Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV December 2021

Nu lider året mot sitt slut och här kommer årets sista nyhetsbrev för besättningar anslutna till MV/CAE-programmet.


Hjälp er veterinär att göra rätt vid provtagningen

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

  • Rören märks med bokstav för djurslag (F/G) och löpnummer (tex F1, F2, G1, G2 osv).
  • I Provtagningsjournalen skrivs djurens identitet vid aktuellt löpnummer (F1: SE-nr + ID-nummer, F2 SE-nr + ID-nummer osv).
  • Proverna och Följesedel(dokumentet med streckkoder) till SVA.
  • Veterinärintyg och Provtagningsjournalfotas av och mejlas till Gård&Djurhälsan (mv@gardochdjurhalsan.se). Original av Veterinärintyg och Provtagningsjournal sparas hos er djurägare.

En utförligare information följer med dokumenten som skicks ut till er tillsammans med provrören och det finns även information under Frågor och svar på hemsidan.

Var noggrann när du fyller i din Djurägarförsäkran

När ni fyller i er Djurägarförsäkran så är det viktigt att ta med samtliga kontakter er besättning haft sedan senast inskickade rapportering. Det är lätt att glömma någon kontakt men det är mycket viktigt att ni är noggranna i detta moment.

Jag vill köpa några söta getter-vad gäller då?

Vi får emellanåt frågor om getter och vad som gäller för regler vid inköp av dessa när det gäller fårens MV-status.

Getter har en närbesläktad virussjukdom som heter Caprin Artrit Encefalit (CAE). CAE-virus kan infektera får och MV-virus kan infektera get, även om det finns en värdpreferens. De analysmetoder som används i kontrollprogrammet kan inte heller skilja på antikroppar mot dessa två närbesläktade virus. Detta gör att vi numera döpt om programmet till MV/CAE-programmet för att tydliggöra att om en besättning har både får och get skall båda djurslagen vara anslutna till kontrollprogrammet. Förekomsten av CAE bland otestade getter bedöms vara minst 15 procent (i en undersökning från 2018 har förekomsten varit så hög som 30 procent). Getter kan alltså vara en riskfaktor för får avseende MV.

Naturligtvis gäller samma regler för om en getbesättning vill köpa in får!

Forskningspengar för att öka kunskapen om MV- och CAE-virus

Glädjande för svensk får- och getnäring har SVA beviljats ett forskningsbidrag från FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att minska bördan av smittsamma sjukdomar, bland annat i form av ett projekt inriktat på små idisslares lentivirus (SRLV) som innefattar Maedi Visna- och CAE-virus. Gård & Djurhälsan deltar i projektet och representeras av veterinär Emelie Larsdotter.

Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar stora ekonomiska förluster och kraftigt djurlidande hos får och getter världen över. Projektet som fått namnet ”Den långsamma får- och getdräparen; små idisslares lentivirus i svenska besättningar” kommer att bidra med ny kunskap och nya metoder till det svenska kontrollprogrammet. Du kan läsa mer om projektet på SVAs hemsida.

Som avslutning återstår endast att önska er

God Jul

Och

Gott Nytt år!

På återhörande 2022 hälsar MV/CAE-gänget på Gård & Djurhälsan!

Telefon alla vardagar kl. 09.00 – 12.00, 0771-21 65 00

Mail: mv@gardochdjurhalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!