Bobrev från BRF Bageriet 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

BRF BAGERIET 2

JUNI 2022


Äntligen sommar...

... och sista bobrevet innan redaktören tar semester. Här kommer rapporter från stämman, fusionsarbetet och garantifrågorna. Vi informerar om nästa elräkning, slutfört målningsarbete, regler för renovering och störningsjouren. Nya (bättre) villkor för att hyra P-plats 21 berättar vi också om. Och så påminner vi om Facebook-gruppen


Rapport från stämman

På stämman den 16 juni så var 19 röstberättigade medlemmar närvarande och ytterligare 6 deltog via ombud.

 Stämman beviljade ansvarsfrihet för det avgående styrelsen - och en ny styrelse valdes. På det konstituerande mötet som styrelsen höll direkt efter stämman utsåg styrelsen ordförande, vice ordförande och sekreterare - och så här ser den nya styrelsen ut:

  • Magnus Örnberg, ordförande
  • Julia Micanovic, vice ordförande
  • Eva Hallgren, sekreterare
  • Anders Karlsson, ledamot
  • Jonas Dahlström, 1:e suppleant
  • Kevin Örtegren, 2:e suppleant 

Kevin tog alltså steget från valberedningen in till styrelsen - välkommen Kevin! 

Till ny valberedning valdes Karin Andersson (sammankallande) och Thomas Wallenberg (ledamot). 

Vi tackar Peter Ellström och Henrik Engström för engagerat arbete i styrelsen resp valberedningen. 

Stämman röstade också enhälligt bifall till att registrera fusionsplanen för Bageriet 1 och Bageriet 2 hos Bolagsverket.


Nästa steg för fusionen...

... är alltså att fusionsplanen registreras hos Bolagsverket, det kommer att göras under juni månad. När Bolagsverket kungjort att planen registrerats, ska extra stämmor i båda föreningarna formellt godkänna fusionsplanen. Dessa extra stämmor planerar vi att hålla i augusti. 

Efter stämmorna ska vi meddela våra borgenärer om fusionen och styrelsen i den övertagande föreningen (dvs Bageriet 1) ansöker om tillstånd att verkställa fusionsplanen. 

Bolagsverket ska sedan också utfärda en kallelse på kända och okända borgenärer och meddelar sedan sitt tillstånd till fusionen - det beräknas kunna ske i slutet av oktober.

Efter att Bolagsverket gett sitt tillstånd ska den övertagande styrelsen anmäla fusionen för registrering - vi tror att det kan göras i månadsskiftet november/december.

Det sista steget är att Bolagsverket ska registrera anmälan om genomförd fusion - och då är fusionen verklighet. Detta beräknas vara klart till årsskiftet 2022/2023. Då har Bageriet 2 gått upp i Bageriet 1 och till en början så är det styrelsen för Bageriet 1 som hanterar den sammanslagna föreningen. Men så fort som möjligt i början av 2023 ska en extra stämma hållas för att välja ny styrelse - med representanter både från Bageriet 1 och Bageriet 2 - och anta nya stadgar.


Garantifrågorna - vi har kommit till vägs ände

Tyvärr har vi fått inse att det inte går att komma längre i dialogen med vår besiktningsman och med Peab kring garantifrågorna. Vi kommer inte att få någon ersättning från Peab för ytterligare åtgärder på ventilationssystemet eller för byte av elmätarna. 

Men vi är nu fria att kunna göra förändringar i anläggningen, vilket inte var möjligt så länge som garantidiskussionen pågick - men vi får så klart själva betala för det. Den nya styrelsen har inlett en dialog med vår nya ventilationsfirma GK för att se om dom tillsammans med den ursprungliga leverantören SystemAir kan hitta några förslag till lösning på doftproblemen.

När det gäller elmätarna - som ju också har varit en garantifråga - så har vi fått en offert på att byta ut hela systemet till samma lösning som Bageriet 1 har installerat.

Ett sådant byte skulle kunna genomföras tidigt i höst - och då kan vi överge schablondebiteringen av elkostnaderna och återgå till individuell avläsning.


Elräkningen kommer i juli

Nabo har ändrat sina rutiner för när vi måste skicka in de kostnader för lägenheternas elförbrukning som vi vill debitera via avgiftsavierna. Redan den 1:e i månaden vill Nabo numera  ha uppgifterna, men vi får inte förbrukningen från Eon förrän den 2:e i månaden. Därför hann vi inte få med debitering för  perioden mars-maj på den avi som just har skickats ut. Du kommer i stället att få elen på avin som skickas ut i juli månad. 

Obs! Detta påverkar bara lägenhetselen - för dig som har laddplats i garaget så skickas elförbrukningen direkt från Compleo som har hand om mätarna, så den debiteringen hann komma in på avin i tid. 

Från den 1 juli höjer Eon nätavgiften. Deras uppskattning är att detta innebär en höjning på ca 20 kr per månad för en lägenhet.

Tur i alla fall att vi har ett fast och lågt pris på själva elförbrukningen (62,60 öre/kWh).


Nu kan du hyra P-plats 21 per dag

Sedan årets början har vi hyrt ut P-plats 21 på gården veckovis (måndag-måndag för 300 kr/vecka). Nu blir det också möjligt att hyra platsen en eller ett par dagar i taget - priset är då 50 kr/dag. 

Skicka ett mail till styrelsen@bageriet2.se om du vill hyra platsen. Ange vilken period det gäller - och glöm inte att även uppge bilens registreringsnummer.


Färdigmålat för denna gången

Sandå Måleri är nu klara med tvätt och oljning/lackering av träet på entrédörrar, miljöhus, altanräcken och trappräcken upp till trädgårdarna.

När det gäller s.k. bättringsmålning av våra trapphus så planerar vi att ta in en gemensam offert tillsammans med Bageriet 1 på detta arbete. 


Ska du renovera?

Visst är det härligt att fräscha upp lite hemma - men tänk på att dina grannar kanske inte blir lika förtjusta när du hamrar, spikar och borrar. Ljudligt arbete får enligt våra trivselregler bara ske inom dessa tidsramar - övriga tider är det inte tillåtet:

– Vardagar mellan kl 8-20
– Helger mellan kl 10-18

Även om det är tillåtet att renovera på dagtid, så uppmanar vi dig ändå att i förväg informera dina grannar, om du har större renoveringsarbeten på gång.

Här hittar du trivselreglerna i sin helhet.


Hjälp - jag blir störd av grannen!

Föreningen står för öppenhet och tolerans i boendegemenskapen, men det kan ju ändå uppstå problem med störningar utöver det acceptabla, t ex högljudda fester sena timmar. Du som upplever situationen som besvärande bör i första hand tala med grannen innan du för ärendet vidare till styrelsen – detta räcker nästan alltid.

Om du tycker att det känns jobbigt, kan du prova att skriva en rad i Facebook-gruppen eller kontakta styrelsen som har mandat att vidta lämpliga åtgärder.

Om du ringer störningsjouren, så skickas en väktare ut för att  lösa det upplevda problemet. En sådan utryckning kostar några tusenlappar. Om väktarrapporten bekräftar att utryckningen var befogad, så får den störande grannen stå för kostnaden. I annat fall debiteras anmälaren för hela avgiften.

Därför är det ju bäst för alla parter att prata med grannen först. Och du som ska ha fest - tänk på att en infolapp i trapphuset eller grannarnas brevlåda oftast ökar störningstoleransen.

Och du som ska ha fest - tänk på att en infolapp i trapphuset eller grannarnas brevlåda oftast ökar toleransen för störningar rejält.


Du är väl med i Facebook-gruppen?

Du vet väl att föreningen har en egen Facebook-grupp. Här får du information mellan bobreven om vad som är på gång och här kommer du enkelt i kontakt med dina grannar för utbyte av tips och råd. Om du inte redan är medlem i gruppen är det väl dags nu? Sök på Bageriet 2 och be om insläpp.


Trevlig sommar!

Vi räknar med att nästa bobrev kommer att skickas ut i augusti.

Tills dess önskar vi dig en riktigt  härlig sommar!


Summary in English

- The general meeting (stämma) 16th of June elected a new board. Magnus continues as chairman and Julia is our new vice chairman. Kevin joins the board and leaves the nomination committee. Karin and Thomas are new members of the nomination committee

- The general meeting also voted unanimously to register the merger plan at Bolagsverket

- Next step in the merger between Bageriet 1 and Bageriet 2 is extra general meetings in August for a formal approval of the merger

- We have now put an end to the "guarantee project", so we will not get any additional compensation from Peab for the ventilation system or electricity meters. Instead we have initiated a dialog with our ventilation vendor to find solutions to our "smell problems". We have also a offer for replacing the electricity meter system during autumn

- Your bill for electricity consumption is delayed, you will find it on the August invoice (sent out in July)

- Do you need a parking place for one or a few days only? Then you can rent parking spot nr 21 in the yard for 50 SEK per day. Just mail your request to styrelsen@bageriet2.se

- The outdoor painting is now ready. Togther with Bageriet 1 we also plan to mend the painting in our stairwells

- Do you plan to renovate your appartment? Please note that "noicy work" only is allowed weekdays between 8-20 hours and weekends between 10-18 hours

- If you are disturbed by a "noicy neighbour" and call "Störningsjouren", be aware that  you - or your neighbour - will have to pay for their visit (depending on what their emergency report shows)

- Don´t miss important information between the "bobrev". Join our Facebook group (if you´re not already a member). Search for Bageriet 2 and ask for admission

- Next "bobrev" will be sent out in August. Until then - have a nice summer!


Har du synpunkter, önskemål, frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna via mejl styrelsen@bageriet2.se

Mer information finns på hemsidan bageriet2.se.
Facebook gruppen Bageriet 2 använder du när du snabbt vill nå ut till dina grannar! 

homepagefacebook

styrelsen@bageriet2.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i BRF Bageriet 2. Skulle du vilja avsluta din prenumeration så får du själv ta ansvar för att införskaffa information - men vi lovar att inte bli bittra :) - bara klicka här.
Kontakta styrelsen om du vill uppdatera din emailadress med en ny!

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!