Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kunskapsresistensen borde ta slut nu

Det kommer ständigt rapporter om vårt klimat och alla säger de bråttom bråttom.

Skogssektorn

Trots den totala enigheten så envisas skogsproduktionssektorn att tjata om sitt gamla trosystem. De säger att gammal skog inte lagrar koldioxid. De har fel, så enkelt är det. Nu ska jag tala om varför de har fel.

I sverige finns ingen gammal skog. All skog har varit brukad och det är väldigt få träd som är över hundra år. Man trodde att träd över 120 år skulle sluta ta upp koldioxid, men det visade sig vara fel så då började man säga 160 år. Det finns inga skogar med många 160 åriga träd. Om det skulle finnas så är det troligt att de skulle fortsätta att ta upp koldioxid länge. De växer inte på höjden, men de växer på bredden och i grenarna.

Så fort ett träd i en skog minskar sitt koldioxidupptag , det kan bli sjukt eller väldigt gammalt, så börjar yngre och friskare träd ta hand om ljuset, vattnet och näringen. Då binder de in koldioxid.

Om man studerar det totala koldioxidupptaget i skogsmarker, inte bara träden. Då är det svårare att undersöka. Men vi vet rätt mycket. Man säger att en tredjedel av kolet finns i träden ovan mark och två tredjedelar finns i marken. I marken är det bundet i svampar och andra fina små organismer och ungefär lika mycket är bundet i jorden och rötterna. När man kör med en skogsmaskin så rör man om i marken och koldioxidutsläppen ökar kraftigt. Om man hugger ner ett träd dör de svampar som lever i rotsystemet, de börjar ruttna, koldioxidutsläpp.

Man kan alltså säga, med säkerhet, att om man låter bli att hugga och lämnar skogen orörd så lagrar den mer koldioxid än alla andra alternativ. Det gäller speciellt i sverige där all skog varit brukad och är ung. (Ett svenskt skogsträd skulle om det fick stå ostört ofta bli 350 år, men kan bli mycket äldre).

Kommentar

Betyder det att vi ska lägga ner allt skogsbruk?
Det tycker inte jag, men det är ett beslut som ska tas på saklig grund. Det ska bygga på kunskap och inte på skogsbruksexperters tro och tyckande.

Det finns säkert en lösning där vi maximerar kolinlagringen och behåller en del av skogsindustrin. Vi kan inte ha en överdimensionerad skogsindustri.

Politikerna måste ta sitt ansvar, det är bråttom.

Det är skönt att äldre skogar och fler och större reservat även är bra för den biologiska mångfalden.

Det är troligt att man med ett förändrat skogsbruk och fler reservat kan hitta en bra lösning i framtiden, men vi har inte tid att vänta och skogsindustrin har haft femtio år på sig att hitta alternativa skogsbruksmetoder. Deras passivitet har varit skrämmande och de kommer att fortsätta som nu om de inte får tydliga ekonomiska skäl att ändra sig.

De första och akuta åtgärderna som måste göras är att:

  1. Snabbt uppfylla de internationella kravet på att 17% ska avsättas med långsiktigt skydd. Vi bör också förbereda oss på de kommande kraven som lär landa på 30%.
  2. Den mark som inte varit kalhuggen skall skyddas. Inför ett omedelbart moratorium.
  3. Förläng omloppstiden på intensivodlad (kalhuggen) skogsmark. Minimera skogsbruksåtgärder som röjning, gallring och dikning.
  4. Kräv att alla hyggen ska samla in grenar och toppar till biobränsle.

Jakten på de sista resterna av skog lyckosam

Snart är all skogsmark omvandlad till högproducerade skogsodlingar. Monokulturer med låg biologisk mångfald. De stora skogsägarnas lobbyinginstitutioner fortsätter att visa framfötterna. Politikernas kunskapsresistens är nästan total.

För att försäkra mig om att ovanstående påstående är sant har jag kontrollerat med Naturvårdsverket och studerat siffrorna från Statistiska Centralbyrån. Jag har varit i kontakt med de stora skogsägarna och deras informationsinstitutioner (lobbyingorganisationer).

Dessutom har jag följt processen under mer än fyrtio år. Det skrämmer mig.

Naturligt att företagen vill maximera sin produktion

Att skogsägarna vill tjäna pengar är självklart. Det är naivt och tro något annat. De har alltid och kommer fortsätta med att sprida information om hur man maximerar uttaget ur våra skogar. Personligen förstår jag inte hur de kan vara så giriga så att de inte accepterar att man måste skydda tillräckligt mycket skog. Andra länder är mycket bättre än Sverige.

Kunskapsresistenta makthavare

Att politikerna är så kunskapsresistenta är för mig en gåta. Det finns massor av kunskap om biologisk mångfald. Varför lyssnar de inte? Internationella samarbetsorganisationers så som FN, EU och universiteten är eniga, men våra politiker lyssnar inte. De tillsätter utredningar.

Utredningar som styrs av skogsodlingskunniga. De andra, de som är kunniga på skog och biologisk mångfald försvinner under processen. Just nu försvinner de sista resterna av skog som är värd att skydda.

Även känsliga organisationer.

Känsliga organisationer som Kyrkan och statliga skogsägare rättar in sig i ledet och maximerar den ekonomiska avkastningen. Tillexempel så miljömärker Svea Skog virke från kalhyggen och kyrkan har  tillsatt ännu en utredning. Den skyddsvärda skogen krymper fort.

Ett moratorium.

Det enda vettiga är att införa ett moratorium som stoppar all avverkning i skog som inte varit kalhuggen.  Det är så små ytor så det kostar nästan ingenting.

Under moratoriet ska man ta en liten avgift på all skog som huggs och använda dessa pengar till att skydda skog. Det är rättvist.

Källor

För dig som vill ha bra källor till ovanstående påstående så hänvisar jag till Naturvårdsverket, Statistiska Centralbyrån, FN och EU. Länkar finns på min hemsida.

Skogshubb

På skoghubben är det lätt att hitta kunskap om  skog, skogsbruk, biologiskmångfald, källor och mycket mer. Klicka här för att komma till Skogshubben

Ris och Ros

Skogslobbyn kan vara stolta över att de på femtio år lyckats med sin uppgift att maximera uttaget ur skogen. Jag tilldelar dem en informationsmedalj av absolut högsta graden, grattis.

Politikerna bör skämmas över att de låter sig luras. De borde ha skyddat den biologiska mångfalden. De borde lyssnat på kunniga auktoriteter. Jag fann de kunniga auktoriteterna på universitet. Det gjorde även FN och Naturvårdsverket. Så politikerna får ingen medalj, de får hemläxa.

Hemläxan till politikerna

Gå in på skogshubben och skaffa dig tillräcklig kunskap så att du kan ta rätt beslut. Under tiden måste du instifta ett moratorium som skyddar den skog som inte varit kalhuggen.

Oseriös ekonomiinformation

Lobbyingorganisationer, så som skogsbruksorganisationer och fiskeorganisationer, brukar sprida kunskap om att deras verksamhet är viktig för den svenska ekonomin. Det är lögn. Dessa sektorer sysselsätter inte många människor och vinsten går till ägarna. Så det är sant att det är lönsamt för ägarna, men det är inte viktigt för sverige. Ett exempel är att en enda stor trålare fiskar mer än alla Sveriges 413 fiskebåtar under 12 meter (Havs och Vattenmyndigheten). Likadant är det när man granskar skogsindustrin. Förr var den viktig för Sveriges ekonomi, numera är den inte det.

Inför ett moratorium innan det är för sent.

Massor med fakta om skog hittar du i SKOGSHUBBEN klicka på bilden så kommer du dit.

SKOGSHUBB, enkelt att hitta information. Klicka på bilden.

Det finns också en MILJÖHUBB  www.miljohubb.se


MUSIK OCH TEATER

SKOG OCH SAXOFON

"Artisten Erik Winqvist vill att folk ska förstå.
Vad kan en artist göra för att bidra? En föreställning, en konsert som förmedlar vad en riktig skog är." "Föreställningen Skog och Saxofon är en sällsam erfarenhet. Musiken berättar om skogens egna signaler, vibrationer, skogens rytm."
 TV4 Nyheterna

”Musiken är ett försvar för gamla skogar som han tycker är underbara.” ”musiken är vacker med skönt saxofonspel till elektronmusikens grund” ”borde upplevas när föreställningen spelas på scen” 
Lennart Götesson Dala Demokraten

Föreställningen är en timme lång läs mer på hemsidan www.skogochsaxofon.se


Det goda samhället är fött

Embryot har blivit ett barn

När jag började med att skapa ”processverket” DET GODA SAMHÄLLET så var det bara ett embryo. Det växte och tog form. Nu känns det som att det är fött och har blivit ett barn. Än så länge behöver barnet stöttning och fostran, men redan nu har det börjat få egna idéer och så småningom vet jag att det måste släppas iväg och leva sitt eget liv.

Just nu är det fött och finns tillgängligt för alla. Barn är ju gulliga och fina och de blir allt mer intressanta för varje dag.

Gå in och följ barnets utveckling. Du kan delta i barnets fostran och utveckling. Du påverkar hur det ska växa.

Enklast  är att du går in på www.braframtid.se och klickar dig runt. Skriv något om du har lust. Måla något. Eller gör en ljudfil. Tillsammans skapar vi en bra framtid.

Du kan också klicka på denna länk så kommer du till en hubb där du får en överblick över processverkets olika delar.

Sprid gärna denna information. Ju fler som deltar dess bättre blir processverket.En hubb till Svensk Musik och Teater

Om du är intresserad av musik och vill se en alldeles ny och annorlunda Taubeföreställning så klicka på bilden ovanför och sedan på Magasinet, längst ner.

Smygpremiären sker på Lidingö.


SVENSK MUSIK OCH TEATER
Erik Winqvist

info@winkir.se

Telefon:0708 77 66 67

www.musikochteater.se

Skivomslag och affisch: Ella Bäckman
Affisch Daniel Bäcklund
Foto: Edward Beskow, Anna Yu

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!