Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kontaktuppgifter Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots/Inflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Verksamhetsansvarig Galejan
Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
ulrika.bergstedt@mala.se

Praktiksamordnare/handledare
Eija Kjäll
Tfn: 070-3083974
eija.kjall@mala.se

Projektmedarbetare SIKT 2.0
Dan Berglund
Tfn: 070-3083994
dan.berglund@mala.se


Februari 2022

Upphandling

Malå kommun/de kommunala bolagen

Malå Kommun och de kommunala bolagen annonserar upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Just nu är Fibergrävning bland annonserade upphandlingar.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör (utgivare: Konkurrensverket) 

Kontakt rörande upphandling /inköp Malå kommun
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se


Tips

Almi online seminarie 

Till dig som inte har möjlighet att delta på något av våra fysiska seminarier erbjuder Almi även seminarier online som är till nytta både för dig som nyligen startat och för dig som redan driver företag.


På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.


Tips från Malå bibliotek: Omvärldsbevaka med ditt lånekort!

E-tidningar från hela världen. Låna tidningar och tidskrifter till din mobil, platta eller dator via Pressreader eller Mediearkivet.

Följ länken för information och läsning.

Information från Miljö och Bygg

PCB

Malå och Norsjö Miljö- och Byggnämnden har sänt begäran om uppgifter och dokumentation av PCB förekomst på fastigheter till ex antal fastighetsägare i Malå. 
Deadline för redovisning är senast 1 juni 2022. 

Du behöver inventera och sanera det miljö- och hälsofarliga ämnet PCB om du äger en byggnad eller anläggning som uppfördes eller renoverades mellan åren 1956 och 1973. Såväl inventeringen som saneringen kräver anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Läs information på kommunnens hemsida


facebookinstagramyoutube

Visste du att...

20 nya företag startades i Malå under 2021 (samma antal startades under 2020). Bisnis Analys.

Andel av kommunala skatteintäkter från småföretag i Malå kommun 30% som motsvarar 43 miljoner kronor (rapport Välfärdsskaparna 2021) jmf med 28% motsvarande 41 miljoner kronor (rapport Välfärdskaparna 2020)

Befolkning: 3037 personer sista november 2021 SCB. 

Andel utomlandsfödda i Malå (siffror 2020): 11,1 % jmf. med Arvidsjaur: 8,8%, Norsjö: 9,7%, Skellefteå: 8,9%, Lycksele 11%. SCB. 

Vi tackar Kamal Blyborg för goda insatser och ett gott samarbete och önskar lycka till i Ulricehamns kommun. Patrick Ström är från och med februari 2022 integrationssamordnare i Malå Kommun. 

Aktiviteter och mötesplatser

10 februari 8:00-9:00Digitalt fika, för företag i Malåbygden. Medverkar gör: Karin Fällman Gold of Lapland, Erik Lindblom Malå Padel, Johnny Önnerlov MENI AB. Anslut dig via länken.

17 februari 8:00-9:00Digitalt fika, för företag i Malåbygden. Medverkar gör: Robert Persson, Nölvikens Camping och ICA Malå med flera. Anslut dig via länken.

22 februari 9.30-11.30 Informationsträff för lantbrukare i Västerbotten Information om det nya CAP 2023–2027, jordbrukarstöden, kontroller och veterinära frågor/folkhälsa m.m. Läs mer och anmäl dig via länken

1 mars 9.30-11.30 Informationsträff för lantbrukare i Västerbotten. Information om investeringsstöd, Klimatklivet, markförmedling, Matkompassen, kompetensutveckling och rådgivning. Läs mer och anmäl dig via länken

8 mars 8:00 Internationella Kvinnodagen. Gomorron Malå med företagsledare, tema Jämställdhet och lönsamhet.

8 mars under dagenInternationella Kvinnodagen. Superhjältar på plats i Malåbygden. 

8 mars Internationella Kvinnodagen. Digital aktivitet med Sofia Åman för de äldre i Malå. 

8 mars 18:00 Internationella KvinnodagenUtomhus evenemang i Rökå. Malå Kulturskola, nationell artist och eventuell utdelning av utmärkelse.  

17 mars Malåföretagare möter företagare i Jörn och Skellefteå. 

6 april 10:00 Finansieringsraketen: informationsträff med Region Västerbotten, företagsstöd och strateg Erik Dahlberg. Möjlighet till individuellt träff på eftermiddag. Anmäl ditt intresse via e-post till aleksandra.simanovskaya@mala.se

Projektstöd till företag i Malå: Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR))

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten på Malå Kommun erbjuder insatser och stödjer företag lokalt i Malå.

Exempel för stöd är rådgivning och hjälp av en revisor att söka omsättnings- eller omställningsstöd. 

Det gör vi bl a genom projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, NiMRTill och med mars 2022 har vi resurser att hjälpa just företag som drabbats av pandemins effekter.

Är du en av dom? Kontakta oss!

Tillsammans analyserar vi behov och tar fram en handlingsplan som hjälper dig att komma vidare i omställningsarbete. Det kanske behövs specialkompetens, t.ex. revisor eller jurist, kunskapshöjande åtgärder eller hjälp från regionala eller nationella företagsfrämjande aktörer. Vi fortfarande erbjuder insatser inom tidigare fem fokusområden i projektet: kompetensförsörjning, större marknad, innovation, kapitalförsörjning och ägarskifte/generationsskifte.

Kontakta: Aleksandra Simanovskaya, 0953-140 61, 070-3445568, aleksandra.simanovskaya@mala.se

NiMR är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Samarbete sker också med Arjeplogs kommun och Arvidsjaur kommun (partner från Region 10).  Läs mer om projektet på hemsidan: www.mojligheternasregion.se

Låt Malåbygden bli ditt förstahandsval

Vi har ett unikt utbud av butiker och en diversifierad tjänstesektor i Malå, ett Sverige i miniatyr! Vi har alla möjlighet att stimulera lokal utveckling och tillväxt.

Ditt och mitt agerande har betydelse! 

Ett tips kan vara Malåkortet som finns att köpa på Tidlösa Design - Malå Blomster och gäller i flera lokala butiker.

Det är flera lokala butiker som har även webshop. Kika på listan via länken: http://visitmala.se/shopping

Lokalt företagsklimat

Malå kommun var åtets klättrare i företagsklimatsmätningen Sverige 2021 

Förra året klättrade Malå kommun 112 placeringar i Lokalt Företagsklimat och blev årets klättrare.

Lyssna till hur företagare, tjänstepersoner och politiker tänker kring det, se film som Svenskt Näringsliv spelat in i Malå.

Är du en av de företagare i kommunen som fått enkäten från Svenskt Näringsliv om det lokala företagsklimatet 2022? Glöm inte att svara – dina åsikter är viktiga! Sista svarsdag är den 31 mars. Enkäten har skickats ut den 3 januari. 

Lediga lokaler

Malåbostaden AB hyr ut en kontorslokal på Mörttjärnvägen 13 i Malå.

Följ länk för att ta del av planritning.

För information och visning kontakta: Daniel Risberg
Tfn: 0953-140 60


Affärs/verkstadslokal uthyres

Lokal i centrala Malå. 
Vid intresse ring Hellstensol AB på tel. 070-2529420


Information från Malå Lärcentrum

FJÄRRGYMNASIUM FRÅN HÖSTEN 2022

Malå kommun har sagt ja till avtal med Skellefteå om fjärrundervisning på gymnasiet från och med hösten 2022.

Förutom att eleverna på vissa högskoleförberedande program erbjuds att läsa första året på hemmaplan blir det även möjligt att gå en gymnasial lärlingsutbildning med alla tre åren i Malå.

Läs mer om fjärrgymnasium

Bild: www.ricke.se

REGIONALT: möjligheter för dig och ditt företag

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Länsstyrelserna har tillsammans med Polisen, Brå och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide om hur näringslivet kan inkluderas i det brottsförebyggande arbetet.

Guide: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för merparterna av Sveriges kommuner. Brottsligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna, det innebär också stora ekonomiska konsekvenser för lokala företagare.

Information från IUC - Industriellt utvecklingscentrum

Utbildningsprogram online 

  • Produktionsplanering och produktionslogistik 
  • Maskindirektivet, CE-Märning och riskbedömning 
  • Informationsprocess för automation och robotik
  • Värdeflödesanalys 

Se alla utbildningar via länken.

Inspiration  

20 mars 9:00-12:00 Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller. Läs mer och anmäl dig via länken. 

NATIONELLT: stöd till följd av Coronapandemi och dess effekter

Håll dig uppdaterad om Coronaviruset och covid-19

www.verksamt.se Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av Coronaviruset och Covid-19. 

Läs och sök bl a: 

Omsättningsstödför dig som är till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Stödet kan sökas från och med den 9 februari till och med den 30 april 2022. Omsättningsstöd för perioden februari 2022 kan sökas från och med den 1 mars till och med den 30 april 2022. 

Omställningsstöd Stödet riktar sig till företag som tappat kraftigt i nettoomsättning. Perioderna december 2021 och januari 2022 öppnar måndag den 7 februari klockan 12.00.

Stöden återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. 

Klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka? Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. Bland de som tidigare beviljats stöd finns till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vad kan jag söka för? Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Ansökningsperiod 

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det. Välkommen med din ansökan!

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först efter att ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut. 

Se presentation om stödet från den digitala mötet med Länsstyrelsen Västerbotten 28 januari 2022.


TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se

Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!