Nyhetsbrev

NR 1-2022

I dessa mörka tider

Putins invasion av Ukraina berör oss alla djupt och orden räcker inte till för att beskriva hur oerhört ledsen jag är över det mänskliga lidandet som detta krig skapar. I mörka tider som dessa är jag övertygad om att det är ännu viktigare att fortsätta bygga ett samhälle som vi alla vill leva i. 

Vårt bidrag i denna strävan är att arbeta för kompetens och kundskydd inom den svenska finansbranschen. En väl fungerande finansmarknad lägger grunden för ett välmående samhälle och vi bidrar till att säkerställa att de som arbetar inom branschen har relevant kompetens och skyddar kundernas intressen på ett adekvat sätt. Detta viktiga arbete kommer vi fortsätta med även i dessa mörka tider.

Teresa Isele, vd, SwedSec Licensiering AB


Förändringar i SwedSecs disciplinnämnd och prövningsnämnd

Vi har haft möjlighet att intervjua Petter Asp, ny ordförande i disciplinnämnden, och Madeleine Jevås, ny ledamot i prövningsnämnden. Disciplinnämnden beslutar om disciplinära påföljder i disciplinärenden, medan prövningsnämnden bland annat fastställer vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens och ansvarar för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven.

Petter Asp är justitieråd i Högsta domstolen och var tidigare vice ordförande i disciplinnämnden.

Läs intervjun med Petter Asp här.

Madeleine Jevås är Product Manager för bolån på SEB, där hon bland annat ansvarar för produktstrategin.

Läs intervjun med Madeleine Jevås här.


Företag som hittills har anslutit sig under 2022 välkomnas

• A.K.M. Gruppen AB
• Ekonomi & Försäkringsmäklarna Grimberg & Olsson Handelsbolag
• Lendo AB
• Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• MPL Finans i Linköping AB
• Treslow Kapital AB
• Verdana Fond & Försäkring Aktiebolag
• Vågen Försäkringsbyrå Aktiebolag

Tack till alla företag som har anslutit sig till SwedSec.


Nya rutiner för hjälpmedel vid SwedSecs licensieringstester

Nu underlättar vi för testtagarna genom att inkludera miniräknare och anteckningsfunktion direkt i alla våra tester. Vi har även efter noggrant övervägande beslutat att formelsamlingen för licensieringstestet för specialister inte behövs. Förändringarna började gälla i januari 2022.

Mer om ordningsregler och tillåtna hjälpmedel i testlokal finns här.


Sök efter licenshavare

Du kan ta reda på vilka kunskapstester som en licenshavare med aktiv licens har genomfört, vilket kan vara intressant om du är konsument/kund hos våra anslutna företag.

Sök via webbsidan swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Höga betyg för SwedSec

I syfte att utveckla vår verksamhet genomfördes under februari i år en nöjdhetsundersökning bland SwedSecs anslutna företag och licenshavare.

Båda grupperna gav oss höga betyg på samtliga frågor, samtidigt som det finns förbättringspotential inom vissa områden, som till exempel våra digitala tjänster. Några exempel på genomsnittsbetyg från de olika grupperna (på en skala 1 till 6, där 1 var ”Lägsta betyg” och 6 var ”Högsta betyg”):

• Uppfattningen om SwedSecs varumärke: mellan 5,2 och 5,4.
• Om SwedSec är en viktig aktör för kompetensutveckling och kundskydd i finansbranschen: mellan 5,2 och 5,5.
• SwedSecs servicenivå som helhet: mellan 5,0 och 5,3.

Tack alla som besvarade enkäterna, vi är mycket tacksamma för er feedback!


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 14 beslut. Av dessa har 2 licenshavare fått sina licenser återkallade, medan 8 licenshavare har meddelats en varning och 4 har fått en erinran.

Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.

Ingen tryckt vägledning
Vi kommer av miljöskäl inte längre att skicka ut vår tryckta broschyr Vägledning för anmälan av regelöverträdelser. Relevant information och alla beslut finns i stället tillgänglig på vår webbplats.

Digital kommunikation i disciplinärenden
Under våren kommer SwedSec att införa digital kommunikation i disciplinärenden. Mer information om det kommer senare.


En ständig ökning av antalet följare på Linkedin

Vi är glada över att engagemanget för SwedSec genom vår Linkedin-sida ökar varje månad.

Tack alla följare för ert intresse för SwedSecs verksamhet och självregleringen i finansbranschen.


SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem för anställda i branschen. För att bli licensierad måste en licenshavare ha klarat av ett av SwedSecs fem tester, uppdatera sina kunskaper årligen samt underkasta sig ett disciplinärt förfarande vid regelbrott. SwedSecs disciplinnämnd prövar om licenshavaren är fortsatt lämplig att ha licens efter ett regelbrott. Disciplinnämnden fyller därför en viktig roll för kundskyddet. 273 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

homepagetwitteryoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!