Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter och information


Båtägarna - inte kommunen, bestämmer hur en fritidsbåt ska undersökas

En kommun får inte bestämma hur en båtklubb ska undersöka om privata fritidsbåtar är målade med biocidfärger. Det är innebörden av ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, som underkänner ett tidigare föreläggande som Sollentuna kommun riktat mot fem båtklubbar. Båtklubbens styrelse saknar så kallad rådighet över en klubbmedlems båt, det vill säga att ansvaret för bland annat biocidfärger på båten ligger hos båtens ägare.

– Biocidfärger, eller giftfärger, ska inte användas på båtar i Mälaren och andra känsliga vatten, säger Hans Johansson, ordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF).

– Giftfärger påverkar livet i sjöar och hav och ska undvikas så långt det är möjligt. Där det råder förbud mot giftfärger ska sådana förbud följas. Båtklubbar och båtägare har ett gemensamt ansvar att hantera detta.

– Vi välkomnar Länsstyrelsens beslut som säger att en kommun inte får kräva att, och hur, en ideell båtklubb ska utföra undersökningar på privatägda båtar, säger Hans Johansson.

Det finns olika metoder att ta reda på om en båt är målad med otillåtna bottenfärger, till exempel så kallad XRF-mätning eller genom att analysera ett skrapprov. Om båten har höga halter av giftfärger kan det krävas sanering genom att slipa/skrapa eller blästra.

– Det viktiga i Länsstyrelsens beslut är att det är båtägare och klubbar som ska avgöra hur en provtagning ska ske. Kommunen är tillsynsmyndighet i miljöfrågor, men kommunen ska inte diktera hur provtagning sker, säger Hans Johansson.

Saltsjön Mälaren Båtförbund, som organiserar drygt 250 båtklubbar i Storstockholmsregionen, har bistått båtklubbarna i den juridiska processen.

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslut i sin helhet


Nästa år höjs medlemsavgiften till SBU

Båtriksdagen 2022 (Svenska båtunionens högsta beslutande organ) har beslutat att höja förbundens avgift till Båtunionen med 13 kr per medlem från och med 2023, vilket motsvarar ca 18,5 procent. Klubbarna anslutna till SMBF har haft samma avgift sedan 2014, under motsvarande tidsperiod har den allmänna prisökningen varit ca 25 procent.

Nedan tidigare och nya medlemsavgifter per medlemskategori. SMBF:s del av den avgift klubbarna betalar är oförändrad

Vad får klubbarna för medlemsavgiften till SMBF? 
• BAS, båtklubbarnas administrativa medlemssystem
• Alla klubbmedlemmar får 6 nummer per år av tidningen Båtliv 
• Båtklubbsförsäkringen i Svenska Sjö Läs mer
• Tillgång till utbildningsmaterial för ungdomsverksamhet och styrelseutbildningar
• Rådgivning inom t.ex miljö, juridik och ekonomi. 
• XRF Mätförrättarutbildning så att klubben själv kan kontrollera biocidfärger på          båtbottnar
• Årligen återkommande miljökonferens
• SMBF skapar opinion till gagn för båtlivet på kommunal och regional nivå.
• SMBF:s kansli som bäst nås genom mail kansli@smbf.org


I höst planerar SMBF att dra igång arbetet i ungdoms-kommittén. Har du eller någon annan i klubben lust att vara med och forma förbundets ungdomsverksamhet, bidra med idéer, själv få idéer och bygga ett nytt nätverk?

Det första mötet med SMBF:s ungdomskommitté sker digitalt i Teams måndagen den 5 september klockan 18.00 och länk skickas cirka en vecka innan mötet till de som anmält sig

Anmälan mejlas till kansli@smbf.org


Miljökonferens 2022. Obs! Nytt datum

Miljökonferensen 2022 genomförs torsdagen den 8/12 kl. 18.00-21.00.
Plats: Tellus Fritidscenter Hornstull

Vi återkommer med detaljerat program


Saltsjön-Mälarens Båtförbund                           Bergviksvägen 10                                     167 63 BROMMA

Tfn 076-943 15 88                                        E-post:kansli@smbf.org                          Webbadress:www.smbf.org

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är styrelseledamot och/elller medlem i en båtklubb som är ansluten till SMBF. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter