Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MAJ 2022

Kontaktuppgifter Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Handläggare landsbygdsutveckling
Maria Larsson 
Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Företagslots/Inflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Verksamhetsansvarig Galejan
Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
ulrika.bergstedt@mala.se

Praktiksamordnare/handledare
Eija Kjäll
Tfn: 070-3083974
eija.kjall@mala.se

Projektmedarbetare SIKT 2.0
Dan Berglund
Tfn: 070-3083994
dan.berglund@mala.se


VI ÄR MALÅ

Jennifer Johannesson har fått i uppdrag att varje månad göra ett inlägg i månadsnytt för näringslivet i Malå. I dessa inlägg kommer vi få lära känna en företagare i Malå lite bättre, ta del av inläggen nedan och möt personerna;

Ung drive i Malå

Sommaren 2022 närmar sig och Malå kommun tillsammans med de andra 9 inlandskommunerna erbjuder elever i åk9 eller gymnasium möjlighet att testa att driva eget företag genom UngDrive Academy i sommar. Läs mer
här

Tipsa gärna unga i din omgivning, tillsammans för ett företagsamt Malå! 

Upphandling

Malå kommun/de kommunala bolagen

Malå Kommun och de kommunala bolagen annonserar upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avropJust nu finnsDriftledare- Entreprenad, Tjamstabackarna & MalåCamping och Rehabiliteringsverktyg - Digitalt utannonserade. 

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör (utgivare: Konkurrensverket) 

Kontakt rörande upphandling /inköp Malå kommun
Robert Åkerlind, Tfn: 0953-140 56, robert.akerlind@mala.se

Nyhet bygdemedel

Nyhet bygdemedel 2022!
Vill du testa och utveckla en eller flera idéer i samverkan med andra som bidrar till Malå en levande plats och/eller en cirkulär plats?

Läs mer om den nya möjligheten att arbeta med: bygdemedel för miniprojekt

Lediga lokaler

Superhjältar!

Tack till alla kvinnliga superhjältar i vår bygd!!

Internationella kvinnodagen till ära besöktes Malå av superhjältar, dessa superhjältar tog emot nomineringar på kvinnliga superhjältar bosatta i Malåbygden bland människor de mötte under dagen. Följande kvinnliga superhjältar fick flest nomineringar och prisas nu med Malåkort av Handlarnätverket i Malå:

Birgitta Lundgren

Gunilla Bottke

Therese Stenlund  

Aktiviteten var ett samarbete mellan Handlarnätverket i Malå och Malå kommun i samband med internationella kvinnodagen 8 mars 2022.

Tips

Almi online seminarie 

Till dig som inte har möjlighet att delta på något av våra fysiska seminarier erbjuder Almi även seminarier online som är till nytta både för dig som nyligen startat och för dig som redan driver företag.

Tävlingar och priser

Har du en idé på hur man kan lösa en samhällsutmaning?

Anmäl dig då till innovationstävlingen Innovation Inland!Målet med tävlingen är att ge fler möjlighet att få göra verklighet av kreativa idéer.

Lösning på vad? Denna gång riktar sig tävlingen till idéer kring tillgången till service. Ser du en möjlighet att på ett bra/bättre/enklare/klurigare sätt ge människor i glesbygden tillgång till handel, drivmedel, post och paket? Kanske i kombination med någonting socialt, till exempel kultur, fritid eller samvaro?Vem kan delta? PrivatpersonerFöreningar och organisationerNäringsidkare i VästerbottenTävlingen pågår under maj månad.

Lämna in din idé senast den 2 juni. Läs mer om tävlingen

SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer 2022: nominera eller ansök själv 

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

https://www.stiftelsenskapa.se

ANSÖK TILL SKAPA-PRISET/SKAPA TALANG
Senast den 31 maj.

facebookinstagramyoutube

Aktiviteter och mötesplatser

14 maj Världen i Malå på Torget och Malåborg

När: 11:00-16:00

16 maj Utbildning i ansökan bygdemedel i Malå
Digitalt, teams anmälan krävs. Arr. Länsstyrelsen Västerbotten. 
När:
Kl. 19.00-20.00

Vi träffas digitalt och går igenom e-tjänsten Min Ansökan. Utlysningen är öppen den 15 maj till och med den 30 september. 

19 maj Attitydresan med Småföretagarnas Riksförbund. Hotell Tjamstan
När: Kl. 8.00-10.00 
Medverkar gör ambassadörer Attitydsresan och styrelseledamöter i Småföretagarnas Riksförbund.

25 maj 9:00-10: Verksamt.se LIVE webbinarium med tema: Att anställa din första medarbetare.Anmälan krävs. 

25 maj Från skog till träförädling – webinarium 

När: 13:00–14:30.

Arrangör: Västerbottens regionala skogsprogram. Anmälan krävs för att få länken till webinarieum. 

16 juni Öppethus på Galejan, Malåborg. Programmet kommer. 

REGIONALT: möjligheter för dig och ditt företag

Vinnovas Innovationscheckar

Vi förmedlar innovationscheckar - anmäl ditt intresse!

Skellefteå Science City är en av aktörerna som fått förtroendet att förmedla ett begränsat antal checkar till små- och medelstora företag. Checkarna bekostar extern kompetens i syfte att möjliggöra utvecklandet av nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag. 

Checkarna förmedlas inom tre olika områden:

  • Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
  • Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
  • Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Checkarna har initierats av Vinnova och bekostar extern kompetens upp till 100 000 sek inom områdena affärsutveckling och immateriella tillgångar. För infrastruktur bekostar checkarna upp till 400 000 sek. 

Mer info om innovationscheckarna finns att läsa här.

Energimyndighetens utlysning för dig som vill bidra till omställningen till ett hållbart energisystem

Vill ni utveckla er affärsidé?

Sök bidrag för att utveckla er innovation som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Sista dag för ansökan 2022-06-08

Innovationer i tidig fas kan få stöd

Utlysningen ”Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som exempelvis kan:

  • Uppvisa potentiell kundnytta samt affärspotential.
  • Bidra till ett fossilfritt, flexibelt och/eller effektivt energisystem.
  • Bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 500 000 kronor per projekt.

Projektet får påbörjas tidigast den 1 november 2022 och senast den 1 februari 2023 samt pågå i högst 12 månader.

Målgrupp: små och medelstora företag 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september 2022.  Projektet kan starta tidigast 1 november 2022.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Läs mer om utlysningen.

Ta del av presentationsmaterial.

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet.

Utlysning Vill ni testa och utveckla er lösning med kund

Följ utvecklingen av situationen

Svenskt Näringsliv har en särskild informationssida till medlemsföretag med anledning av kriget i Ukraina.  

https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina

På www.verksamt.se hittar du som är företagare och arbetsgivare också viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sidan uppdateras löpande.

Klimatinvesteringsstöd

Ta del av inspelningar från informationsträffen om vad du som företagare ska ha i åtanke vid investeringar, vilka medel och stöd som finns att söka samt allmän information om laddpunkter och laddstolpar.

Biofuel Region och Länsstyrelsen ger information om olika finansieringsmöjligheter så som Klimatklivet, Ladda bilen.  

https://youtu.be/8EcTSMjV2X0 BioFuel

https://youtu.be/iZN2DV4IqFY Länsstyrelsen

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka? Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. Bland de som tidigare beviljats stöd finns till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vad kan jag söka för? Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Ansökningsperiod 

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det. Välkommen med din ansökan!

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först efter att ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut. 

Se presentation om stödet från den digitala mötet med Länsstyrelsen Västerbotten 28 januari 2022.


TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se

Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!