Bobrev från BRF Bageriet 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

BRF BAGERIET 2

FEBRUARI 2022


Ljuset återvänder alltmer...

... och pandemirestriktionerna är snart ett minne blott. Kan det bli bättre? Ja, ett litet bobrev kan ju alltid vara trevligt. Den här gången berättar vi bl a om vad som händer med fusionsplanen, läget på garantifronten och vårt nya serviceavtal med GK. Några rader om tomgångskörningen på gården blir det också - och så har vi bestämt datum för årets ordinarie stämma. 


Fusionsplanen växer fram

Vi har nu haft vårt första möte med Jurideko för att gå igenom deras utkast till fusionsplan.

Planen innehåller i stora drag samma information som förstudien som ni tidigare har fått, men den är ett lite "striktare" juridiskt dokument.

Utöver bakgrund och information om föreningarna så kommer fusionsplanen att redovisa en tidplan för en eventuell fusion samt några justeringar av för- och nackdelar jämfört med förstudien. Planen kommer även redovisa dom nya andelstal som kommer gälla i en ny sammanslagen förening. Arbetsgruppen som innehåller representanter för båda föreningarna, håller just nu på att fila på formuleringarna i "styrelsernas redogörelse" i fusionsplanen.

När alla i arbetsgruppen är överens om texten i fusionsplanen kommer våra resp revisorer att granska den.

I slutet av mars/början av april kommer båda föreningarna att kalla till extra stämmor där du som medlem får ta ställning om vi ska gå vidare med fusionsplanen eller inte.

Inför dessa extrastämmor kommer vi att ta fram ett gemensamt informationsmaterial till medlemmarna. 


Garantifrågorna igen

Även om det emellanåt känns som om det går i snigelfart, så tar vi oss närmare målet...

Vi har haft ytterligare ett möte med besiktningsmannen i slutet av januari och ännu ett möte är inplanerat om någon vecka.

Både vi och besiktningsmannen samlar på oss utlåtanden från dom externa konsulter som varit inblandade i olika undersökningar (framför allt av ventilationsanläggningen). Snart hoppas vi vara laddade till tänderna inför den efterbesiktning med Peab som besiktningsmannen ska kalla till.


Rädda din cykel

Om du ännu inte har tagit bort platsbandet från din cykel som står parkerad inne på gården, så är det hög tid nu. Tisdagen den 1 mars rensas alla cyklar bort, som har markeringen kvar. 


Tomgång eller inte

Eftersom förbudet mot tomgångskörning i över en minut inte gäller för fordon som måste ha motorn igång för att driva en anläggning - t ex sopbilar eller bilar med kylaggregat - så kommer vi få leva med att viss tomgångskörning på gården fortsätter.

Men för alla de andra leverantörerna, så kommer vår dialog med Balder att fortsätta. Vi kommer också att sätta upp en skylt på miljöhuset, som kommer vara omöjligt att missa för syndande bilförare. Den skylten kan vi alla peka på när vi agerar "surtant" och läxar upp den som glömmer att stänga av motorn. Tillsammans gör vi skillnad!


Bättre och billigare...

... hoppas vi att det blir när vi nu samlar våra serviceavtal för ventilation, fjärrvärme och pumpgropar hos GK i stället för att ha det utspritt på 3 olika leverantörer. Ja, att det blir billigare hos GK vet vi förstås redan. 


Årets ordinarie stämma

Vi planerar att ha årets ordinarie stämma den 16 juni.

Boka redan nu in detta datum i din kalender.


Summary in English

- We are now working together with Jurideko to finish the fusion plan. There will be an extra "stämma" end of March/beginning of April where you as a member can vote on next step for the fusion plan

- We have ongoing meetings with our inspector regarding the 5 year guarantee, in order to prepare for a post-inspection

- All bikes with plastic stripes will be removed from the courtyard 1st of March

- We will put up a sign on the "miljöhus" to remind truck drivers that idling more than 1 minute is not allowed

- By merging three different service agreements into one contract we cut costs and hope for better service on ventilation, heating system and pumps

- Our annual meeting ("stämma") will be 16th of June - save the date!


Har du synpunkter, önskemål, frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna via mejl styrelsen@bageriet2.se

Mer information finns på hemsidan bageriet2.se.
Facebook gruppen Bageriet 2 använder du när du snabbt vill nå ut till dina grannar! 

homepagefacebook

styrelsen@bageriet2.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i BRF Bageriet 2. Skulle du vilja avsluta din prenumeration så får du själv ta ansvar för att införskaffa information - men vi lovar att inte bli bittra :) - bara klicka här.
Kontakta styrelsen om du vill uppdatera din emailadress med en ny!

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!