Nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Miljö- och skogshubb

Var hittar eleverna bra miljöinformation? Bra information om biologisk mångfald?

Det kan vara svårt att hitta rätt. Det finns många olika organisationer som vill driva sina åsikter och budskap. Ofta har de ganska gott om pengar och kan skapa snygg information som verkar vederhäftig. Ofta är de känslomässiga i sina budskap. Men var finner man trovärdig fakta?

Myndigheter och universitet är oftast trovärdiga och bra men passar inte när man snabbt vill veta hur det är. Därför har jag skapat Miljohubben och Skogshubben. Där finns inte nyheter och det är inte kopplat till personer eller händelser. Det är helt enkelt en samling av det som man bör veta om miljö, klimat och biologisk mångfald. Det är inte socialt och trevligt, det är helt enkelt fakta/kunskapssamlingar. Partipolitiskt obundet.

När jag gick i skolan så var det mesta informationsmaterialet om miljöfrågor framtaget av olika intresseorganisationer, lobbyinginstitut. Materialet var snyggt och bra, men tyvärr tendensiöst.

Dagens mediasituation gör det nästan omöjligt för en ung människa att hitta bra information. Därför har jag skapat dessa hubbar som en hjälp för er pedagoger och en väg till kunskap för eleverna. Som en uppslagsbok skulle man kunna säga. Där finns fakta och information. Även en del om hur man hittar och värderar fakta, man kan läsa om hur vetenskap fungerar och … klicka dig runt så får du se.

Till Miljöhubben www.miljohubb.se

Till Skogshubben www.skogshubb.se

Varför har jag gjort Miljöhubben och Skogshubben?

 Svaret är enkelt. Jag såg behovet, men ingen möjlighet att tjäna pengar på det och jag vill gärna göra världen bättre.


Embryot har blivit ett barn

När jag började med att skapa ”processverket” DET GODA SAMHÄLLET så var det bara ett embryo. Det växte och tog form. Nu känns det som att det är fött och har blivit ett barn. Än så länge behöver barnet stöttning och fostran, men redan nu har det börjat få egna idéer och så småningom vet jag att det måste släppas iväg och leva sitt eget liv.

Just nu är det fött och finns tillgängligt för alla. Barn är ju gulliga och fina och de blir allt mer intressanta för varje dag.

Gå in och följ barnets utveckling. Du kan delta i barnets fostran och utveckling. Du påverkar hur det ska växa.

Enklast  är att du går in på www.braframtid.se och klickar dig runt. Skriv något om du har lust. Måla något. Eller gör en ljudfil. Tillsammans skapar vi en bra framtid.

Du kan också klicka på denna länk så kommer du till en hubb där du får en överblick över processverkets olika delar.

Sprid gärna denna information. Ju fler som deltar dess bättre blir processverket.


Önskelista

  • Koldioxidtullar införs
  • Den skog som inte varit kalhuggen skyddas
  • Det ska bli lönsamt att göra bra saker
  • Man ska förlora pengar på att göra dåliga saker
  • Mer publik till små scener
  • Beslut ska bygga mer på fakta och mindre på förhandlingar
  • Fler utopiska skildringar av framtiden 

En hubb till Svensk Musik och Teater

Teater, musik, miljöhubb, skogshubb, framtidsvisioner.

Klicka på bilden
SVENSK MUSIK OCH TEATER
Erik Winqvist

Boka Nu!

info@winkir.se

Telefon:0708 77 66 67

www.musikochteater.se

Skivomslag, målning och affisch: Ella Bäckman
Affisch Daniel Bäcklund
Foto: Edward Beskow, Anna Yu och Lar-Gunnar Olsson Sveriges Radio

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!