Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev mars 2022

Redaktör:
Johanna Helmer

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

6 april 2022

Komplementär och integrativ medicin vid cancer

Plats: Online
Tid: 9:00-12:30

11 maj 2022

Utvecklingskraft cancer

Plats: Online
Tid: 10:00-15:00

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Ny film visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering

I den nyproducerade filmen bekantar vi oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering och de olika kompetenserna i verksamhetens team kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård.

Se filmen här.


Fler patienter och bibehållna ledtider i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Fler än någonsin utreds med standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet, och ledtiderna har inte blivit längre under pandemin. Det visar den årsrapport som RCC i samverkan publicerat om arbetet med standardiserade vårdförlopp.

Läs mer här.


Uppföljning för barnens bästa

Tidigt upptäcka biverkningar, fånga upp barn som behöver stöd och ge dem det även efter sjukdomen. Det är syftet med den strukturerade uppföljning som Universitetssjukhuset i Linköping gör för barn som haft tumörer i centrala nervsystemet. Nu utökas uppföljningsmodellen så att även barn som haft leukemi erbjuds den.

Läs mer här.


Utvecklingskraft cancer 11 maj, anmäl dig nu

Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år Utvecklingskraft cancer, en regional konferens om aktuella ämnen inom cancer-området. Sista anmälningsdag är 19 april. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, som medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller kanske som regionpolitiker.

Läs mer och anmäl dig här


Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, mars 2022

Den 28 mars publicerade RCC Sydöst verksamheternas inrapportering till Cancerregistret. Denna redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

Under den rådande situationen gällande Covid-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

Vill du rapportera elektroniskt? Ansök om behörighet idag!

Ansökan om användarkonto för INCA finns här.


Ny rapport: vårdpersonal drar sig för att prata övervikt och cancerrisk – för känsligt

Läkare och sjuksköterskor i primärvården tycker att det är känsligt att påtala sambandet mellan patienters levnadsvanor och risken för cancer. Det, enligt en ny rapport från Cancerfonden och Regionala cancercentrum. Det kan göra att fler än nödvändigt riskerar att drabbas av livsstilsrelaterad cancer.

Läs mer här.


Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.

Läs mer här.


Nominera Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans roll och funktion inom cancervården kommer varje Regionalt cancercentrum att utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen kommer att delas ut digitalt den 18 maj 2022, vid Regionala cancercentrums nationella dag.

Verksamheterna i sydöstra sjukvårdsregionen är välkomna att skicka in sina motiveringar senast den 1 april.

Läs mer här.


Vårdprogram, SVF och MVP

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Pågående remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut myeloisk leukemi (AML) (NVP)
  • Matstrups- och magsäckscancer (NVP)
  • Malignt melanom (NVP) + bilaga Familjära melanom
  • Prostatacancer (NVP)

Pågående remissrunda Min vårdplan:

  • Lungcancer

  • Huvud- och halscancer
  • Akut lymfatisk leukemi, ALL (för barn)
  • Myelom
  • Skelett och mjukdelssarkom
  • Bröstcancer (revidering)

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!