Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev februari 2022


På gång:

6 april 2022

Komplementär och integrativ medicin vid cancer

Plats: Online
Tid: 9:00-12:30

11 maj 2022

Utvecklingskraft cancer

Plats: Online
Tid: 10:00-15:00

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Höjd ambitionsnivå i rapporteringen för SVF 2022

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2022 kommer innebära en ambitionshöjning vad gäller att inkludera patienter i SVF. Andra nyheter är att alla regioner kommer att skicka ut patientenkäter för SVF, att ett nytt SVF införs och att särskilda satsningar kommer att göras inom urologin.

Läs mer här.


Ny studie: Patientöversikt sparar tid och ökar kvalitet

Många patienter behandlas för sin cancersjukdom under en lång tid, vilket innebär att mängden text i patientens journal ofta blir omfattande. En ny vetenskaplig studie visar att det går snabbare för vårdprofessionen att hitta korrekt klinisk information i en Individuell patientöversikt (IPÖ) än i journalen.

Läs mer här.


Barncancerregistret finns nu på INCA

Barncancerregistret består av flera olika moduler som sedan 80-talet byggts upp och driftats på en plattform på Karolinska Institutet. Nu har flera av modulerna utvecklats och samlats ihop på INCA som är en nationell IT-plattform för hantering av kvalitetsregister kring cancerpatienter.

Läs mer här.

Min vårdplan urinblåsecancer lanseras

RCC Min vårdplan urinblåsecancer har lanserats, den sjunde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Läs mer här.


Regimbiblioteket för cancerläkemedel växer och flyttar in i Kunskapsbanken

För att samla alla kunskapsstöd för cancervården på en och samma plats har Regimbiblioteket flyttat in i Kunskapsbanken på RCCs webbplats. Samtidigt görs en satsning på patientinformation med fokus på barn under behandling, samt översättningar av patientinformation till vuxna.

Läs mer här.


”Äntligen är vi i gång!” – positiva erfarenheter av screening för tarmcancer i Skåne och Dalarna

Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om att införa allmän screening av tjock- och ändtarmscancer. Ett beslut som beräknas rädda flera hundra liv om året. I mars och april startade de första regionerna sina screeningprogram. Införandet har gått smidigt och över all förväntan, menar specialistläkarna Daniel Sjöberg och Jan Lillienau, projektledare och samordnare för tarmcancerscreening i Region Dalarna och Region Skåne.

Läs mer här.

I Region Östergötland började tarmcancerscreening hösten 2021, Region Jönköpings län startar i februari 2022 och Region Kalmar län planerar att starta till hösten 2022.


Provtagningen räddade mitt liv

Mikael Sirén var 60 år när han fick ett erbjudande om provtagning för att tidigt kunna upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Bara några dagar efter att han skickat in provet för analys blev han kallad till Falu lasarett för koloskopiundersökning.

– Jag är så otroligt tacksam att sjukvården så tidigt hittade min tumör och kunde bota mig från cancer.

Läs mer här.


Ny Covid-rapport: Begränsad påverkan på utredning och behandling

RCC i samverkan har publicerat en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive tjock- och ändtarmscancer.

Läs mer här.


Nominera Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans roll och funktion inom cancervården kommer varje Regionalt cancercentrum att utnämna "Årets kontaktsjuksköterska". Utmärkelsen kommer att delas ut digitalt den 18 maj 2022, vid Regionala cancercentrums nationella dag.

Verksamheterna i sydöstra sjukvårdsregionen är välkomna att skicka in sina motiveringar senast den 1 april.

Läs mer här.


RCC Sydösts kansli flyttar

Vi lämnar Brigadgatan 21 i Linköping. Från och med den 15 mars hittar ni istället RCC Sydösts kansli på Kungsgatan 23. Välkomna!


Vårdprogram, SVF och MVP

Pågående remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut myeloisk leukemi (AML) (NVP)
  • Matstrups- och magsäckscancer (NVP)
  • Malignt melanom (NVP) + bilaga Familjära melanom
  • Prostatacancer (NVP)

Pågående remissrunda Min vårdplan:

  • Lungcancer

  • Huvud- och halscancer
  • Akut lymfatisk leukemi, ALL (för barn)
  • Myelom
  • Skelett och mjukdelssarkom
  • Bröstcancer (revidering)

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!