Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Uppdateringar i Senior alert 2022

I samband med nya, ändrade och borttagna vårdåtgärder (Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ) från Socialstyrelsen ser Senior alert över sina åtgärder inom samtliga riskbedömningsområden vilket innebär förändringar utifrån följande:

  • Förebyggande åtgärder
  • Uppdaterad riskbedömning - blåsdysfunktion

Båda förändringarna berör det dagliga arbetet i Senior alert men är även en del av det pågående arbetet med automatiserad informationsförsörjning från journal till Senior alert.

Riskbedömningsdatum före den 1 januari 2022 kommer att ha den gamla versionen fram till dess att ni utför en ny riskbedömning.


Nutritionsbehandling

En förändring som genomförts är nutritionsbehandling som ingår både i trycksår och i undernäringsåtgärder.

  • Mellanmål och anpassning av maten efter kulturella och religösa behov tas bort och ingår i indivuduellt anpassad kost. (DV051)
  • Protein- och energirikkost ingår numer i berikad kost. Ny KVÅ-kod (DV138).
  • Näringsdryck tas bort och ingår i kosttillägg. Ny KVÅ-kod (DV137)

Klicka här för att komma till blanketterna. 


Blåsdysfunktion

Nikola som är nätverk för blås- och tarmdysfunktion och Senior alert har tagit till sig den återkoppling som framkommit kring upplevda svårighet att svara vid riskbedömning och utökar därmed svarsalternativen.

De nya svarsalternativen är: 

  • Ja
  • Nej
  • Kan i nuläget inte besvaras

Valet "kan i nuläget inte besvaras" är tänkt att användas innan en basal utredning har hunnit genomföras. 

Klicka här för att komma till blanketterna.

Läs mer om blås- och tarmdysfunktion på Nikolas hemsida genom att klicka här.


Förebyggande åtgärder

Senior alerts hemsida - För personal - Material - Blanketter
kommer du som tidigare bland annat att hitta
riskbedömningsblanketter och hjälptexter för förebyggande åtgärder
och KVÅ-koder. 

De uppdaterade blanketterna som gäller är version 2. 

Resultat PPM och HALT 2021

Punktprevalensmätning för trycksår (PPM)

I 2021-års mätning observerades totalt 110 850 personer, varav 93 389 personer inom kommunal verksamhet och 17 461 personer inom regional verksamhet.

För dessa 110 850 personer hade 25,3 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6 135 personer hade totalt 8 070 trycksår.

Här kan du läsa mer om PPM.

HALT
HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 10 den december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten. 
I HALT-mätningen deltog 135 kommuner, sammanlagt 1467 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 16 934.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultatfliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten- Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter.

Här kan du läsa mer om HALT.

Senior alert önskar God Jul och Gott Nytt 2022


Kontakt

Måndag-torsdag kl. 10:00-12:00

E-post:
senioralert@rjl.se

Telefon:
010-242 12 11

Följ oss på Social media

facebooktwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!