Januari 2022 - nytt år och förhoppningsvis nya krafter

Så var det här, 2022, med massa förhoppningar om ett år utan så mycket fokus på covid. Än ser det inte ut att lätta. Men håll ut och håll i..., dagarna blir allt längre och det blir lite lite ljusare varje eftermiddag.

Vårens kurser förläggs digitalt och det finns flera datum att välja på nedan om du är sugen på kunskap om de allra yngsta i förskolan.

En nyhet är kursen Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar? som redan har många anmälda (endast ett fåtal platser kvar). Den populära kursen De yngsta barnen i förskolanhar fått två datum och heldagskursen De yngsta barnens introduktionett datum till att börja med.

Så här skrev rektor Johanna Törnqvist efter att ha deltagit på webbkursen "De yngsta barnens introduktion" tillsammans med sina pedagoger:

Idag hade vi planeringsdag och vi utvärderade bland annat inskolningen.
Alla är så otroligt nöjda över årets inskolning, då menar jag barn, pedagoger och föräldrar vilket gör att jag som rektor bara njuter!
Allt har varit så professionellt från start och pedagogerna har varit lugna och tydliga, barnen har fått tid att knyta an där man tydligt har sett hur de mer och mer använder sin pedagog som sin trygga bas.
Vi reflekterade kring sjukdomar och kom på att de nya barnen inte har varit sjuka och vi funderade över om de kanske höll sig friskare för att deras inskolning har varit så stressfri att de har hunnit återhämta sig. Föräldrarna har verkligen lyssnat på oss när vi har pratat om att de behöver ta det lugnt hemma.
Stort tack för din föreläsning, du har hjälpt oss att skapa rutiner som verkligen fungerar och pedagogerna lyser och är verkligen stolta över sitt arbete.


Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar?

26 januari 2022 kl.17-20

795 kr exkl. moms

Vad är Maria Montessoris tankar om barnet? Hur kan vi på 2020-talet föra hennes tankar vidare och koppla till dagens hjärnforskning? Vad är det som skiljer arbetet med de yngsta barnen?

 • Absorberande sinnet
 • Sensitiva perioder
 • Koncentration & arbetscykel
 • Rörelse
 • Vad är montessorimateriel?
 • Ordning – vems ordning?
 • Frihet och ansvar
 • Den vuxnes förhållningssätt

De yngsta barnen i förskolan

9 februari 2022 kl.17-20

30 mars 2022 kl.17-20

795 kr exkl. moms

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav! Hur skapar vi en hållbar förskola med hållbara barn och hållbara pedagoger?

 • Förskolan på 2020-talet
 • Hjärnans utveckling & känslighet för stress
 • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
 • Anknytningens betydelse för utveckling och lärande
 • Digitaliseringen för de allra yngsta – en risk?
 • Pedagogens förhållningssätt 

De yngsta barnens introduktion

22 mars 2022 kl.9-16

1 750 kr exkl. moms

Att börja förskolan som 1-åring under en pandemi kräver kunskaper om anknytning och separationer hos pedagoger, rektorer och i ledande befattningar!

Hur skolar man in ett barn som knappt varit utanför hemmet?

Det kan bli chockartat för barn som inte lämnats bort tidigare, och kanske heller inte varit inomhus i andra miljöer än hemma. Samtidigt kan det vara svårt för föräldrarna som för första gången ska ge förtroende till andra vuxna att ta hand om deras barn.

 • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
 • Den livsviktiga anknytningen och hur den påverkar barnet, vårdnadshavaren och pedagogen
 • Barnets anknytnings- och separationsprocess
 • En väl genomarbetad introduktionsplan presenteras
 • HUR, VAR och framför allt NÄR ska vårdnadshavare börja lämna?
 • Pedagogens respektive vårdnadshavarens roll

TIPS!

Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar pedagogikforskaren Sven Persson.


TACK Petra Krantz Lindgren och David Edfelt för ett bra samtal kring det allra svåraste men också absolut viktigaste inom förskolan - INTRODUKTIONEN!


Att vara en anknytningspedagog! 

Du kan hjälpa barnet att knyta an till dig genom att:

 • vara lugn och glad
 • vara rätt så stilla, t.o.m. sitta still
 • vara förutsägbar
 • erbjuda lek och leksaker
 • bjuda på något att äta tex. frukt
 • se dig själv som anknytningspedagog, den som kan agera "trygg bas" och "säker hamn"

Introduktion av de yngsta barnen i förskolan, med professor i pedagogik, May Britt Drugli


Ser fram emot att ta del av denna.

Underbart, äntligen!

Tack för ett underbart jobb!

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto

5-pack 475 kr inkl moms + porto


Vi gör för lite av det som får oss att må bra, skriver Anders Hansen.

Vad mår du bra av? Vad behöver du får att hålla som pedagog?


Helena Lundgren erbjuder Återhämtningsterapi, Stresshantering samt Seminarie- och Familjehandledning genom samtal och föreläsningar.


UTVECKLINGSRESA

Vill er kommun också göra en utvecklingsresa mot destinationen OMSORG, UTVECKLING & LÄRANDE för alla barn i förskolan?


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.