Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter och glimtar från Evangeliska Frikyrkans internationella mission

Nummer 3 2022

Han håller hela världen i sin hand

Allt såg ju så bra ut för några veckor sedan... Kurvorna vände neråt, pandemin släppte sitt grepp och vi såg fram emot att livet skulle bli ”som vanligt” igen.

Då slog nästa internationella kris till. Nu är Ukraina på allas läppar och vi lider och ber med dem som drabbas av kriget och dess konsekvenser. Vi får vara delaktiga genom insamlingar, men kanske också rent praktiskt när flyktingströmmar återigen når Sverige.

När det stormar är det gott att få påminnas om att Gud ytterst sett ”håller hela världen i sin hand”. Vi människor har ibland svårt att fokusera på mer än en sak åt gången, men så är det inte för Gud. Så när du ber för Ukraina, skänk då också en tanke till barnen i Tanzania och Bangladesh, utsatta människor i Latinamerika och kvinnor som bygger ett nytt liv i Aten. I detta nyhetsbrev får du lite hjälp på traven.

Tack för ditt engagemang och dina förböner för EFKs internationella arbete.

Stefan Östman

Projekthandläggare Internationella programmet
Kontakta mig gärnaför frågor och funderingar Nyckelpersoner i det bangladeshiska samhället engageras i arbetet för barns rättigheter

I Bangladesh utbildar vi personer i maktposition som religiösa ledare, by-äldste och lokala myndigheter för att förändra destruktiva normer samt starka barns rättigheter och arbetet mot människohandel.

Läs mer om positiva förändringar av värderingar i relation till barns rättigheter i Bangladesh tillsammans med vår lokala partner World Concern Bangladesh här.


Familjecenter håller samman familjer i Tanzania

Familjecentret i Muhange möjliggjorde för pappan att ta hand om Rehema efter mammans bortgång.
 Anneli Dagernäs och Cornelia Newman har varit på hembesök hos familjer som familjecentret i Tanzania stöttar för att möjliggöra för dem att ta hand om sina barn.

Följ med på hembesöket och läs mer om hur familjecentret stöttar familjer här

Utsatta kvinnor får framtidshopp genom arbete

Marja som blev inlurad i prostitution och hade förlorat all framtidstro, har fått nytt hopp genom vårt arbete mot mäniskohandel i Aten. 

Läs mer om Threads of hope, ett icke vinstdrivande syföretag som tränar och anställer kvinnor som fallit offer för trafficking och prostitution här.


Vi i EFK möter behoven där de är som störst

EFK gör regelbundna omvärldsanalyser för att möta behoven där de är som störst. 

Vi arbetar till exempel strategiskt i ett av världens mest ojämnlika länder för att minska fattigdom och öka barns rättigheter så väl som för att nå de onådda med evangeliet. 

Läs mer om vår strategi i Brasilien för att minska samhällsklyftor och nå de onådda.


Aktuella böne- och tacksägelseämnen

Be för:

  • Be gärna för barns rättigheter i Bangladesh
  • Be gärna för familjecentrets arbete med utsatta barn i Tanzania.  
  • Be gärna för utsatta kvinnor i Aten.  

Tacka för:

  • Framtidstro bland utsatta kvinnor
  • Nya möjligheter för utsatta barn i Tanzania och Bangladesh.
  • Guds trofasthet och godhet

Be för Ukraina!


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 66 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.

Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick


Besök oss på EFKs webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv skrivit upp dig som prenumerant, är ordförande i en EFK-församling, är kontaktperson för din församlings missionsråd eller liknande, eller för att du på annat sätt är kopplad till EFKs internationella arbete. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!