Nyhetsblad nr 2 - 2022

Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverket samordnar, sprider och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål.  I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. Genom nätverket har vi nu kunnat utbilda 41 barnrättskoordinatorer som är ett stöd till kommunerna inom barnrättsarbetet. Läs mer på vår hemsida!

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!


Luppen lanseras under maj månad!
Vi är igång för fullt med Luppen och vi kommer att lansera den under maj månad. Nytt för Lupp 2021 är att vi har kopplat de Globala målen, Barnkonventionen och de Jämställda målen till Luppen.

Det kommer att finnas en Lupp för varje kommun, en för Kalmarsunds Gymnasieförbund och en för hela länet.

Vi väntar med spänning!Språkstöd på ukrainska

Invasionen av Ukraina har satt miljoner människor i flykt. Några av er har redan tagit emot nya elever, och flera av er kommer att möta elever på flykt, som har ukrainska som modersmål.

På vår hemsida har vi samlat resurser som kan vara till hjälp för er och era elever. Bland annat: 
UR-språkplay, där man kan se UR-program med språkstöd på sitt modersmål och finns numera även på ukrainska. 
Inläsningstjänst har gjort tjänsten Polyglutt och Polylino skola gratis att använda för ukrainska flyktingar. 

Till IKT för nya svenskar på avmkl.seWebbtv från Socialdepartamentet

Se intervjun här!MUCF idag, avsnitt 7: Unga med funktionsnedsättning

Den 28 april lyfter de levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning utifrån möjligheter till etablering och den ekonomiska situationen. 

För unga med funktionsnedsättning är steget mellan studier och arbete ofta svårare och större än för andra unga. Vi ser också tydliga signaler på att ekonomin är sämre hos dessa unga jämfört med andra i samma ålder. Till anmälan


Webbutbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck

I vår lanserar MUCF en ny webbutbildning. En unik utbildning med fokus på samtal med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Nu hälsar de dig välkommen till lanseringen! Mer info!Investera i barns hälsa och utveckling

Den 1 juni, internationella dagen för föräldrar, sätter vi fokus på hur du som beslutfattare, chef eller du som arbetar strategiskt med frågor kopplat till barn kan bidra till barns rätt att växa upp under goda, jämlika och trygga förhållanden. Det gör vi genom att uppmärksamma arbetet med stöd i föräldraskapet till alla föräldrar, om föräldraskapsstöd som verktyg i det förebyggande arbetet mot kriminalitet, missbruk, våld, psykisk ohälsa och utanförskap. Vi vill visa på hur du kan göra skillnad!

Du hittar mer information och anmäler dig på på länsstyrelsens webbplats:Investera i barns hälsa och utveckling | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)


Forum social hållbarhet: När unga begår sexuella övergrepp – tar vi sådana händelser på allvar?

Tillsammans med Linnéuniversitetet driver Länsstyrelsen Kalmar län ”Forum social hållbarhet”. Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av kunskap i ett enkelt format. Mötena ges som digitala live-samtal. Den 28 april fokuserar vi jämställdhetsperspektiv på våld i unga partnerrelationer. Läs mer


Tillsammans för barnets bästa

Är du i en verksamhet, en förening, som arbetar för barnens bästa? Med barnkonventionen? Vill du samverka med andra föreningar? Vill du, genom din förening, vara med och påverka utvecklingen i länet?

Välkommen till en träff med erfarenhetsutbyte och strategisk planering om hur vi i Kalmar län kan bli starkare tillsammans för barnens bästa. Läs mer


Informations- och inspirationsträff inför En vecka fri från våld 2022 i Kalmar län.

Länsstyrelsen bjuder in till en digital träff för dig som vill veta mer om årets vecka, vill dela med dig av egna planerade aktiviteter i länet eller finna inspiration av andra.

Målgrupp: Representanter för kommuner, regionen, myndigheter och civilsamhällesorganisationer i Kalmar län. Läs merHur mår och lever unga under och efter pandemin?

Denna digitala konferens kommer att belysa vad vi vet hittills om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin, med särskilt fokus på jämlikhet i hälsa.

Seminariet kommer att filmas och finnas tillgänglig att se i efterhand. Läs mer

Konferens: Uppväxtvillkorens betydelse för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige och övriga Norden

Under dagen presenterar forskare resultat från samarbetsprojekt med Folkhälsomyndigheten som ägt rum under perioden 2019−2021. Projekten har genomförts inom ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag "Att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa". Läs mer 

Under våren erbjuder Region Kalmar län tolvåringar och deras föräldrar i Högsby samtal om att bli tonåring samt tonårsförälder. Syftet är att öka kunskapen om de förändringar som kan ske i den här fasen av livet. Under samtalen, som kallas tolvårssnacket, träffar man personal från barn- och ungdomshälsan på hälsocentralen i Högsby eller digitalt via 1177.

Under våren kommer Region Kalmar län också att göra en större informationsinsats i länet om barn- och ungdomshälsan och på vilket sätt barn, ungdomar och föräldrar kan få hjälp och stöttning kring psykisk ohälsa.

Tolvårssnacket är ett pilotprojekt som nu testas för första gången i Högsby. Faller det väl ut så kommer samtalen att utökas till fler kommuner i länet. 

Mer information: Magdalena Ståhle, verksamhetschef, barn- och ungdomshälsan  Sveriges Kommuner och Regioner

Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/ region

Många kommuner och regioner har påbörjat barnrättsarbetet men hur tar vi det vidare? Ett seminarium där deltagarna ska få inspiration och kunskap för att implementera barnkonvention i styrning och ledning.

Målgrupp: Chefer, förtroendevalda, utvecklingsledare och tjänstepersoner som arbetar strategiskt i kommun och region. Läs mer


Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten – Vad innebär det i teori och praktik?

Syftet med utbildningen är att deltagarna får en grundläggande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet. Syftet är vidare att chefer och medarbetare identifierar vad som ur ett barnrättsperspektiv fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Materialet kan vara ett underlag för upprättande av en gemensam handlingsplan.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med barn inom socialtjänsten. Läs merKurs: Bättre på samverkan

Kurs som är skräddarsydd till dig som är utvecklare, strateg, samordnare eller på annat sätt involverad i samverkan - främst inom offentlig verksamhet. Och blir en ideell kombo av projekt- och processledning, facilitering samt personligt ledarskap inklusive massor av konkreta modeller och verktyg att ta del av och testa i praktiken. Läs mer!OBS!! Bekräftelsemailet på prenumeration kan hamna i skäpposten. Kontrollera gärna där. Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: Claudia Kjellstrand


Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!