Betaniastiftelsen - där livsfrågor får ta plats

Häromdagen var jag med på ett av Sveriges kommuners och regioners webbinarier om existentiell hälsa. Det blev en viktig dag om livets innersta frågor.

Under året som gått har jag mött många grupper i seminarier, kurser och retreater där de åtta byggstenarna i existentiell hälsa fått vara dörren in till samtal om hoppets betydelse, om brottningen med meningsfrågorna och vad förundran gör med våra liv. Jag tror vi behöver dörrar som öppnar och hjälper oss till samtal som kommer nära och som får oss att djupna. Vi behöver mer ”varmprat och mindre kallprat” som någon uttryckte det under webbinariet.

I Betaniastiftelsen värnar vi livsfrågorna, de existentiella frågorna som följer oss genom livet men som vi kanske inte alltid ger rum för. När livet på olika sätt hotas är det svårt att hålla frågorna om mening, hopp och livsmod borta. Frågorna tränger sig på och behöver både rum och rymd, de behöver tas emot i tillitsfulla möten och samtal.

I alla de utbildningar vi formar vill vi att de existentiella djupen och perspektiven får en plats. Det är nödvändigt - för livets skull och för att möta varandra med värdighet och respekt.

Tack till alla er som deltagit i våra utbildningar och för alla goda samarbeten med närliggande organisationer.

Vi önskar en God Jul med plats för varmprat och omtanke!


Kerstin Enlund
Direktor

 

 

Missa inte våra utbildningar - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

För att få information om när det är möjligt att anmäla sig till de olika utbildningarna kan du prenumerera på Betaniastiftelsens nyhetsbrev, det gör du  genom att registera dig här.  

 

Det här händer under 2022

Lindring bortom boten

Save the date! Det blir en fortsättning för den digitala föreläsningsserien Lindring bortom boten som Betaniastiftelsen arrangerar tillsammans med Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV). Teman för våren är Andliga aspekter i palliativ vård (7 apri), Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre (27 april), Intimitet & beröring i palliativ vård (10 maj) och Sårbehandling i palliativ vård (18 maj).

 

Undersköterskans roll i palliativ vård

Under våren arrangeras två tillfällen inom den digitala utbildningsserien Undersköterskans roll i palliativ vård. Utbildningsdagarna har fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård och riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg. Här lyfts aktuella ämnen för vården både i teori och praktik.

 

Rundabordssamtal – musikterapi i vård och omsorg 

Musikterapi kan bidra till ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang, det är förankrat i forskning, men hur kan musikterapins hälsofrämjande effekter bli en självklar del av vård och omsorg? Betaniastiftelsen bjuder in till rundabordssamtal med sakkunniga inom området under våren för att belysa frågan.

 

 

Uppdaterad Palliation ABC

Under våren färdigställs den nya uppdaterade versionen av grundutbildning inom palliativ vård. Den digitala utbildningen grundar sig i de nya nationella riktlinjerna för palliativ vård och Socialstyrelsens rekommendationer. Fram till lanseringen hittar du den äldre versionen  av Palliation ABC på palliationsakademin.se. Håll utkik på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad kring lanseringen. 

 

 

Föreläsning: Musik som redskap i omvårdnad

Save the date: 27 april och 14 november. Musiken ligger nära människan som känslouttryck. Forskningen stödjer tydligt sambandet mellan musik och hälsa, och tillgång till musik kan utgöra ett existentiellt stöd vad det gäller livets mening, ensamhet och tankar kring döden. I modern äldreomsorg bör musiken vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Våra föreläsningar hoppas vi ska inspirera till en ökad närvaro av musik i omsorgen och bidra till en god arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för alla.

 

 

Utbildningssatsning för kulturombud 

Under våren arrangeras en utbildning för att främja kulturens plats inom vård och omsorg. Genom en pilotprojekt i Piteå kommun kommer personal på vård- och omsorgsboenden att erbjudas praktiska redskap för att ta vara på möjligheterna med kultur och hälsa för en ökad livskvalitet hos brukare, personal och närstående, samt för en god arbetsmiljö. Modellen utvärderas för att sedan etableras vidare.

 

Utbildning i suicidprevention

Nästa höst kan du ta del av en ny webbutbildning inom suicidprevention med fokus på existentiella frågor och hur vi kan hitta mening för att välja livet. Utbildningen byggs utifrån verkliga fall, med syfte att med tydliga verktyg stärka den breda kunskapen kring självmord och ge trygghet för det personcentrerade mötet. Webbutbildningen är framtagen i samarbete med Ullakarin Nyberg, psykiatriker och suicidforskare.

 

Säg hej till oss på mässor och konferenser 2022!

Möt Betaniastiftelsen på våren och höstens mässor och konferenser. Vi är på plats på Sjuksköterskedagarna, Nationella Palliativa konferensen, Psykiatrikongressen, Hjälpmedelsriksdagen och Demensdagarna. Vi ses där!

 

Kulturarenan - kultur där du är

Betaniastiftelsen fortsätter att driva Kulturarenan - en samlingsplats för kultur online för dig som har svårt att själv söka dina kulturupplevelser. Här finns musik, dans, bildkonst, litteratur och andra uttryck från våra främsta scener. Att använda Kulturarenan är enkelt! Allt du behöver är en skärm, ljud och lite nyfikenhet. 

Besök Kulturarenan här!