Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 2 2022


Hej på er

Efter en tids sjukdom som drabbat fler av oss anställda är de flesta nu tillbaka i tjänst. Vi jobbar på att komma ikapp och är tacksamma för ert tålamod.

Det har varit en tuff början på året för många och vi har in rapporter från er föreningar om helt eller delvis inställd verksamhet då stora delar av era medlemmar varit sjuka eller i karantän.

Utmaningarna är fortsatt stora och vi som tränar i en lagsport där vi är så beroende av varandra ges ännu större utmaningar på olika sätt.

Vi påminner lite om att vi infört ny rutin för övergångar, detta har mejlat ut till er alla men vi skickar en lite påminnelse om det även i dagns Cheerinfo.

I torsdags träffade jag och Elin Axelsson en del av er föreningar på vår Nätverksträff trygghetsansvarig i förening. Stort tack till er som var med och delgav många kloka tankar. Idagens Cheerinfo gör vi en lite återkoppling till trygghetsarbetet och påminner om vikten av att söka sanktion för tränare som kommer från utlandet. Detta är en viktig del av rutinen kring att skapa trygga idrottsmiljöer och vi påminner att det är upp till 30 dagars behandlingstid på detta.

Det finns nu en ny jämställdhetskartläggning som ni alla kan ta del av. Det finns en poerpoint för jämställdhetsfrågor som ni kan ladda hem för att använda i era styrelse eller vid träff med era tränare samt den 8 februari anordnar vi en Nätverksträff som hålls av bla Sara Wiggberg som tagit fram denna kartläggning.

Dagens Boktips gäller Lek med rörelseförståelse. En bok som ger tips på vad just rörelseförståelse är och en inspiration till att få fler till rörelse, något som kan vara en inspiration för era träningar.

SISU-Västa Götaland erbjuder också en hel del digitala utbildningar under våren, ta tillfället i akt och var med även om du inte bor i det distriktet.

Februari månad innebär också rapportering av LOK stöd. Se till att rapportera era timmar och missa inte att sista datum är den 25 februari.

Nu ligger alla handlingar ute på vår hemsida för årsmötet. Vi hälsar alla ombud välkomna den 26 februari. 

Jag kommer vara ledig under nästa vecka men mina härliga kollegor finns på plats för att hjälpa er vid behov.

High Five

Kia


Licensövergångar ny rutin

Rutinen gäller från och med 1 januari 2022 

Inför 2022 kommer vi göra förändringar kring administrationen av övergångar och hantering av dessa. 

Syftet är att minska administrationen för föreningarna då vi idag upplever att många lägger tid på övergångsavtal som i flera fall inte är nödvändiga. 

Ny rutin för övergångar är följande: 

  1. Vid önskan om licensövergång av aktiv från annan förening begärs övergången först i Pensum.
  2. När övergången registrerats återkommer ansvarig från förbundet med återkoppla kring fortsatt hantering kring övergången.
  3. Behövs övergångsavtal skrivas och skickas in på den aktive kommer detta meddelas mottagande förening.
  4. Behövs inget avtal skrivas kommer övergången godkännas och mottagande förening meddelas när via mejl att övergången är klar.

Om ni som mottagande förening är säker på att övergångsavtal kommer behöva skickas in kan detta självklart förberedas innan kontakt från förbundet.


Påminna om sanktionsförfarande för att jobba med extern kompetens

Planerar du eller din förening att arbeta med en internationell tränare eller koreograf? Tänk på att ni behöver ansöka om en sanktion.

Cheerleadingföreningar som vill ta in en internationell tränare eller koreograf bör ta in referenser från andra föreningar som tränaren arbetat med samt ska begära in utdrag från belastningsregister om det är möjligt. Efter det ska föreningen ansöka om sanktion hos oss. Se blankett på hemsidan som mejlas in till TK.

När vi får en sanktion stämmer vi av med internationella förbunden och förbundet i det land där tränaren kommer från/arbetar.

Observera att det kan ta upp till 30 dagar att få svar på inskickad sanktion.


En jämställdhetskartläggning finns nu att ta del av

Under hösten 2021 har Sara Wiggberg tagit fram en jämställdhetskartläggning av cheerleading på uppdrag av Svenska Cheerleadingförbundet. Kartläggningen har precis blivit klar och finns nu att läsa på Svenska Cheerleadingförbundets hemsida tillsammans med en powerpoint som är riktad till föreningar. Powerpointen kan användas av styrelser och tränare när jämställdhetsfrågor ska diskuteras inom föreningen.


Svensk idrott bedriver ett stort utvecklingsarbete sedan några år där målet är att till år 2025 bland annat vara en jämställd verksamhet, definierad som att ettdera könet är representerat med minst 40 %. Idrotten har också tagit fram ett antal specifika jämställdhetsmål att uppnå till 2025. I dag är ca 98 % av Svenska Cheerleadingsförbundets medlemmar flickor/kvinnor - pojkar/män utgör därmed endast 2 % av medlemsantalet. Vad innebär detta för utmaningar för cheerleading och vilka utmaningar skapar cheerleading för det traditionella idrottssverige genom att ha en representation och organisering som på många sätt skiljer sig från ”det vanliga”?

Är du intresserad av jämställdhet kopplat till cheerleading? Den 8 februari 17:30-19 anordnar Svenska Cheerleadingförbundet en nätverksträff som hålls av Sara Wiggberg som tagit fram kartläggningen.

Det är gratis att delta, varmt välkommen med din anmälan. 


BOKTIPS! - Lek med rörelseförståelse

Är du nyfiken på vad rörelseförståelse är? Vill du få inspiration till att få fler att vilja röra sig?

Med utgångspunkt i 10 vanliga lekar ger häftet dig förslag på hur du med enkla förändringar kan locka fler att vilja delta, utmanas och ha roligt tillsammans. Arbetsmetoden som presenteras kan du använda på alla lekar i framtiden så att de blir mer inkluderande, motiverar fler och utvecklar deltagarnas rörelseförståelse.

”Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om glädjen att vilja röra sig – och allt annat som krävs för att vi ska delta i fysisk aktivitet hela livet. 

Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!”

Är ni intresserade av boken? Prata med er RF-SISU konsulent och se om de kan hjälpa er med inköp!


Idrottsskadeutbildningar - RFSISU Västra Götaland

Tre olika idrottsskadeutbildningar erbjuds digitalt under vårterminen: Akut omhändertagande av idrottsskada, Tejpning och Skadeförebyggande träning.
Utbildningarna leds av fysioterapeuter.

Utbildningsdatum
Samtliga utbildningar genomförs digitalt via länk.

Akut omhändertagande av idrottsskada
20/1 klockan 18.00-21.00

Tejpning
17/3 klockan 18.00-21.00

Skadeförebyggande träning
17/5 klockan 18.00-21.00


LOK-Stöd - 25 februari 2022

Den 25 februari är sista dagen för att söka LOK-stöd för er som idrottsförening.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år samt personer med funktionsnedsättningar (ingen övre åldersgräns)

Ni som medlemsförening har en fantastisk möjlighet att söka detta bidrag för alla era träningstillfällen. 

Tänk på att alla timmar ni registrerar i er förening som genomförs med idrotten Cheerleading ska rapporteras på Cheerleading i IdrottOnline. Är ni en flersektions förning är det viktigt att ni rapporterar rätt timmar på rätt idrott. 

Era rapporterade timmar kommer även oss som förbund till gagn. Medel och möjlighet för oss som vi på olika sätt kan ge tillbaka till er, våra föreningar!

Har ni några frågor kring rapportering se till och kontakta LOK stöds gruppen för hjälp i god tid innan den 25 februari. Eller kontakta någon hos oss på förbundet så ska vi se om vi kan hjälpa till. Både Kia och Elin kan svara på en hel del frågor så tveka inte och hör av er om frågor skulle uppstå.

Många väntar tyvärr med att rapportera precis i sista stund, viket för att vid problem blir tex svarstiderna hos IOL längre. Så väntar inte tills sista skälvande minuten, sätter er redan nu och gör er rapportering. 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!