Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev april 2022


Julen varar fram till påska!

Många öar tampas med en negativ befolkningsutveckling och en allt högre medelålder och man kan då fråga sig hur det kommer sig när öbefolkningen ofta ser det som att man bor i ett tryggt samhälle där det finns möjlighet att utvecklas som person och göra sin röst hörd. De fritidsboende blir fler och besökarantalet ökar under sommarhalvåret men det är som om det vore två olika samhällen; ett sommarsamhälle och ett vintersamhälle och hur löser vi det? 

Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på det men kommunikation, bostäder och skola/barnomsorg är viktiga frågor. Bogruppen i SRF håller tex på att samla in ett antal bra exempel på bostadslösningar och vi ska bjuda in till dialogmöten för att stärka öarna i bostadsutvecklingsfrågorna. 

Vi vill också sprida kunskap och vi hoppas mycket på Skärgårdsveckan som vi ska ha tillsammans med Landsbygdsnätverket(läs mer nedan).

Många gånger saknas kommunernas och regionernas engagemang och vilja att utveckla vintersamhället på öarna men vi vill tro att det ofta handlar om okunskap och det ska vi jobba med under året. Samtidigt är det valår och en möjlighet för politikerna att presentera sina tankar och visioner. Vi kavlar upp ärmarna och jobbar vidare=)

Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär


Bra uppslutning på stämman

Den 20/3 hade SRF en digital Årsstämma med Representantskapet. Veckan innan hade vi ett dialogmöte med representanter från medlemsföreningar och arbetsgrupper. Vi beslutade bl.a att tillsätta en stadgekommitte för att se över våra stadgar. Det blev inga förändringar i styrelsen så vi tackar för förtroendet att föra skutan vidare under 2022. 

LH


NOD- Nationellt organ för dialog

Färjan- Infrastruktur eller färdmedel?

Infrastrukturdepartementet och Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) tar initiativ till att tillsammans med NOD skapa en mötesplats eller ett nätverk där de olika organisationer som representerar aktörerna som tillhandahåller transportinfrastruktur och utför transporttjänster till Sveriges öar, för att diskutera de transportpolitiska målen och medlen. Första mötet är den 11/4.

Läs mer här!

LH


Barnfamilj på ö, vad hände sedan?

I tidningen Vi skärgårdsbor nr 1 2020 fanns en artikel om Elin och Daniel som bor med sina barn på Sandön i Luleå skärgård.

Hur ser deras vardag ut nu två år senare? Vi tog kontakt och ställde några frågor till Elin.

 Alla nummer av Vi skärgårdsbor går att läsa på vår hemsida www.skargardarna.se

Om du jämför med våren 2020, hur ser er vardag ut idag?

Det är ganska likt, barnen har ju blivit lite större och vi planerar inför skolstart för den stora pojken.

Vilken skola skall han gå på och hur ser det ut med skolskjuts? 

Annars jobbar vi i stort sett på med samma saker. Några kalvar har flyttat in på gården vilket är nytt för oss.  

Hur har Sandön påverkats av den pågående pandemin?

Det är inte lika ofta som vi hälsar på grannar på ön, dels är många lite äldre och dels de med små barn.

Annars har det märkts att många spenderar semestrarna i skärgården och i sina stugor.

Inte minst på klubbviken där jag jobbar, där har det varit fullt med matgäster, badgäster och stuguthyrning. 

Hur ser ert liv ut på ön om fem år?

Troligen minskar vi ner på fåren och satsar lite mer på nöt. Förhoppningsvis har vi rott några projekt i land, garagebygge till exempel.

Och så hoppas jag att vi fått till en bra vardag med rutiner så långt det går när det kommer till skolskjuts, skjuts till aktiviteter och liknande. 

ALJ


Valnummer

Inför årets val kommer vi att ställa frågor till våra riksdagspartier och svaren kommer att presenteras i slutet av sommaren.

En levande skärgård anser sig alla vilja se – åtminstone sommartid. Om man tittar på skärgårdskommunernas hemsidor så möts man oftast av en vacker bild med glittrande vatten. Men för att få tillgång till en sommarskärgård måste det också finnas förutsättningar för ett bra liv under resten av året för oss som faktiskt bor här och ser till att allt fungerar när turistströmmarna kommer. Vi Skärgårdsbor behöver ha ett fungerande samhälle året om där det finns arbetstillfällen, bostäder, affärer och skolor. 

MM


Skärgårdsvecka

 Under vecka 18 kommer det att hända en del digitala aktiviteter. Landsbygdsnätverket och SRF kommer tillsammans ha en Skärgårdsvecka. Vi rivstartar på måndagen den 2 maj med ett webbinarium och sedan kommer en podd samt tre artiklar under veckan. Allt kommer att handla om livet i skärgården. Anmälan och program till webbinariet kommer att presenteras på Landsbygdsnätverkets hemsida efter påsk. 

LH


Kunskapssök i GrannLand

Fiskeprojektet går in i sin slutfas och pga pandemin har man inte kunnat åka på de planerade resorna men nu är projektgruppen i Pärnu, Estland för att undersöka skillnader och likheter i regelverket. Idag fördes diskussionerna om kustfiskets förutsättningar i Lotstornet. 

Utsikt från Lotstornet i Pärnu. Foto: Jonas Nilsson


Vad händer i våra arbetsgrupper?

Rapporter från våra arbetsgrupper

Mycket av det dagliga arbetet pågår i våra arbetsgrupper. Bland de senast inlagda rapporterna är en skrivelse till Riksdagens trafikutskott, Skärgårdsskolorna skolstafett, rapport från programråd för traditionell kunskap och två minnesanteckningar från Skärgårdsböndernas gruppmöte. Tryck på länken nedan för att komma till rapporterna.

Rapporter från arbetsgrupper

Skogruppen har ordnat en stafett där man skickat en virtuell badboll  mellan ett antal öskolor. Skolorna har visat och berättat för varandra om den fina verksamheten man har. Vi har sett allt från Corona OS, tovade fåglar, Vasalopp, sopsortering, trivselledare, skoltidningar till nutidstips, tidsmaskiner och välkomnande av Ukrainska elever. Tack!

Det finns alltid plats för fler engagerade öbor, så känner du att du har tid för att vara med och arbeta i en grupp hör av dig till info@skargardarna.se

LH & ALJ


Finland på G

I tisdags var Lotten med och presenterade vår verksamhet för ett 40-tal finländare som hade möte på Karlö i norra Finland. De träffades och diskuterade bobarhet på öar, och i det här fallet 12 öar specifikt som ska jobba enligt Kökars bobarhets-modell samt att bilda ett ö-nätverkt. Lycka till med arbetet!


Representation Resenären

Nilla Söderqvist som är styrelseledamot i SIKO och Skärgårdens Trafikantförening är invald i styrelsen för Resenärerna. Föreningen har sett ett behov av att vidga sitt engagemang och kunnande även gällande kollektivtrafiken till sjöss. Föreningen Resenärerna, som nyligen bytt namn från Resenärsforum, är en förening som ägnar sig åt kollektivtrafikfrågor i hela landet ur en resenärs synpunkt. Man uppmärksammar de stora skillnaderna i regelverk för kollektivtrafiken regionalt och nationellt, precis som SRF och Skärgårdens Trafikantförening, men också i förhållande till Europa. Se hemsidan för mer info: www.resenarsforum.se


Vi önskar alla skärgårdsvänner en riktigt glad påsk!

Foto: Där inget annat anges, Lotten Hjelm eller Anetté Larm Johansson

facebookyoutubeinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

  ● Föreningen Flatön

  ● Dyröns samhällsföreningen

  ● Gullholmens Byalag

  ● Havstenssunds samhällsförening

  ● Hunnebostrands samhällsförening

  ● Hyppelns samhällsförening

  ● Hönö Öråd

  ● Klädesholmens samhällsförening

  ● Knippla Öråd

  ● Kosters samhällsförening

  ● Resö-Galtö samhällsförening

  ● Rörö Öråd

  ● Skaftö Öråd  

  ● SSIS (Göteborgs södra skärgård)

  ● Åstols samhällsförening

  ● Öckerö Öråd

  ● Personliga medlemmar

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

  ● Björkö Arholma Skärgårdsförening

  ● Blidö Frötuna Skärgårdsförening

  ● Östra Lagnö Byalag

  ● Husarö företags- och intresseförening

  ● Föreningen Rindöborna

  ● Svartsörådet

  ● Stavsuddaskärgården Intresseförening

  ● Möjaskärgårdens Företagarförening

  ● Sandhamnsområdets Intresseförening

  ● Runmarö Intresseförening

  ● Nämdö Hembygdsförening

  ● Kymendö Intresseförening

  ● Dalarö företagarförening

  ● Södra Skärgårdens Intresseförening

  ● Utö kontakt- och intresseförening

  ● Utö företagarförening

  ● Landsort Sjö och Miljö Centrum

Smålandskustens  Skärgårdsförening

  ● Mellanskärgårdens intresseförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseförening

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

Personliga medlemmar

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga

Styrelsen 2022

Lotten Hjelm, ordförande

Bengt Svensson, vice ordf

Joar Sandström

Margareta Bohlin

Maria Malmlöf

Sten-Åke Persson

Sune Fogelström

Anställda

Anetté Larm Johansson, verksamhetsledare

Jonas Nilsson, projektledare


Nedslag runt kusten och på våra öar

På de blå öarna kan du klicka dig vidare till föreningarnas hemsidor=)

Luleå skärgårdska få bättre mobiltäckning med hjälp av projektet Fulltäckning. Pimpeltävlingen har återuppstått och går av stapeln nu i helgen. I sommar kan man åka med turbåten Lapponia runt bland öarna.

Holmön blir det påskknytis igen på isen vid Byviken. Vill man odla lite i sommar kan man få tillgång till en bit åkermark om man är snabb att anmäla sig. 

Även Hemsöborna blir lite färre men man hoppas på att campingen ska få lite nytt liv i sommar. Det blir kanske en ny båttur ut till ön under sommaren. Politiker ska bjudas ut till ön.

Gräsö skärgårdsråd hade ett välbesökt årsmöte. Tyvärr så läggs förskolan i malpåse. Man jobbar aktivt med frågor till politiker inför valet.

I Stockholms skärgård har SIKO haft digitalt årsmöte, varit på Regionalt extra insatt skärgårdsråd, deltagit i samverkansmöte om Nämdöskärgårdens Nationalpark och hjälpt till med flyktingmottagning på Svartsö. Läs mer här.

I Sörmlands skärgårds Intresseföreninghar man haft ett litet Leaderprojekt där man tittat på förutsättningarna att utveckla området. En presentation kommer att hållas i maj med politiker och tjänstemän. Även Replipunkter har diskuterats.

På Vinönhar man just publicerat ett nytt Ö-blad som man turas om att göra. Tisdagsluncherna är igång igen och en mycket uppskattad akvarellkurs hålls under våren.

Visingsörådethar årsmöte nu i helgen och i samband med det har man möjlighet att ställa frågor till Räddningstjänsten och Sjöräddningen. Man jobbar vidare för en ny bränslestation tillsammans med en entreprenör.

Hvenrekommenderar man ett besök under påsklovet. Kanske en vandringstur på Skåneleden eller cykla runt ön.

Bohusläns skärgårdsråd har kuststämma 14 maj men nu jobbar många av föreningarna i skärgårdsrådet med nya upphandlingar för några av färjorna som föreslås. SRF har har haft möte med Väststrafik för att om möjligt hjälpa till i processen. En skrivelse är påväg. 

LH


Skärgårdsungdomar!

Sommarläger för bofasta ö ungdomar

Lägret riktar sig till bofasta ö ungdomar som bor på öar utan fast landförbindelse och som är i åldrarna 12–15 år. Lägret är ett samarbete med våra danska och finska systerorganisationer och kommer att hållas på Brännskär, Nagu, Finland sista veckan i juni.

Varje land får skicka åtta deltagare. Pris 100 euro. För mer information kontakta info@skargardarna.se


Caseutmaning 6-8 maj

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins kommitté för Ösersjöfrågor arrangerar en Caseutmaning för ungdomar. Det är upplagt som en tävling och utmaningen är Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar? Det gäller alltså att komma på en hållbar affärsidé i skärgårdsmiljö. Det hela kommer att gå av stapeln på Idöborg i Stockholm skärgård.

Läs mer här!


Minnesruna

Två skärgårdsvänner har gått ur tiden

 I februari nåddes vi av budet att Dag Lundman gått bort. Dag var aktiv både i lokala föreningar och i så väl Bohusläns Skärgårdsråd som Skärgårdarnas Riksförbund. I Skärgårdarnas Riksförbund satt Dag i styrelsen under en tid och var sedan aktiv i olika arbetsgrupper.

 I mars nåddes vi så av budet att Leif Emilsson gått bort efter en tids sjukdom. Leif var under många år vår kontaktperson i Blekinge Kust- och Skärgårdsförening.

Skärgårdarnas Riksförbund tackar för ert engagemang och de minnen som ni gett oss.

ALJ


Aktuella remisser

 Vi får möjlighet att svara på ett antal remisser och vi försöker ge vår syn på det som berör ö- och kustbor.

Remisser och remissvar

Kom gärna med inspel på dessa remisser. Skicka dina kommenterar till info@skargardarna.se

ALJ


ESIN

  • En workshop om ö-märkta produkter hölls 5/4. 15 personer från ESINs medlemsföreningars öar deltog samt deltagare från University of Highlands and Islands i Skottland. Engagemanget var stort och fördelar och nackdelar med en gemensam märkning diskuterades och erfarenheter delades. Ytterligare en workshop kommer att hållas 18/5.
  • I början av september hålls ESIN:s årsmöte. I år står vår systerorganisation i Estland för värdskapet.
  • NESOI projektet går nu in i sin slutfas och skall vara slutrapporterat i juli.

Mer information om ESIN finns att läsa här

ALJ


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.


Här får du vet mer om Skärgårdarnas Riksförbund

Varje vecka fyller Redaktionsgruppen på med Skärgårds nyheter på vår hemsida skargardarna.se

Förutom ett antal flikar där du finner information hittar du under ”om oss” fler länkar till mer material. 

Trycker du på knapparna längst ner här i nyhetsbrevet så kommer du snabbt till våra inlägg på Facebook, Instagram och Youtube.

Kom också gärna med inspel om vad just du vill läsa om i våra nyhetsbrev och kanaler.

ALJ & LH


Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!