Första nyhetsbladet för 2022

Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverket ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. Genom nätverket har vi nu kunnat utbilda 41 barnrättskoordinatorer som är ett stöd till kommunerna inom barnrättsarbetet. Läs mer på vår hemsida!

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!


Nu är vi på G med LUPPEN!
Nu har vårt regionala underlag lämnats vidare till vår analys- och rapport leverantör Indikator som ska hjälpa oss vidare i processen. 

Vi kommer under kommande nyhetsbrev lägga ut mer information om arbetet kring luppen samt återkoppling till länets ungdomar, tjänstepersoner och beslutsfattare. 


Föreningen BUS bjuder in att nominera till deras Kalmar läns Barn-och ungdomsrättspris!

Ta chansen och nominera till Kalmar läns Barn-och ungdomsrättspris!

Som avslutning på Barndagar i Kalmar som arrangeras i maj 2022 kommer BUS dela ut ett barn- och ungdomsrättspris.

Priset ska delas ut till en verksamhet eller person som arbetat aktivt för att stärka eller på annat sätt framhäva barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention i Kalmar län.

Skicka din nominering till barndagar@bus.nu senast 28/2.

I ditt Mail behöver du uppge en motivering, namn på personen samt kontaktuppgifter. Varmt välkommen med din nominering!


Rädda Barnen ger barn i Sverige möjligheter att växa upp på lika villkor

Här kan ni läsa mer om deras arbete med att stärka barn, ungas och familjers engagemang och inlytande i samhället. Genom samverkan finns många sätt att hjälpa till i samhället. Boken "Bara för en stund" är cirka trettio texter av unga författare i Kalmar län. Boken är ett resultat av projekt där unga i Kalmar län fick göra ett feriejobb som författare under sommaren 2021. Där fick de läsa och skriva för varandra, möta medier och fick även möljigheten att läsa upp sina texter för publik. Allt genomfördes under ledning av regionförfattarna Ami Andersson och Anna Winberg Sääf. Boken kan köpas genom att maila: litteratur@vimmerby.seLokal utveckling av ungdomspolitiken

Nu finns det chans för de som har genomfört Lupp dvs alla kommuner i länet, möjlighet att delta i en digital konferens om den lokala ungdomspolitiken kan utvecklas. 

Ni kommer att under konferensen få möjlighet att få flera tillfällen för erfarehetsutbyten och dikussioner i mindre grupper. 

Till inbjudan

Gratis onlineutbildning

Nu finns ett utbildningspaket för dig som har samtal med unga om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Rätt att veta!

NU har ni chansen att ta det av en grundutbildning helt gratis och tar ca 2 tim att genomföra. Det finns två fördjupningar med föreläsningar och tips på metoder för samtal om SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) samt stöd i att möta unga som upplevt trauma. 


Ny rapport – Våld i ungas parrelationer
Kunskapen som finns idag om våld i nära relationer utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Samma sak gäller det förebyggande och stödjande arbetet. Brottsförebyggandet rådet menar att våld i ungas parrelationer inte uppmärksammas tillräckligt.

Ta chansen att samverka med civilsamhället

Är du i en verksamhet, en förening, som arbetar för barnens bästa? Med barnkonventionen? Vill du samverka med andra föreningar? Vill du, genom din förening, vara med och påverka utvecklingen i länet?

Välkommen till en träff med erfarenhetsutbyte och strategisk planering om hur vi i Kalmar län kan bli starkare tillsammans för barnens bästa.

Målgrupp:Representanter för föreningar i civilsamhället i Kalmar län som bedriver arbete med att uppfylla barnkonventionen, barnrättskoordnatorer och barnrättsstrateger i Kalmar län

Datum: 9 mars 2022 ECPAT Sverige

En barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

De sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. 

Förutom detta så arbetar de med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. De driver även ECPAT Hotline – en webbaserad anmälningssida, Föräldrahjälpen samt Ditt ECPAT, där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om nakenbilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Sverige ingår i ett globalt ECPAT-nätverk med 121 organisationer i 103 länder. 

ECPAT fokuserar i nuläget på tre områden. Här hittar ni mer info under respektive rubrik. 

Barn och unga- för att barn är experter på sin egen situation.

Föräldrar och vuxna i barns närhet- för att vi vuxna är ansvariga för barns trygghet på nätet. 

ECPAT- Hotline - För att teknik är effektivt för att skydda barn. 

Denna rapport vänder sig till vuxna i barns närhet och syftar till att öka förståelsen för hur pojkar idag ser på relationer, sex och sexuella övergrepp i en digital kontext.Sveriges Kommuner och Regioner

Ge barn och unga reell delaktighet i teori och praktik- en inspirationsdag

Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställnigar från olika verksmhetsområden. 

Datum: 28 mars kl:09:00-16:00 - Plats: Online  - Kostnad: 900 kr ex. moms

Barnrättsperspektiv inom kulturverksamhet i teori och praktik

En heldag som ger kunskap och inspiration om barnkonventionen och dess påverkan på verksamheter inom kulturområdet.

Dagen vänder sig till dig som offentlig aktör som arbetar inom kulturverksamhet.

Datum: 23 maj kl:09:00-16:15

Kostnad: 1900 kr ex. moms

Webbsänds - Läs mer och anmäl dig här

Barnkonventionen- grundutbildning för fötroendevalda

Datum: 12 april

Plats: Online (Zoom)

En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går de igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.


Digital föreläsning med Jämställt

Jämställt bjuder in till den öppna digitala föreläsningen "En verksamhet för alla- inkludering och normmedvetenhet i praktiken" för alla som möter barn och unga. 

Med ett inkluderande bemötande kan vi skapa fler och bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Föreläsningen visar på problem och vanliga fällor, men framförallt lyfter de fram hur vi kan bli normmedvetna och skapa en verksamhet för alla. Perfekt fortbildning för personal i förskolan, skolan, föreningar och alla andra som möter barn och unga. 

Datum: 24 mars kl:18:00-20:00Barn-och Ungdomsnätverkets hemsida uppdaterad!


Rörelsecoach 7.5 hp LNU & RF-SISU Småland

Nu finns det möljlighet för alla pedagoger och verksam personal inom skola i Kalmar län att söka Linneuniversitetets rörelsecoach utbildning. Kursen är för de som är verksam i skolans tidigare år, år F 6, och vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten på skolan med utgångspunkt i idrottens verksamhet. Kursen genomförs av Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland och är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 hp. Efter avslutad kurs blir man rörelsecoach, de uppgifter som genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling.


Ser du mig - Triologin

I Ser du mig-trilogin har Karin Hallén Sehlin samlat berättelser från barn och unga som nyligen kommit till Sverige.

I "Ser du mig?" kan du läsa om svårigheter och möljligheter för de unga som tvingats på. 

"Hör du mig?" det lilla kan göra skillnad. Hur kan vi hjälpa ungdomar  vars viktigast uppväxtår har präglats av misstro och brusten tillit?

I "Bryr du dig?", häår kan du läsa om de som finns mitt ibland oss men vars röster inte alltid når fram genom bruset. 

Här kan du läsa mer och beställa böckerna!Nära vård - Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Nära vård är en kulturresa med förändrade arbetssätt som följd i hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt i skolan. Det är den största omställningen av hälso-och sjukvård på decennier.

Barn och ungas välmående och hälsa påverkas av många faktorer. Hälsa och lärande går hand i hand och skolan är en viktig part för att möjliggöra omställningen. Omställningen till en Nära Vård inbegriper både flera huvudmän och många professioner. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren/eleven kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Vi vill tipsa om den här skriften där presenteras lärande exempel på tidiga insatser och stöd från flera samverkande aktörer, som syftar till att vara hälsofrämjande, förebyggande, samordnade och personcentrerade. Som är nära.

Vill du veta mer om det lokala arbetet kan du antingen delta på Nära vård - öppna forum - Kommunförbundet Kalmar Län (kfkl.se) eller ta kontakt med Kristina Dahlberg, processledare Nära Vård, Kommunförbundet Kalmar län kristina.dahlberg@kfkl.seOBS bekräftelse mailet på prenumeration kan hamna i skäpposten. Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Claudia Kjellstrand
Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!