Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nyhetsbrev 20 juni 2022


Glad sommar!

 Nu går vi in i tiden för öarnas sommarsamhällen, det skiljer sig en del mot vintersamhället. Nu ska allting fungera och ön eller kustsamhället ska vara redo att ta emot fritidsboende, turister och besökare.  

Vi i SRF har jobbat mycket med nätverkande och slutrapportering de senaste veckorna. Slutrapporten för de tre senaste verksamhetsåren ska till Tillväxtverket och vårt Fiskeprojekt till Jorbruksverket och nätverkat har vi gjort i Övervakningskommittéeer, på Landbygdsriksdag med Regionråd, Hela Sverige ska leva och med varandra. 

Nu blir det lite annat tempo under sommaren då vi nätverkar med ö-besökare!

Glad sommar!

Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär


Skärgårdsveckan

Tillsammans med Landsbygdsnätverket lyfte vi en del frågeställningar om hur det är att bo på en ö.

I samband med det släpptes ett poddavsnitt i Podden Landet, denna gång med inriktning på skärgård. Avsnittet går att lyssna på här.

Det gjordes också ett antal artiklar: 

En om att bo på en ö; vuxna och ungdomar.

En om utmaningen att bygga bostäder på en ö.

En om att driva affärsföretag på en ö.

Tack Landsbygdsnätverket för ett bra samarbete!


Landsbygdsriksdagen

20-22 maj arrangerade Hela Sverige ska leva Landsbygdsriksdagen 2022 och våra två ordföranden var på plats.

Under fredagen var det givande inspirationsresor runt om i Småland. På kvällen var det invigning i kulturhuset Spira och på lördagen drog det hela igång med intressanta samtal på scenen och ett antal bra seminarier att välja bland och politikerdebatt. På kvällen var det galamiddag med prisutdelningar och underhållning. Under söndagen knöts säcken ihop och vi lämnade Elmia med mycket nätverkande och många nya kontakter i sjösäcken.

Tack och välkomna Magnus och Irene som nya ordföranden!

Läs mer här.


Vill du vara med och stödja vår verksamhet? Tex ett extra bidrag till ungdomslägret eller möjlighet att nå ut med information till fler ö-bor eller beslutsfattare?

SWISHA valfritt belopp till 123 284 96 28


Valfrågor

Just nu är det "hett" med landsbygdsfrågor och på Landsbygdsriksdagen var det politikerutfrågning. Det rådde trots allt en stor samsyn om vikten av att utveckla landsbygden. Här finns några kommentarer från de deltagande politikerna.

Vi har också skickat frågor till våra politiska partier. Frågorna kretsar kring fem insatsområden som är definierade i Skärgårdarnas Riksförbunds strategi 2022-2024. Områdena är boende, kommunikationer, näringsliv, samhällsservice och utbildning. Vi saknar fortfarande svar från några partier men en sammanställning kommer presenteras i slutet av sommaren.


Fiskeprojektet

Kunnskapssök i Grannland har nu nått sitt slut och i veckan kommer slutrapporten.

Skärgårdarnas riksförbund har genom SydostLeader genomfört ett projekt med syfte att undersöka hur regelförenklingar kan bidra till att stärka småskaligt yrkesfiske. Projektet har genom enkäter, platsbesök och intervjuer i våra grannländer hämtat exempel på hur enklare regler från myndigheter liksom andra initiativ kan underlätta det småskaliga fiskets överlevnad. I projektet ingår också en samlad beskrivning av det svenska fiskeregelverket sammanställd av SLUA Aqua.

Vi fiskar i samma hav och under EU:s gemensamma fiskeripolitik, men vardagen ser olika ut i länderna för de yrkesfiskare som verkar med små fartyg och nära kusten, med fokus på konsumtionsfisk. Många gånger har det småskaliga fisket stor betydelse för lokalsamhällets näringsliv, profil och hamn. Avvecklingen av det småskaliga fisket sker nu, dag för dag, båt för båt. Finns det möjligheter att vända utvecklingen?

Häng med på ett Lunchcafé den 7 september kl.12-12.45 och samtala med projektledare Jonas Nilsson om resultatet av projektet.

Anmäl dig nedan:

Lunchcafé- Kunnskapsök i Grannland- Landsbygdsnätverket

Rapporten presenteras på vår hemsida under sommaren.


Vad händer i våra arbetsgrupper?

Rapporter från våra arbetsgrupper:

Blåljusgruppen jobbar på att få till ett möte med MSB för att bl.a prata krisförberedelser på öar. 

Skärgårdsbönder har skickat in en projektansökan; Bete bortom administrativa fållor- Lärprocesser för samskapande av hållbara skärgårdslandskap. Bakom ansökan står SRF, Högskolan i Halmstad och SLU. I november får vi veta om den går igenom.

Bogruppen har sammanställt befolkningsstatistik på alla våra öar. Det är en ovärdelig guldgruva när vi kan se hur utvecklingen ser ut och även hur demografin ser ut. Man kan konstatera att befolkningskurvan har planat ut och att befolkningen i kustsamhällena till och med ökat. Man ska också komma ihåg att sedan pandemin så har vistelseantalet ökat men syns inte i statistiken från SCB. Man planerar också ett webbinarium tillsammans med Hela Sverige ska levas Bo-grupp.

Färjegruppen jobbar vidare och har utvidgat gruppen med deltagare från tex Fårö. Vi hoppas att öarna som är med i våra arbetsgrupper också vill bli medlemsföreningar i SRF. 

Skolgruppen planerar en Nätverksträff i Grisslehamn till hösten med personal och intressenter från öskolor runt om i landet.

Fiskegruppens gruppledare har nu en plats i Övervakningskommittén för Havs- fiskeri- och vattebruksfonden och jobbar vidare med förutsättningarna för småskaligt fiske.

Rapporter från arbetsgrupper


Styrelsen har haft en mycket kreativ helg där vi hunnit prata om mål, strategi och visioner och även tittat på budget och hur långt vi kommit i handlingsplanen för i år. Det är första gången styrelsen hade ett fysiskt möte sedan pandemin gjorde intåg i Sverige.

Styrelsen 2022

Lotten Hjelm, ordförande, Jungfruskär

Bengt Svensson, vice ordf, Visingsö

Joar Sandström, Holmön

Margareta Bohlin, Åstol

Maria Malmlöf, Hasselö

Sten-Åke Persson, Hven

Sune Fogelström, Möja

Anställda

Anetté Larm Johansson, verksamhetsledare

Jonas Nilsson, projektledare


Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

Foto: Där inget annat anges, Lotten Hjelm eller Anetté Larm Johansson

facebookyoutubeinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsrå

 • Föreningen Flatön
 • Dyröns samhällsföreninge
 • Fotö Samhällsförening
 • Grötö Öråd
 • Gullholmens Byalag
 • Havstenssunds samhällsförening
 • Hunnebostrands samhällsförening
 • Hyppelns samhällsförening
 • Hälleviksstands Främjande
 • Hönö Öråd
 • Klädesholmens samhällsförening
 • Kosters samhällsförening
 • Kämpersviks samhällsförening Framåt
 • Malmöns Hembygdsförening
 • Resö-Galtö samhällsförening
 • Rixö Samhällsförening
 • Rörö Öråd
 • Sannäs, Föreningen Samarbete
 • Smögens Öråd
 • SSIS (Göteborgs södra skärgård)
 • Tjörnekalvs Fastboendeförening
 • Åstols samhällsförening
 • Öckerö Öråd
 • HSSL, Göteborgsregionen
 • Personliga medlemmar

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

 • Björkö Arholma Skärgårdsförening
 • Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
 • Dalarö företagarförening
 • Föreningen Ornöborna
 • Föreningen Rindöborna
 • Husarö företags- och intresseförening
 • Kymendö Intresseförening
 • Landsorts Sjö och Miljö Centrum
 • Möjaskärgårdens Företagarförening
 • Nämdö Hembygdsförening
 • Runmarö Intresseförening
 • Sandhamnsområdets Intresseförening
 • Stavsuddaskärgårdens Intresseförening
 • Svartsörådet
 • Utö företagarförening
 • Utö Kontakt- och Intresseförening

Smålandskustens  Skärgårdsförening

  ● Mellanskärgårdens intresseförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseförening

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

Personliga medlemmar

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Nedslag runt kusten och på våra öar


Övervakningskommittéer

På de blå öarna kan du klicka dig vidare till föreningarnas hemsidor=)

Bohusläns skärgårdsråd planerar att starta ett projekt, jobbar för att få till ett Trafikantråd med Västtrafik och har träffat regionråd tillsammans med SRFs styrelserepresentaner för att få till samverkan i frågor som rör öborna. 

Luleå skärgårdsföreningbjuder sina medlemmar på räkfrossekryssning till ett rabateratterat pris i den vackra skärgården. 

Hemsö skärgårdsföreninghar sysselsatt sig med den stora lupinplockarplockardagen, haft bingokväll och lyckats få till ett samarbete med Fastighetsverket och Hemsö fästning angående skyddsrum. Man utreder också möjliga turisboenden.

På Holmön löser man Melodikrysset på Kafé Panget på lördagar, har haft venissage på båtmuséet och tampas med trafikproblem på vägarna. Det blir sommarteater och visfestival under sommaren.

SIKO i Stockholms skärgård jobbar bl.a med Skärgårdsflytten som ska underlätta för utflyttning till öar. De har också engagerat sig i Skärgårdsstiftelsens omorganisation, svarat på remiss om Sjötrafiken 2023 och varit delaktiga i Omlandsanalysen i Nämdö skärgården som det går att läsa om här!

Smålandskusten Skärgårdsförening har haft medlemsmöte och ett 60-tal personer slöt upp. Det visades en dokumentärfilm om människor och dialekten i Västrums skärgård som gjorts av Matz Eklund. Sen berättade Benny från Västerviks miljö och energi om kommunens avfallsplan och svårigheterna med arr få den fungera i skärgården. Slutligen presenteradesig kommunens nya vice ordförande Fredrik Lindwall (C) och sitt arbete och svarade på frågor.

I Sörmlands skärgårds Intresseföreninghar man presenterat en förstudie man gjort om förutsättningarna i skärgården och vad som behöver utvecklas. Man hoppas på att få till ett Regionalt skärgårdsråd.

På Vinönöppnar cykeluthyrningen och caféet i Skolhuset. Midsommarfirande som vanligt vid Skolhuset. 

Visingsörådet diskuterar vägsituationen med alla cyklar, färjans drift och det unika ekskogen.

Hvenjobbar vidare med färjesituationen, har haft konstrunda och en stämningsfull skolavslutning.  

LH

Varje Interregprogram och varje EU-program har en övervakningskommitté (ÖK). Kommittén har till uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina mål.

Flera program kan ha en gemensam övervaknings­kommitté.

Kommittéerna består av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Skärgårdarnas Riksförbund sitter med i fyra Övervakningskommittéer. 


Sveriges öar

Vår vän Anders Källgård har nu givit ut en ny upplaga av den fantastiska boken Sveriges öar.

Anders gör nu en tredje och uppdaterad upplaga av boken där alla Svenska bebodda öar finns med. Ett riktigt ö-lexikon!

Boken går att köpa i vanliga bokhandlar eller direkt av författaren. Läs mer här.


ESIN

 Vi är medlemmar i en Europeisk ö-förening där vi också sitter i styrelsen. 

Mer information om ESIN finns att läsa här


Aktuella remisser

 Vi får möjlighet att svara på ett antal remisser och vi försöker ge vår syn på det som berör ö- och kustbor.

Remisser och remissvar

Kom gärna med inspel på dessa remisser. Skicka dina kommenterar till info@skargardarna.se

ALJ


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!