Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev mars 2022


Händer i branschen

Den 6 april bjuder Hässleholm Miljö, NSR och Chalmers in till seminarium om Multifunktionella naturbaserade saneringsmetoder, risker och möjligheter

Den 26 april har Krüger ett kort seminarium om termiska åtgärds-metoder och  Monitoring & Documentation – What Should You Ask For?

Den 3 maj har FRIST en workshop om Den hållbara staden – hantering av föroreningar

Den 10 maj är det åter dags för Thermal Tuesday med Krüger denna gång om Treatment Train - a Case Study

24-25 maj går Vårmötet av stapeln och firandet av Nätverkets 20-års jubileum! Vi inleder med studiebesök och mingel den 23 maj.  

Den 6-7 september arrangeras  NORDROCS. Konferensen borde bli ”amazing” då planeringen pga Covid pågått i 4 år.


Portaler?

Ni har väl inte missat Undersökningsportalen? SGF:s nya webbplats om process och metoder för undersökning förorenade områden? 

Har ni gjort något spännande projekt? Varför inte visa det för världen på Åtgärdsportalen? Tanken är att bygga upp en komplett lista över projekt med spännande åtgärdstekniker. 


linkedininstagramfacebook

Blommor av Owantana

Vårmötet 2022

Årets Vårmöte 24-25 maj erbjuder workshops, studiebesök till vattenverk och garverier. Som vanligt blir det också  många intressanta föreläsningar, en utställning och möjligheter att knyta nya kontakter.

Anmälningssidan för de som registrerade sig till Vårmötet 2020 öppnar nästa vecka för att välja pass mm, och för nyregistreringar öppnar anmälningssidan veckan efter. Separat utskick kommer via e-post till alla medlemmar med exakta datum - så håll utkik i mailen.


Intervju med Linda, Renare Marks nya ordförande

Grattis till Linda Karlsson som valdes till ny ordförande för Nätverket Renare Mark under föreningsstämman den 16 mars!

Vi som har träffat Linda har inte missat att hennes största intresse i sin yrkesroll är att få arbeta med PFAS i alla dess former. Nu är det dags för henne att ta sig an uppdraget som ordförande för Sveriges nätverk för oss som arbetar med förorenade områden.  Läs mer om Linda här.


Intervju med Johanna, Renare Marks avgående ordförande

Renare Mark vill ge ett stort stort tack till Johanna Svederud, som nu har varit nätverkets ordförande i 3 år.  Två av åren har präglats av att ständigt förhålla sig till pandemin som inneburit stora och svåra beslut.

Genom Johannas lyhördhet, analys och teamarbetet i styrelsen har Renare Marks kunnat genomföra kärnverksamheten – mötet mellan oss som arbetar med förorenade områden – med alternativa lösningar till det fysiska mötet. Styrelsemedlemmar i Renare Mark får enbart sitta i styrelsen i 4 år så nu är det dags att lämna över stafettpinnen till Linda Karlsson, men hur har det egentligen varit att vara ordförande i Renare Mark och vem är Johanna? Läs mer här


Nytt från SGI

Höjd stödnivå för TUFFO och remiss av vägledning för riskvärdering av förorenade områden.

Från och med utlysningen 2022 ändrar Statens Geotekniska Institut medfinansierings­kravet inom Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Den möjliga stödnivån i nya projekt höjs till maximalt 80% (tidigare 50%) av projektets totala stödberättigande kostnader. Anledningen är att underlätta för forskare och samverkans­aktörer att få finansiering för forskningsprojekt med potential att bidra till Tuffos mål och vision. Läs mer här.

Statens geotekniska institut har, i samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens fastighetsverk, tagit fram en vägledning för riskvärdering vid förorenade områden. Syftet med publikationen är att ge vägledning om hur riskvärderingar bör utföras, dokumenteras och granskas, med målet att främja mer enhetliga riskvärderingar och mer hållbara efterbehandlingsåtgärder. Sista dagen att komma med kommentarer är 31 mars men om du helt missat det så  finns det fortfarande några timmar kvar... Läs mer här.


Nytt från SGF

SGF hade nyligen årsmöte och redan nu bubblar det med aktiviteter och nya projekt inför det kommande SGF-året. Några av de projekt som vi kan förvänta oss att se mer av är bland annat ett projekt för att utöka Åtgärds- och Undersökningsportalen med mer information om PFAS och ett projekt för att tillsammans med SGI ta fram grunden till en ny kurs i riskvärdering. Boka in den 8 juni klockan 14.00 i kalendern. Då håller SGF tillsammans med SGI ett webbinarium där Pär-Erik Back berättar om den nya vägledningen samt att de passar på att fånga upp vad du är intresserad av att höra mer om på den kommande Riskvärderingskursen. 

Dags att fylla på kunskapsförrådet?
Det finns fortfarande några platser kvar på vårens kurser. Det finns också  möjlighet att boka in några härliga kursdagar i Göteborg i september, då de håller kurserna Förorenade byggnader den 14 september och premiären för kursen Åtgärdsmetoder den 21-22 september i Göteborg. De och många fler av våra kurser kan du läsa om och anmäla dig till här SGF Webbplats.

Är du nyfiken på att veta mer om SGF, komma med synpunkter och förslag på kurser och projekt så finns de på Nätverket Renare marks monterutställning under Vårmötet. 

SGF vill också passa på ge ett stort och varmt tack till Marie Arnér för sitt stora engagemang som ordförande för SGF:s Sektion förorenade områden och hälsa Mårten Osanius välkommen som ny sektionsordförande.

/Styrelsen för SGF:s sektion Förorenade områden


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot och kan skickas till vår koordinator, kontaktuppgifter nedan. 

REDAKTION: Koordinator, Therese Steinholtz 0735-01 56 22, 
therese.steinholtz@empirikon.se
Webbansvarig, Peter Harms-Ringdahl, 070-467 81 43, peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande, Linda Karlsson, 073-088 50 12, linda.a.karlsson@niras.se

www.renaremark.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!