Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Gris 2/2022

Innehåll

  • Vårens kurser
  • Medeltal för svensk grisproduktion 2021

  • Enkätstudie om djurskyddskontrollen

  • Erbjudandet med gratis slaktgrisuppföljning

  • Zinkförbudet närmar sig...

  • Du har väl inte glömt att anmäla dig till Grisakademin?

  • Ny medarbetare hos WinPig Support

  • Gård och Djurhälsan med i arbetet för revidering av EUs djurskyddslagstiftning

Vårens kurser

På hemsidan presenterar vi alltid aktuella kurser för dig som arbetar med grisar. Vi har nu återgått till att hålla kurser på vanligt sätt, men vi kommer även framöver att ordna vissa kurser digitalt. Just nu har vi lediga platser kvar till:

Villkorad läkemedelsanvändning D9 gris, digitalt, två delar: 30/5 och 1/6 kl 13-16

Smittskyddskurs gris, digitalt, två delar: 1/6 och 3/6, kl 13-15

Grundkurs seminering gris, digitalt, 16 juni kl 10-15

Grisakademin 2022, digitalt/titta när du vill

Digital grundkurs WinPig Sugg, titta när du vill

Vill du gå någon annan kurs eller passar inte datumen ovan? Då kan du anmäla intresse på vår hemsida, så återkommer vi när nya kursdatum är satta.

Anmäl intresse här

Medeltal för svensk grisproduktion 2021

Nu finns de årliga uträkningarna av medeltal för svensk grisproduktion publicerade.

Svensk grisproduktion visar återigen på sin förmåga att utvecklas och förbättras. Suggorna fortsätter producera fler smågrisar/årssugga, och antalet levande födda per kull samt antalet avvanda per kull har ökat från föregående år. Medeltalen för slaktgrisarna ser även de bra ut för 2021. Tillväxten har ökat samtidigt som MJ NE/kg tillväxt fortsätter att minska.

För ytterligare information och samtliga siffror, inklusive siffrorna för de 25 % och 10 % bästa besättningarna utifrån dessa medeltal, se WinPigs hemsida: här finns medeltal för suggor och här för slaktgrisar.

Just nu pågår arbetet med att ta fram topplistorna, mer information om dessa kommer framöver.

Ny SLU-studie om djurskyddskontrollen

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där man undersöker hur likvärdigheten i djurskyddskontrollen kan förbättras.

Du som har produktionsdjur och/eller häst kan inom kort bli tillfrågad om att besvara en enkät om djurskyddskontrollen, som en del av studien. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av de som haft djurskyddskontroll av länsstyrelsen någon gång under de senaste fem åren. För att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga behöver ett visst deltagarantal uppnås, och vi hoppas därför att så många som möjligt vill besvara enkäten. Det är dock helt frivilligt att delta. De som slumpmässigt valts ut att delta kommer att få enkäten skickad till sig via email eller post.

Du kan läsa mer om studien här

Forskargruppen består av Frida Lundmark Hedman (forskare vid SLU och projektledare), Ida Brandt (forskarstuderande vid SLU), Lotta Berg (professor vid SLU), Rebecka Westin (forskare vid SLU) och Emma Ek Österberg (forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet). Forskningshuvudman är Sveriges Lantbruksuniversitet.

Har du frågor om projektet är du välkommen att höra av dig!

Ida Brandt, ida.brandt@slu.se eller 0511 - 672 25

Frida Lundmark Hedman, frida.lundmark@slu.se eller 0511 - 672 12

Erbjudandet med gratis slaktgrisuppföljning

Totalt var det 21 besättningar som nappade på erbjudandet om att få gratis produktionsuppföljning på sin slaktgrisproduktion. Kom ihåg att skicka in påskriven fullmakt samt tre ifyllda omgångskort till oss när omgångarna är avslutade så återkommer vi med resultat samt förslag på förbättringsområden och ekonomisk effekt av dessa från vår produktionsrådgivare Camilla Hallgren.

Missade du erbjudandet? Tjänsten går att köpa. För mer information läs mer här: https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/gris/produktion/

Zinkförbudet närmar sig...

Du har väl inte missat den fina sidan utanzink.se, där du kan ta del av forskning och kunskap om vad som gör en lyckad avvänjning. Där finns också tips och filmer om hur du kan fasa ut zink just på din gård, utan negativ påverkan på dina smågrisars hälsa eller ökad antibiotikaförbrukning i din produktion.

Utanzink.se är en del i ett projektet "Utan högdoserad zink 2022" som har flera deltagande aktörer utöver Gård & Djurhälsan. Vi jobbar löpande med att göra materialet lätt att hitta även från vår hemsida. Tveka inte heller att ta kontakt med din rådgivare, veterinär eller foderförsäljare om du har fler frågor.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till Grisakademin?

Grisakademin drog igång 16 februari, men det går fortfarande att anmäla sig till kursserien. Alla webbinaren kommer att kunna ses i efterhand. Läs mer och anmäl dig här!

Ny medarbetare hos WinPig Support

Vi är glada att berätta att Wilhelmina Ehrenkrona är ny medarbetare hos WinPig Support!
Wilhelmina är utbildad Husdjursagronom och kommer närmast från en tjänst som Djurskyddshandläggare i Kronobergs län. Hon har tidigare jobbat i en integrerad grisproduktion.
Wilhelmina kommer vara placerad på Uppsalakontoret.

Vi ser fram emot att få ytterligare en kollega och hälsar Wilhelmina varmt välkommen till oss!

Gård och Djurhälsan med i arbetet för revidering av EUs djurskyddslagstiftning

EU har påbörjat sitt arbete med att se över och revidera befintlig djurskyddslagstiftning. Målet är att ett nytt lagförslag ska finnas klart till hösten 2023.

För att bistå kommissionen i detta arbete tillsätts nu 6 stycken arbetsgrupper med företrädare från näring, forskning, myndigheter samt olika veterinär och djurskyddsorganisationer. Från Gård & Djurhälsan har det utsetts två veterinärer att ingå i dessa arbetsgrupper, grishälsoveterinär Rebecka Westin som ingår i arbetsgruppen för djurskydd hos gris och nöthälsoveterinär Virpi Welling till gruppen för djurskydd hos ko och kalv.

Från Sverige deltar även Lotta Berg, SLU (arbetsgruppen för djurtransporter) och från Jordbruksverket Helena Elofsson (grisgruppen). Två stora frågor som kommer beröras i grisgruppen är svanskupering av smågrisar och hållande av lösgående suggor under grisning och digivning. Här har Sverige viktiga erfarenheter att bidra med!

Vill du ha nyhetsbrevet i din mailkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!