Nyhetsbrev

NR 2-2022

Med hopp om en skön ledighet

Sommaren har äntligen gjort sitt intåg och vi står inför en välförtjänt sommarledighet. Trots en orolig omvärld med bland annat krig i Europa och stigande inflation, fortsätter vi tillsammans att stärka kompetensen och kundskyddet i branschen.

Det gör vi genom att ha kompetenta och kunniga anställda i branschen. Det är därför glädjande att se att verksamheten återgår mer och mer till det normala efter de senaste två åren av pandemi. Våra testlokaler fylls upp i större utsträckning och ca 2 000 licensieringstester har redan genomförts i år. Vi har under första halvåret också haft glädjen att välkomna en hel del nya anslutna företag − ju fler anslutna företag, desto större nytta kan licensieringssystemet göra för hela branschen.

Jag önskar er alla nu en riktigt härlig sommar med soliga och avkopplande dagar.

Varma sommarhälsningar!
Teresa Isele, vd Swedsec


”Det händer mycket i branschen”

Åsa Eriksson Hedensiö, som är ansvarig för Privataffären i Sverige på Handelsbanken, valdes nyligen in som ledamot i Swedsecs styrelse. Åsa har lång erfarenhet från finansbranschen. Under sin tid på Handelsbanken har hon arbetat både som chef i kontorsrörelsen och på centrala enheter med strategiska frågor och affärsutveckling. Som ansvarig för privataffären med många licensierade rådgivare som möter kund har Åsa stort fokus på rådgivarens roll och kundmötet.


Vi ses i Almedalen!

Kvinnor inom finans –
en utrotningshotad art?

Den 4 juli kl. 13.00-13.45 samlar vi ett antal framstående kvinnor inom finansbranschen och diskuterar hur läget ser ut nu, vad vi kan göra för att locka fler unga kvinnor till finansbranschen och behålla de kvinnor som redan arbetar där.

Vi ses på Hamnplan 5 (DNB Transition Hub) 


”Det är viktigt att kunderna kan känna sig trygga”

Linda Conradsson, som har arbetat på Handelsbankens juristavdelning med frågor rörande ekonomisk familjerätt och skatt sedan 2005, valdes nyss in i Swedsecs prövningsnämnd. Linda är idag chef för juristerna som arbetar med kunderna inom Private Banking i Sverige på Handelsbanken. Under hela sin tid i banken har hon varit föreläsare vid olika interna utbildningar inom ekonomisk familjerätt och behörighetsfrågor gentemot bankens medarbetare. 


Sök efter licenshavare

Du kan ta reda på vilka kunskapstester som en licenshavare med aktiv licens har genomfört, vilket kan vara intressant om du är konsument/kund hos våra anslutna företag.

Sök via webbsidan swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Beslut av SwedSecs disciplinnämnd

Hittills i år har Swedsecs disciplinnämnd meddelat 29 beslut. Av dessa har 3 licenshavare fått sina licenser återkallade, medan 18 licenshavare har meddelats en varning och 7 har fått en erinran. Nämnden har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett fall.

Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.


Digital kommunikation i disciplinärenden

Från och med den 20 juni 2022 kommer Swedsec att införa digital kommunikation i disciplinärenden. Det innebär nya rutiner både vid anmälan och för hur handlingar kommer att kommuniceras mellan företag, licenshavare och Swedsec.


Företag som hittills har anslutit sig under 2022 välkomnas

• A.K.M. Gruppen AB
• COIN Securities Services AB
• Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm
• DWS International GmbH filial Stockholm
• Ekonomi & Försäkringsmäklarna Grimberg & Olsson Handelsbolag
• Lendo AB
• Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• MPL Finans i Linköping AB
• Nordnet Fonder AB
• Skånska Kapitalråd AB
• Spar Tjänster i Linköping AB
• Svensk Kapitalförvaltning Bernholtz AB
• Svensk kapitalrådgivning AB
• Treslow Kapital AB
• Verdana Fond & Försäkring Aktiebolag
• Vågen Försäkringsbyrå Aktiebolag

Tack till alla företag som har anslutit sig till Swedsec.


Den 1 januari 2023 höjer vi våra priser

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Under de senaste åren har vi fortlöpande utvecklat vår verksamhet, bland annat har vi lanserat fem yrkesanpassade licensieringstester. Antalet anslutna företag har samtidigt ökat till 282 och aktiva licenshavare till ca 24 000. Detta har lett till ökade kostnader för oss. Trots kostnadsökningarna har vi inte höjt våra priser på över 15 år. För att täcka våra kostnader och möta den stigande inflationen, kommer vi därför höja priserna den 1 januari 2023.


En ständig ökning av antalet följare på Linkedin

Vi är glada över att engagemanget för Swedsec genom vår Linkedin-sida ökar varje månad.

Tack alla följare för ert intresse för Swedsecs verksamhet och självregleringen i finansbranschen.


Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem för anställda i branschen. För att bli licensierad måste en licenshavare ha klarat av ett av Swedsecs fem tester, uppdatera sina kunskaper årligen samt underkasta sig ett disciplinärt förfarande vid regelbrott. Swedsecs disciplinnämnd prövar om licenshavaren är fortsatt lämplig att ha licens efter ett regelbrott. Disciplinnämnden fyller därför en viktig roll för kundskyddet. 282 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 000 av deras anställda är Swedsec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

homepagetwitteryoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!