Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Utmanande tider i en oförutsägbar värld

Som företagare hopar sig utmaningar på utmaningar under stor osäkerhet. Vissa mer berörda än andra – precis som under pandemin fast bredare slagkraft denna gång.  Det som skiljer idag mot igår var den kollektiva viljan.

Under början av året kändes det som en lätt baksmälla efter pandemins otaliga stimulanser. Baksmällan blev tvärt mycket tyngre den 24 februari. Det blodiga kriget har följdeffekter som är svåra att överblicka. I mars hade vi den högsta inflationen på över 30 (6,1 %).

Energipriserna nådde en smärtgräns för många i vintras. Men vad väntar till hösten och hur mycket högre kan energipriserna bli och på vilken nivå hamnar räntorna? Sedan har vi de (många gånger givet tagna) globala leveranskedjorna, utbudsstörningar, nya covidnedstängningar i Kina. Världshandeln har på kort tid strypts från många kritiska råvaror som produceras i Ryssland och Ukraina. Marknaden blir nervös och späder på prisuppgången – ingen vill bli utan, företag och slutkonsumenter bunkrar - snöbollen är i rullning.

Allt eftersom kriget drar ut på tiden ökar spänningarna. Hoten och lögnerna idag kan ta en helt annan vändning vid missförstånd eller övertramp. Press, stress och osäkerhet kan göra annars rationella beslut irrationella.  

Förutom kraftiga prisökningar, från våra leverantörer är vi skonande från omvärldens osäkerhet. Men utmaningarna finns där i osäkerheten. Hur förbereder vi oss?

Som en del i vårt miljöarbete ligger vi långt fram i planeringen av en solcellspark. Tanken är att i framtiden vara självförsörjande på el. Vi har täta kontakter med våra leverantörer och transportföretag för att säkerställa leveranser. Vi försöker att vara ute i lite mer god tid för att planera inköp. Vi ser över eventuella kopplingar till Ryssland i våra leverantörsled.

Utsikterna är därmed ganska dystra men ljusglimtar finns. Utvecklingsarbetet med e-handel fortskrider i högt tempo med kontinuerligt nytillkomna funktioner. Säljarna är i högre grad ute på vägarna och besöker kunder för att säkerställa att vi tillhandahåller just den servicen som efterfrågas.

Idag är det också sista dagen vid vår uppskattade monter på NORDBYGG. Ett stort tack till Hawa Sliding Solution, Securistyle, FORMANI, Athmer och Fachinetti. De har alla bidragit i sin medverkan tillsammans med oss på NORDBYGG. Vi hoppas att den kommande mässan TRÄ OCH TEKNIK till hösten ska bli ett lika stort dragplåster (läs mer om det längre ner).

Nu snart dags för Valborg med hopp om en alltmer förutsägbar framtid.

Tack för att du läser Up to date. 

Med vänliga hälsningar

Patrik Östlund

CPR och CPR Acquis

Följetången CPR – Byggproduktförordningen fortsätter. Den 30 mars presenterade kommissionen underlag för hur CPR kommer att se ut.

Det som många har väntat på har nu äntligen presenterats, men vägen till mål är lång - Mycket lång.

Förslaget kommer nu att stötas och blötas runt om i Europa.

Avsikten, enligt kommissionen, med CPR är att nå en väl fungerande inre marknad för byggprodukter samt bidra till grön och digital omställning med en modern, resurseffektiv ekonomi.

Förslaget är omfattande och i dagsläget är det oklart hur det kommer att påverka oss alla.

Det positiva med förslaget i sin nuvarande form är:

 • Intentionen om en bättre fungerande inre marknad för byggprodukter.
 • Ökad focus på hållbarhet. Från farliga ämnen till miljöpåverkan. 

Något av det som är oklart och negativt:

 • Förenklingar och effektivitet svåra att se i förslaget. Komplexiteten ser ut att öka, tex med referens till ECO-design direktivet
 • Ökad byråkrati för tillverkare och leverantörer: Både DoP – Prestandadeklarationer och DoC – Försäkran om överenstämmelse. Registrering i databas, men inget om hur.
 • Artikel 2: Utökad omfattning utan att ge tydliga direktiv
 • Artikel 3: Nya definitioner, men inga tydliga detaljer
 • Förslaget ändrar den så kallade harmoniserade zonen, dvs förhållandet mellan vad som regleras av EU och nationella byggregler.

Källhänvisning: SEM Group

Normnyheter SSF 130 och SSF 1076

SSF 130 utg 9 Projektering och installation av överfalls- och inbrottslarmanläggning gavs ut i november 2021. Ett antal förändringar infördes i utgåva 9 som nu förtydligas i en ”Andra tryckning”. I detta nytryck har arbetsgruppen fokuserat på att förtydliga texter och tabeller i normen för att öka läsbarheten. Inga kravändringar införda utan enbart förtydliganden av kravelement mm.

SSF 130 omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare, provdrift och dokumentation.

SSF 1076 utg. 3 Certifierad värdeförvaringstekniker, är klar för remiss. Syftet med uppdateringen har varit att uppdatera normen med avseende på utbildnings- och certifieringskrav.

Begreppet värdeförvaringstekniker är väl inarbetat och står som garanti för kunskap, kvalitet och etik inom området värdeförvaring.

Kravställare som t.ex. försäkringsbolag eller myndigheter hänvisar till standarder i villkor och föreskrifter där krav på förvaring finns. Krav som kan ställas inom detta område kan avse stöldbegärlig egendom, vapen, hemliga handlingar m.m.

Källhänvisning: Stöldskyddsföreningen

Produktkategori Motorlås

Motorlås ger låsning med kontroll och säkerhet. Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativet där det krävs säker elektrisk låsning. Motorlås låses endast när dörrren är helt stängd och finns som alternativ i både modul- och smalprofilutförande. 

Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl låsning som upplåsning. Låset kan även manövreras med nyckel eller vred och vissa lås klarar av både dag- och nattlåsning. 

En dörr utrustad med ett motorlås utgör en viktig del av ett stabilt och pålitligt skalskydd. När arbetsdagen är slut så tar motorlåset hand om säkerheten och låser automatiskt byggnaden för natten.

Göthes Industribeslag har ett brett och djupt utbud av Motorlås. Vi har funktioner så att du snabbt kan hitta det motorlås som passar dig och dina behov och krav. Ta gärna en titt genom att klicka på knappen nedan

Kompakt slagdörrsautomatik från Assa Abloy

ASSA ABLOY SW300 är en intelligent och kraftfull elektromekanisk slagdörrsöppnare. Lämplig för både inner och ytterdörrar samt för applikationer så som detaljhandel, hotell, kontor, flygplatser, stationer, sjukhus, skolor, industriella och kommersiella byggnader. Automatiken är godkänd för en mängd olika installationer, utrymningsvägar och branddörrar (EN16005, DIBt). Den kan installeras som tryckande, dragande, med tryckande-glidskena samt för dubbeldörrar med mekanisk koordinationsenhet. Kompletteras med önskat armsystem.


Egenskaper:

 • Kompakt design, endast 70 mm hög
 • Klarar dörrvikt upp till 250 kg
 • Kan monteras som tryckande eller med dragande funktion
 • Levereras med möjlighet att koppla in manuella och automatiska impulsenheter
 • Uppfyller kraven enligt EN 1634-1, DIN 18263-4, EN 16005 och EN 1158.
 • Omgivningstemperatur: -20° C till + 45° C

Motorlås Protector-serien

I nya Protector-serien erbjuder Exma ett motorlås som kombinerar högsta kvalitet och säkerhet med ett rimligt pris. Motorlåset klarar tuffa miljöer och hårt ställda normkrav ... samtidigt som det är enkelt att både installera och att använda.

All elektronik i Protector-serien är svensktillverkad och samtliga modeller i grunden är helt mekaniska. Detta innebär att de även kan användas som godkända mekaniska lås, även vid strömbortfall. När traditionell, fysisk nyckel används kopplas motorenheten automatiskt bort, för att minska risken för skador på motorkomponenter.
Exmas motorlås uppfyller samtliga krav enligt SSF 3522, utgåva 2 och EN 14846. Serien är brandtestad, har inbyggd magnetkontakt och klarar 360 graders nyckelvridning.

Krångla inte till det!
Exmas Protector-serie är egentligen ett och samma säkra motorlås i fyra varianter och med två olika kommunikationsnivåer:

 • 909ML (endast hakregel)
 • 919 ML (hakregel och fall)
 • 9192ML (hakregel och fall med "borta-säker-funktion")
 • 9197ML (nödutrymningslås)

Välj Protector för enkel kommunikation eller Protector HD med dubbelkrypterad LON-works kommunikation tillsammans med styrenhet.

Certifikat Protector

 • Exma Protector 909ML, 919ML och 9192ML är certifierade enl. SSF 3522 utgåva 2 Klass 2A certifikatnummer 22-7
 • Exma Protector 9197ML är certifierade enl. SSF 3522 utgåva 2 Klass 2B certifikatnummer 21-518


Certifikat Protector HD

 • Exma Protector HD 909ML, 919ML och 9192ML är certifierade enl. SSF 3522 utgåva 2 Klass 3 certifikatnummer 21-519
 • Exma Protector HD 9197ML är certifierade enl. SSF 3522 utgåva 2 Klass 2B certifikatnummer 21-518

Källhänvisning: Göthes E-handel


dormakaba Serie7® och Serie8®

Serie7® och Serie8® är dormakabas mest hållbara trycken och beslag någonsin. När företaget utvecklade båda serierna hade de en tydlig vision: att uppfylla marknadens krav – utan några kompromisser.
Resultatet blev stilrent designade trycken och beslag för inne- och utomhusbruk, byggda för tuff, frekvent användning varje dag. 

Serie7 – trycken och beslag för inomhusbruk
dormakaba Serie7 är en omfattande serie av trycken och beslag i hög kvalitet, utvecklade specifikt för att motsvara marknadens krav på dörrar för inomhusbruk. Med Serie7 erbjuder dormakaba trycken och beslag med en modern design som går hand i hand med dormakabas övriga produktsortiment och samtidigt enkelt passar in i olika interiörer och för olika behov.

Serie8 – trycken och beslag för utomhusbruk
dormakaba Serie8 är en omfattande serie av trycken och beslag i hög kvalitet, utvecklade specifikt för att motsvara marknadens krav på dörrar för utomhusbruk och andra krävande miljöer. Med Serie8 erbjuder dormakaba trycken och beslag med en modern design som går hand i hand med dormakabas övriga produktsortiment och samtidigt enkelt passar in i olika interiörer och för olika behov.

dormakaba Serie8 och inomhusserien Serie7 kan enkelt kombineras utan att det enhetliga estetiska intrycket förändras. Ett formspråk, massor med möjligheter.

Serie7® i korthet

– Brett utbud i sammanhängande design
– Trycken och beslag gjutna i zamak i flera dekorativa ytbehandlingar
– Uppfyller de tuffaste kraven enligt beslagstandard EN 1906, 200 000 cykler, grade 4
– Produkten uppfyller EUs nickeldirektiv 94/27/EG
– Bedömt hos Byggvarubedömningen

Läs mer >

Serie8® i korthet

– Sortiment för utomhusbruk och andra krävande miljöer
– Rostfritt stål, ytbehandlat med PVD
– Uppfyller högsta korrosionsklass enligt EN 1670, grade 5, 480 timmar
– Uppfyller de tuffaste kraven enligt beslagstandard EN 1906, 200 000 cykler, grade 4
– Produkten uppfyller EUs nickeldirektiv 94/27/EG
– Bedömt hos Byggvarubedömningen

Läs mer >

För mer information kontakta kundservice på 010-4834025 alternativt order@gothes.se

Källhänvisning: Text och bild dormakaba


Barriärfri dörrstopp - ett hjälpmedel i trånga utrymmen

En golvmonterade dörrstoppare uppfyller sin funktion i att stoppa dörren men tar samtidigt utrymme och bidrar till risk att snubbla.

En dörrstoppare monterad på dörrbladet skapar i stället utrymme och minskar risken för skador.

Athmers flexibla lösningar inom Porti familjen ger en öppningsvinkeln som justeras efter eget önskemål. Den sitter diskret i dörrbladets överkant, spar utrymme och eliminerar risken att snubbla.

Läs mer om athmer Porti® >

För mer information kontakta kundservice på 010-4834025 alternativt order@gothes.se

Källhänvisning: Bild athmer och text Göthes Industribeslag


Eltryckeslås för alla typer av nybyggnationer och nyprojektering

STEP 110 är ett slitstarkt eltryckeslås utrustad med patenterad DirectDrive®-funktion och modern kolvplacering. CE-märkt enligt SS-EN 14846:2008 i brandteknisk klass E/EI120.

Konstruktionen är framtagen med STEPs erkänt höga kvalitetskrav vilket säkerställer en kraftfull prestanda med hög driftsäkerhet. STEP 110 är det självklara valet vid all typ av nybyggnation och nyprojektering.

DirectDrive® ger en följsam känsla med direkt manövrering
Eltryckeslåsets patenterade DirectDrive®-funktion ger en direkt manövrering och en mycket följsam känsla när dörrens trycke används. Konceptet ger en helt ny dimension av hur ett eltryckeslås kan upplevas.

Konstruktionen lämpar sig mycket väl för användning tillsammans med elsutbleck.

För mer information kontakta kundservice på 010-483 40 25 alternativt order@gothes.se

Källhänvisning: Text och bild från StepLock

Logga in från produktsida

Nu kan du från en produktsida logga in i vår e-handel för att direkt se lagersaldo, pris och dokument, utan att behöva göra om sökningen från startsidan.

Frågor på detta eller förslag på fler användarvänliga förändringar vänligen skriv till Nils på nils.danielsson@gothes.se

ASSA ABLOYs ARX och CLIQⓇ det säkra valet för CTEK.

För att säkra sina lokaler och sin verksamhet använder CTEK sig av ett komplett säkerhetssystem från ASSA ABLOY bestående av CLIQⓇ och ARX.

CTEK:s historia tog sin början för över 30 år sedan i Vikmanshyttan, en liten by i Dalarna. Där skapades den allra första batteriladdaren som använde elektronisk pulsteknik.

Då som nu förväntar sig CTEKs kunder det bästa av produkterna. CTEK ligger steget före konkurrenterna eftersom de hela tiden förbättrar och tar fram nytt.  Företaget säljer nu över en miljon batteriladdare i 70 länder världen över varje år och är global marknadsledare inom batterihanteringslösningar.

Tillförlitlig och förutsägbar borrning

Ett 4–7×DC vändskärsborr med innovativ borrkropp och skärdesign möjliggör pålitlig och förutsägbar borrning.

Läs mer här >

Rekonditionering av gamla verktyg – en bra idé

Öka din produktivitet och få en tillförlitligare tillverkningsprocess.

Läs mer här >

Nya kataloger

Dormer Pramet har uppdaterat sin nya produktkatalog med mer än 20 000 skärverktyg genom att dela upp den i fyra publikationer över de viktigaste applikationskategorierna – hålbearbetning, svarvning, fräsning och gängning.

Beställ fysisk katalog av Göthes Teknik alt. ladda ner den här >

Källhänvisning: Text och bild Sandvik Coromant och Dormer Pramet

Tack alla för det stora intresset vid vår monter på Nordbygg

Nu är vi inne på sista dagen av mässan Nordbygg. Det har varit händelserika dagar med många intressanta diskussioner. Vi vill tacka alla som har besökt oss och för de alla givande samtalen.

Ett stort tack också till våra utställande partners Hawa Sliding Solution, Securistyle, FORMANI, Athmer och Faccchinetti.  

Vi ses väl på Trä & Teknik?

Kom och se våra spännande nyheter!

Göthes Industribeslag AB hittar ni på Trä & Teknik mässan i Göteborg (Svenska Mässan vid Gothia Tower) i Monter C01:41 den 30 augusti till 2 september 2022.

Ps. Torsdagen den 1 september har vi ett event som vi kallar GIB GO WEST i Göteborg, så ”Save The Date” redan nu, vi återkommer senare med mera information.

Om du / ni redan nu vet att ni önskar att vara med, skicka gärna en preliminär intresseanmälan till patrik.ostlund@gothes.se

After Mässan med Assa Abloy

I och med Trä och Teknik anordnar även Assa Abloy ett event de valt att kalla för After Mässan. Vi från Göthes kommer att vara där, hoppas även ni kommer.

After Mässan är onsdagen den 31 augusti. Anmälan till detta görs via event.assainside.se >


Linda Westman - Redovisningsekonom

 • Ålder: 37 år
 • Familj: Man och 5 döttrar (egna tvillingtjejer och 3 bonusdöttrar)
 • Bor: Galgberget
 • Bakgrund: Född och uppvuxen i Falun, studerat ekonomi i Uppsala och sedan återvänt till rötterna i Dalarnas residensstad.

Fritidsintressen: Familj, vänner, dans (bugg), natur och resor  Favoritsport & lag: Gillar dans och spinning, kollar sällan på sport men hejar gärna på maken som älskar att springa OCR-lopp.   Oanad talang: Skapa fotoböcker   Äter & dricker helst: Äter gärna fisk och älskar vatten!  Favoritprylen: Mobilt bank-id, vilken uppfinning!  Tre goda egenskaper: Empatisk, omtänksam och bra på att planera och organisera  Drömresa: Svårt att välja, Tanzania var häftigt att besöka men jag vill gärna testa nytt bland annat Nya Zeeland   Livsmotto: Har aldrig tagit mig tid att fundera över livsmotto, livet kommer liksom emellan.

Pia Calles - Redovisningsekonom

 • Ålder: 53 år
 • Familj: Min man Lars och våra vuxna barn Linus 30 år och Linn 29 år.
 • Bor: Hus vid Lövhyddan Falun sedan 1991.
 • Bakgrund: Från Falun, utbildad ekonom och har de senaste 18 åren jobbat inom fastighetsbranschen.

Fritidsintressen: Träna på Friskis, umgås med familj och vänner, gillar att resa. Längdskidor, lite golf, vandring, svampplockning och avsluta med fika i skogen. Favoritsport & lag: Hockey - LIF  Oanad talang: Gröna fingrar.   Äter & dricker helst: Grillat både kött och grönt med ett glas mustigt rött vin.  Favoritprylen: Mina skins skidor.  Tre goda egenskaper: Positiv, lojal och hjälpsam.Drömresa: Nya Zeeland.   Livsmotto: Blicka framåt och jag gör så gott jag kan.

Lene Swordson - Redovisningsekonom

 • Ålder: 56 år
 • Familj: Min man Charlie och vår vuxna dotter Josefine
 • Bor: Vika söder om Falun
 • Bakgrund: Gick 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet. Började på Göthes 1985, ett år efter studenten.

Fritidsintressen: Egna hästen   Favoritsport & lag: Ej sportintresserad   Oanad talang: Kan splitsa flätat tågvirke   Äter & dricker helst: Kycklingfilé med ett glas rött Zinfandel   Livsmotto: Tänk positivt  Favoritpryl: Ingen pryl men min häst är såklart favorit   Tre goda egenskaper: Stort tålamod, noggrann, optimistisk   Drömresa: Har gjort två drömresor till USA och gör gärna fler

Valborgsmässoafton infaller den 30 april och brukar firas genom att tända stora brasor utomhus. I Sverige symboliserar valborg våren.

Valborgsmässoafton är en kväll då många svenskar firar in våren som infaller på solens ”kvartspunkt” i solhjulet, mitt emellan vårdagjämning och midsommar.

Högtiden valborg har gamla anor och kom till Sverige från Tyskland under medeltiden.

Att "elda in" våren ingick tidigt i valborgsfirandet och är ursprungligen en katolsk tradition.

Namnet Valborg härstammar från det tyska helgonet Sankta Walpurgis (Valborg), som var abbedissa (föreståndare för ett nunnekloster) och levde under 700-talet. Valborgsmässor, Walpurgistag, är en följd av att Valborg helgonförklarades den 1 maj.

Valborgsmässoafton har länge varit mytomspunnen. Förr i tiden trodde många att natten till första maj var en magisk natt och tidpunkten för häxsabbaten. Det sades att häxor flög på kvastar och att alla övernaturliga väsen gjorde saker i djävulens sällskap. Folk tände därför stora brasor i det fria för att skydda sig och hålla häxor och annat trolltyg på avstånd.

I Carl von Linnés anteckningsbok från 1749 kan man läsa följande:

”Ty lantmannen har för sed alltifrån Hedenhös, att natten före Valborgsmässodagen upptända eldar på marken, att däromkring dansa och fägna sig åt den kommande sommaren, vilket alltså är relikvarier av de gamlas Floralia, som endast är kvarhållen i Uppland och de nästgränsande socknarna men näppeligen i andra svenska provinser”.

I texten framgår det att Valborg ända sedan ”Hedenhös” (urminnes tider) ägnats åt att tända eldar, skydda boskap från rovdjur och magiska krafter.

I Sverige firar vi traditionen med att på valborgsmässoafton tända stora brasor. Det finns olika namn för dessa eldar: valborgsmässobål, majbål, majkasa, majbrasa och så vidare. Men alla syftar till samma firande. Traditionen bjuder också ofta på en manskör som sjunger in våren, och det hålls tal i samma syfte.

Det är framförallt i städer med högskolor och universitet, som valborg firas extra högtidligt. Studenterna sätter på sig sina studentmössor och våren firas in med sång och tal.

På valborgsmässoafton flaggas det också i hela Sverige. Då har nämligen vår konung, H.M. Carl XVI Gustaf sin födelsedag. Dagen efter, den 1 maj är det Valborg som har namnsdag.


Vi arbetar efter gällande GDPR bestämmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


Följ oss på Social Media

facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!