Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren, särskilt om du läser det i mobilen! Se det i din webbläsare,

NYHETSBREV 3/2022

Välkommen till årets tredje nyhetsbrev för fårägare från Gård & Djurhälsan!

Foto: Einar de Wit

När allt förändras, hur skall jag förändra?

Nu är det orostider och dyrtider. Alla insatsvaror till produktionen av våra produkter har ökat i pris den senaste tiden. Trenden med stigande omkostnader har pågått i princip sedan torkan 2018, Coronapandemi och energipriser har fortsatt den stigande pristrenden. Nu som en rejäl käftsmäll på hela värden har Ryssland startat krig i ett av världens viktigaste områden för spannmål och gödselproduktion. Föga tröst finner man i orden att det är en föränderlig tid. Mycket av Lantbrukspressen handlar om lantbruk som lägger ner eller minskar sin produktion p.g.a. lönsamhetsproblem och ökande kostnader. Men är det verkligen hopplöst och förlorat?

Läs hela artikeln här!

Vallprognos

Nu har provklippningarna kommit igång, så du kan följa vallens utveckling i ditt område och planera skörd, så att den passar de djurkategorier som finns i din produktion och din utfodringsstrategi.

Du hittar vallprognosen här!

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet

MV/CAE-teamet har successivt arbetat för att vår flik på hemsidan ska vara lättöverskådlig och att där finns den information som ni behöver. Som en led i detta har vi nu utarbetat en sökfunktion som vi döpt till ”Statuskontrollen”.

Genom att skriva in det SE-nummer vars status du vill få information om och göra en sökning får du besked om besättningen har en aktuell M3/C3 eller MV/CAE-fri status och hur länge den är giltig.

Ett av programmets syften är att möjliggöra en säker livdjurshandel. Statuskontrollen är ett led i att underlätta detta.

Att besättningen inte får grönt ljus kan ha flera olika orsaker exempelvis att besättningen inte är ansluten till programmet, att besättningen är ansluten men inte har förnyat sin status i tid, att besättningen har lägre status än M3/C3.

Vi hoppas att ni kommer att få användning av funktionen och att ni kommer att använda den flitigt!

Statuskontrollen!

Fältstudie - Hur vanligt är fotröta/CODD i svenska fårbesättningar?

Under hösten 2022 kommer veterinärstudent Sophia Mourath att genomföra en fältstudie för att ta reda på hur vanligt fotröta och smittsam digital dermatit (CODD) är i svenska fårbesättningar.

Studien kommer att ske i form av ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och i samarbete med Gård & Djurhälsan. Vi har nyligen gjort ett utskick till alla fårägare med minst 10 djur. Vi är jätteglada över det stora gensvaret och har nu enligt först-till-kvarn-principen 125 besättningar som kommer att delta. Projektledare är Sara Frosth, SLU.

Fotröta?

Vi har uppdaterat vår information om fotröta hos får i kunskapsbanken på hemsidan. Läs och se bilder på hur sjukdomen ser ut och ta reda på hur du bäst skyddar din besättning.

Läs mer om fotröta här!

Välkommen på seminkurs!

En teoretisk del via länk till en inspelad föreläsning som du kan se när du vill.

En praktisk del antingen den 8/9 i Sösdala i Skåne eller den 14/9 i Gothem på Gotland.

För mer information och anmälan se kurskalendern!

Diagnostik vid inköp av livdjur

Odling för larver av stora magmasken (Haemounchus) byts mot PCR-diagnostik

När laboratoriet räknar ägg vid metoden som används vid rutinanalys är lägsta detektionsgränsen 50 EPG (ägg per gram träck) medan man i en odling där mer material också undersöks ibland kan fånga upp smitta även om djuren har färre parasitägg i träcken. En utökad undersökning är enbart befogat vid livdjursinköp, har man aldrig påvisat stora magmasken i egna besättningen vill man ju inte ”köpa in den”.
Under juni 2022 kommer Vidilab ersätta odlingen med så kallad PCR-analys för att spåra även mindre mängder av stora magmasken. Det är en känslig och specifik metod som visar om det finns DNA från Haemonchus i provet. Genom att ersätta odling med PCR-teknik kommer snabbare svarstider (2-7 dagar) kunna erbjudas, och priset för nya analysen är 345 kronor exkl moms med 10% rabatt för G&D:s kunder.

I din egen besättning räcker det alltså som regel att göra den grundanalys som ingår i G&D:s rabatt. Rådgör alltid med veterinär innan du begär och betalar för extraanalyser.

Smittskydd vid gårdsbesök

För dej som tar emot besökare på din gård har Gård & Djurhälsan tillsammans med LRF och Växa sammanställt viktiga tips för vad du bör tänka på. Alla som tar emot besökare måste informera om hygienrutiner. Smittor kan spridas både från människor till djur och tvärtom och bra rutiner för planering av besöket, skyddskläder samt möjligheter att tvätta och desinficera händerna är de viktigaste åtgärderna.

Läs de användbara tipsen om besökare på gården här!

Forskningsprojekt om djurskyddskontroller

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där man undersöker hur likvärdigheten i djurskyddskontrollen kan förbättras.

Du som har produktionsdjur och/eller häst kan under vår/sommar 2022 bli tillfrågad om att besvara en enkät om djurskyddskontrollen, som en del av studien.

Läs mer om projektet här!


Klicka nedan för att komma direkt till vår Face book-sida med löpande nyhetsinlägg, vår Youtube-kanal med instruktiva filmer eller till vår hemsida med kunskapsbank med mera!

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!