sua logo

God jul och gott nytt år!

Ledamöter och sekretariat 2021. Photo: Erik Thor/SUA

Ledamöter och personal 2021. Foto: Erik Thor/SUA

Det är viktigt att ha roligt på jobbet. Förra veckan ordnade vi en vetenskaplig salong i Lund på temat humor och vetenskap. Talarna och deltagarna tog sig an ämnet från olika vinklar, och det fick mig att reflektera över humorns kraft att föra oss samman och skapa tillit. Hur humor kan ge oss förmågan att se världen i ett nytt ljus. Humor, liksom vetenskap, frodas i det oväntade. Det är också vad vi strävar efter i SUA. Jag tror att det blir allt viktigare att vi slår vakt om glädjen i forskningen. Att det idag kan brista i arbetsglädjen ute på våra lärosäten, och att det kan gå ut över möjligheten till genombrott.
     För några månader sedan deltog jag i STS forum Young Leaders Program där vi i gruppen unga ledare, som jag hedersamt fått äran att tillhöra, fick möjlighet att prata med tidigare Nobelpristagare. Vi pratade om framtiden, vetenskap och samhällsutmaningar. 

Det Nobelpristagarna återkom till var sin avundsjuka på alla yngre forskare som skulle få upptäcka så mycket nytt. Passionen och glädjen i att fritt kunna utforska vår omvärld är vad som driver på och ger samhället genombrott och framgång i utbyte. I min avslutande julhälsning slår jag ett slag för hur viktigt det är att ha roligt på jobbet, och jag vet att vi i SUA kommer fortsätta göra vårt yttersta för att bidra till bättre förutsättningar för det.

Vd Sverker Lundin Foto: Erik Thor/SUA

Vd Sverker Lundin
Foto: Erik Thor/SUA

 

Nu söker vi nya ledamöter

SUA logo

Få tillgång till ett forum där ledande yngre forskare möts kring frågor som i vid mening berör forskning.

Ansökan är öppen till den 12 januari. Sprid gärna utlysningen.

Läs mer

Agneta Bladh ny styrelseledamot

Agneta Bladh Foto: NordForsk/Terje Heiestad

Agneta Bladh Foto: NordForsk/Terje Heiestad.

Agneta Bladh tar plats i stiftelsestyrelsen för Sveriges unga akademi i februari.

Läs mer

Salong om humor i vetenskap

Katarina Wadstein MacLeod och Oscar Agertz öppnar salongen. Foto: SUA

Katarina Wadstein MacLeod och Oscar Agertz öppnar salongen. Foto: SUA

SUA och LMK-stiftelsen arrangerade en vetenskaplig salong i Lund.

Läs mer

Migrations­reglerna slår mot forskning

Ylva Söderfeldt, Dan Larhammar, Sebastian Westenhoff, Magnus Berggren Foto: Erik Thor, Markus Marcetic, KAW

Ylva Söderfeldt, Dan Larhammar, Sebastian Westenhoff, Magnus Berggren Foto: Erik Thor, Markus Marcetic, KAW

Återinför permanenta uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning.

Läs mer

 

Sveriges unga akademi

Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning, ofta med fokus på barn och unga. Inom SUA möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen.

Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har 35–40 ledamöter

https://sverigesungaakademi.se/kontakt
Följ oss här: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram