Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Naturvårdsverket upphävde den 14 mars 2022 Naturvårdsverkets allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang (AR 96:4). 

Som stöd och vägledning gäller istället Arrangemang i naturen.

Bakgrund:

Naturvårdsverket samverkade med en extern referensgrupp bestående av Svenska Orienteringsförbundet, LRF, Svenska Jägareförbundet, Svenska Samernas Riksförbund, Svenskt Friluftsliv, Länsstyrelsen i Skåne och Västerbotten samt Naturskyddsföreningen, i översynen av Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang. 

Översynen resulterade i en ny vägledning Arrangemang i naturen, som riktar sig främst till arrangörer och syftar till att underlätta vid planering och genomförande av organiserade arrangemang i naturen.

Vad gäller?

Arrangemang i naturen ska underlätta planering av organiserade arrangemang i naturen genom att det ska vara tydligt när och varför dialog eller samråd mellan dels arrangör och länsstyrelsen, dels mellan arrangör och markägare/rättighetsinnehavare behövs.

Syftet med stödet är dels att förtydliga relationen mellan de olika parterna; länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören, dels att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang och att bidra till miljömässigt hållbara arrangemang.

Arrangemang i naturen innehåller: 

  • Grundläggande förutsättningar som Allemansrätten och plats, tid och aktivitet för ett arrangemang. 
  • Vad är ett arrangemang i naturen och vem är arrangör? 
  • Relationen mellan parterna. Arrangören kontra det allmänna (myndigheterna) och arrangören kontra det enskilda (markägare eller rättighetsinnehavare). 
  • Arrangörens ansvar och vad arrangören behöver tänka på vid genomförandet av ett arrangemang, bland annat särskild hänsyn i vårperioden. 
  • Stöddokument i form av checklista, tillstånd och prövning, begreppslista och kunskapsunderlag. 

Miljöbalken har lyfts in i vägledningen. För det andra ska man betona att den här vägledningen gäller för alla arrangemang i naturen, inte bara orientering. Och slutligen så ger den en tydligare tolkning av vad som är tillåtet inom allemansrätten när det gäller arrangemang i naturen. 

Läs mer och ladda ner vägledningen HÄR

Sprid gärna nyhetsbrevet till era klubbkamrater!

Med vänliga hälsningar

Joacim Ingelsson,
Mark- och miljöansvarig
Svenska Orienteringsförbundet


För de som vill prenumerera på nyhetsbrevet till alla föreningar kan e-postadress registreras HÄR.

Det här är ett nyhetsbrev som Svenska Orienteringsförbundet skickar till landets samtliga föreningar.


facebookinstagramtwitterlinkedin

Följ våra sociala medier!Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: www.svenskorientering.se


Orienteringsföreningar och orienteringsdistrikt får detta nyhetsbrev eftersom er förening/ert distrikt är medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet.

Om du vill att någon mer ska få dessa nyhetsbrev hänvisa till att man kan anmäla sig här.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!