 17/8. Återstart efter sommaren och planering för hösten.
 • Miljöl 29/8. Ingenjörer och Artister för miljön har bjudit in Per Bolund. Öl kan avnjutas före eller efter föredraget. Mer info: här

Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!