Domarbrev januari 2022

Domarkommitten, SKHRF

2022-01-06

Nya regler 2022

Dags för 2022 års första domarbrev. Nytt år betyder som vanligt nya regler och ni kan nu hitta Reglementet för 2022, samt en sammanställning över vilka paragrafer som är uppdaterade på hemsidan. VI håller också på att uppdaterar domarhandboken utifrån de nya reglerna och planerar att den ska finnas tillgänglig på hemsidan under janauri. Ta er gärna lite tid att läsa igenom domarhandboken för att få lite mer information kring olika regler och hur det ska tolkas.

Tävlingsreglementet, sammanfattning av nya reger och domarhandboken finns för nedladdning på hemsidan http://skhrf.se/om-skhrf/dokument/

Foto Danielle Olausson

Domarstudenter

I april är det dags för domarkursen för 2022 och vi vill passa på att påminna om att ni som domare är väldigt viktiga för att domarstudenterna ska få en bra förberedelse inför er utbildning. Får ni frågan om att ha en student som bisittare/bedöma en bana så tar er tiden att verkligen diskutera med studenten. Även om t.ex banan är godkänd finns det alltid nått man kan lyfta fram –  genom att ge tips om hur man själv brukar resonera ger studenten bra erfarenheter med sig till kursen. Glöm heller när det kommer en domaraspirant/ny domare att alla varit nya som domare nån gång. Se till att stötta dessa när de gör sina första domaruppdrag så det blir en kul upplevelse. Upplever ni nått som konstigt bedömt/felaktigt så ta en konstruktiv dialog direkt med berörd domare. Glöm heller inte att ibland är det vi gamla rävar som inte hängt med i reglerna och att det är nya domare som har kunskapen färskast hos sig.

 

Foto Hendrike Palm

Böjd rakbana

Nu när det är högsäsong för tävlingar inomhus/i ridhus vill vi påminna om att paragraf 39 i reglementet.

Banhoppning delas in i rak bana och krokig bana. Vid rak bana står hindren rakt efter varandra, men får vid platsbrist läggas i en svag båge. Om rak bana inte ryms trots svag böj och minst antal hinder används får delad rakbana tillämpas. Vid krokig bana ska hindren hoppas i en speciell ordning, där inget hinder får hoppas mer än en gång.

Domarhandboken tydliggör att en svag båge är just en böj som inte får vara mer böjd än frukten banan. I och med att hela banan inte får vara mer böjd än en banan innebär det att en vinkeln mellan två enskilda hinder måste ligga väldigt nära 180 grader för att banan ska vara okej.  Tyvärr ser vi ganska ofta rakbanor som är mycket mer böjda än vad som är okej och vi vill framhålla att banan då inte uppfyller reglerna för att vara godkända. Går det inte att lägga en banan i en svag böj får man använda sig av ett annat alternativ som är godkänt - minska ner antalet hinder, minska ner avståndet eller lägga en delad rakbana. Ett vanligt mått på lokaler där vi har tävlingar är 40 meter och där är det väldigt svårt att ha en rak elit i en böj som är tillräckligt svag. Att lägga en 90 graders vinkel är inte okej, även om banan i övrigt är rak då. Då får man istället annonsera ut att an har delad rakbana! Självklart är det klubben som arrangerar som ska se till att lokalen är lämplig för de klasser som arrangeras men ni som domare har ett ansvar att se till att de klasser ni dömer uppfyller reglerna!

En bana ska inte vara mer böjd än en banan

En godkänd bana får inte vara mer böjd än en banan

Inhägnad

Något annat som är viktigt när det är inomhussäsong är att det fortfarande finns krav på att banan och framhoppningen ska vara inhägnad. Även om tävlingen är i ett ridhus och det inte finns publik är det viktigt att både banan och framhoppning avgränsas så att den som befinner sig där får utrymmet. Framförallt på framhoppningen är det vanligt att övriga tävlande glömmer bort sig och står väldigt nära eller passerar över, vilket stör ekipaget som befinner sig just där. Att markera ut dessa områden är därför viktigt, vi vill också påminna om att förbundsstyrelsen har gått ut med att tex bommar på marken inte är tillräckligt nu under pandemin utan avgränsning ska vara tydligt med tex band eller rep.

Cuper

Cuper som arrangeras  ska uppfylla de krav som finns i TR alternativt ha stadgar som har godkänts av förbundsstyrelsen. Det innebär att en cup bland annat inte kan hållas med bara en klass utan det måste alltid vara minst 2. Vandringspris däremot klassas inte som cup och är okej att ha i enbart en klass

Foto Malin Hahne

Till sist några korta punkter:

  • SM i rak och längd hålls 7-8/5 2022. Är du intresserad av att vara domare hör av dig till dk@skhrf.se
  • Öppna klasser på Skuttli. Har mi gort en miss och behöver öppna en klass på Skuttli är det Jennie Svensk eller Erika Djerf ni ska höra av er till. Det är bara dessa personer som har rätt att öppna klasser även om fler har behörighet
  • Domarkonferens – På grund av ett missförstånd mellan DK och FS kommer det inte arrangeras nån domarkonferens 2022. Den blir istället 2023 och sista ansökningsdag för att arrangera är 1/5
  • Uppdatering om man inte dömt 10 klasser. DK håller på och ser över vilka domare som inte har dömt tillräckligt under 2021. Precis som förra året kommer vi ta hänsyn till att verksamheten varit stängd del av året. Vi har skickat ut ett mail till er som inte dömt 10 klasser eller uppnått 5 korrigeringsklasser för vidare hantering om ni är godkända eller om en uppdatering krävs.
 
Sent with Get a Newsletter