Nyhetsbrev från GodaHus oktober 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Julhälsningar från GodaHus!

""

Här info från styrelsemötet i november och senaste nytt!

Ny utbildningssatsning i egen regi – Drift- och fastighetstekniker

En arbetsgrupp under ledning av Eva Gustafsson, Conservator har tagit fram denna utbildning som startar i mars 2022. Se inbjudan på vår hemsida www.godahus.se. Välkommen med din anmälan senast den 12 januari 2022.

Utbildningen är planerad att hållas fysiskt på olika ställen runtom i sydost med början i Växjö. Den är öppen för både GodaHus-medlemmar och andra som ännu inte är det – så sprid gärna inbjudan till andra!


Nya medlemmar!

Med stor glädje hälsar vi Riksbyggen ekonomisk förening och Markaryds kommun välkomna som nya medlemmar!

Medlemsaktiviteter

Framtidsdagen 15 december

Styrelsen och valberedning kommer att genomföra ett halvdags arbetsmöte den 15 december för att planera föreningens verksamhet framåt. Kontakta gärna fredrik.lindblad@vaxjo.se och för fram dina tankar om föreningen och dess verksamhet!


Våra projekt - senaste nytt

LÅGAN-Energirenovering

LÅGAN-Energirenovering under ledning av Martin Skoglund på Växjöbostäder, håller på att summeras i en rapport.

Logotype Lågan

Projektet skall enligt plan avslutas vid årsskiftet men förhandlingar pågår med Energimyndigheten och Tillväxtverket om att få förlänga ett år. Beslut hoppas vi kommer att tas före jul. En förlängning skulle innebära att vi kan följa våra tre piloter i Region Kalmar, Region Blekinge och Växjöbostäder ytterligare ett år. Dessutom skulle vi få chans att starta upp ytterligare renoveringspiloter i vår sydostregion där man får lära sig att jobba med Totalmetodiken och Rekorderlig Renovering (metoder framtagna av BeBo/Belok).

Är du intresserad?Kontakta martin.skoglund@godahus.se!

Den 23 november genomfördes ett andra seminarium under ledning av Chalmers som handlade energi-effektiviseringsstödet för flerfamiljshus. Tyvärr försvinner möjligheten till att använda detta stöd efter årsskiftet pga budgetröstningen i riksdagen i slutet av november.

Dokumentation från webbinariet ”Hållbarhet vid renovering” också under ledning av Chalmers den 29 november hittar du här. Detta webinarium belyste bla bakgrunden till de kommande obligatoriska klimatdeklarationerna.

Den 8 december genomfördes ett eget webbinarium under ledning av Martin Skoglund som berättade om hur Växjöbostäder inledningsvis har tagit sig an beräkningar av klimatpåverkan vid nybyggnation av bostäder. Stefan Westblom, Region Kalmar berättade om deras klimatberäkningar av det nya psykologiblocket i Västervik. Du hittar deras presentationer här och här

Vill du ha mer information om LÅGAN-Energirenovering? –gå med i följegruppen genom att kontakta Martin. Se www.laganbygg.se för bakgrundsinformation.


DIACCESS

GodaHus och vår medlem Vöfab deltar i Växjö kommuns EU-projekt där vi skall demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor. Vi har bildat ett Innovationspartnerskap tillsammans med Winniio och NODA där vi nu utvecklar en lösning som skall provköras under vintern. Se också www.diaccess.se.

Nu pågår idrifttagning i två skolor och under jullovet kommer det att ske installationer i den tredje skolan. Mer information kommer fortlöpande att delges i temagruppen GodaTechs möten.

För frågor är du välkommen att kontakta stefan.olsson@godahus.se

En representant från EU fick under ett besök i Växjö information om vårt arbete i skolorna. Han sammanfattade sina goda intryck i en artikel som du kan läsa här.


Temagrupperna - senaste nytt

Skruvarna

Senaste mötet genomfördes den 11 november med 17 deltagare. Det var föreläsningar på fm, gemensam lunch och studiebesök på em. Se mer info på vår hemsida. För frågor och tips kontakta Barna Benedek

""

Solstrålarna

Senaste mötet genomfördes den 1 december i samverkan med Enerselves (Energikontoret). Det var Johan Lindahl, Bequerel och vår egen Magnus Johansson, Solhybrid som delgav oss mycket intressant information. Du hittar presentationerna på vår hemsida. För frågor och tips kontakta kontakta Ulf Klint

""

GodaTech

Under hösten har vi haft två möten 28 okt och 10 dec. Projektet Diaccess, satsningarna på digitala tvillingar i Karlskrona och ett nytt projekt hos LNU om Iot har presenterats. Mer info hittar du på vår hemsida. För frågor och tips kontakta Ajdin Kurtovic

""

GodaHåll

Nästa möte är den 17 dec. Nyligen fick vi godkänt vår förstudierapport av Region Kronoberg. Läs mer om detta i vår artikel och på hemsidan. För frågor och tips kontakta Anders Lundgren

""

Övriga nyheter

Examens- och projektarbete

Dags att anmäla intresse!

Det är dags att ta chansen att komma in med förslag på examens- och projektarbeten på Linnéuniversitetet!

Vi har under årens lopp varit med som handledare av ca 35 examensarbeten, se mer här Projekt - GodaHus. Här är anmälningsblanketten som du fyller i och mailar till till stefan.olsson@godahus.se.


Info om SINOM – ett verktyg för planering baserat på AI

Genom GodaHus medverkan i LÅGAN-programmet (se www.laganbygg.se) har vi fått kännedom om ett planeringsverktyg för underhålls- och renoveringsåtgärder i såväl lokaler som bostäder som kallas SINOM.

SINOM är ett digitalt verktyg utvecklat på Chalmers och inledningsvis testat i Göteborg, vars syfte är att, med hjälp av AI optimera och därmed hjälpa bostadsbolag att ta itu med komplexiteten i planeringen och därmed fullt ut utnyttja det potentiella värdet i byggnaderna. Se mer information här.

Är du intresserad av att prova och vidareutveckla detta verktyg? Hör av dig till stefan.olsson@godahus.se.


Följ oss på LinkedIn!


Grattis Per Wickman och Tack för mångåriga fina insatser för GodaHus!

GodaHus uppvaktade Per med en blomma i samband med hans 80-årsdag. Per har varit med sedan starten av GodaHus 2009 och varit aktiv i såväl styrelse, ledningsgrupp som handledare för exjobb, samt initiativtagare till och fortfarande aktiv föreläsare i Energisamordnar-utbildningen på LNU.


GOD JUL önskar ledningsgruppen!

Fredrik, Stefan W, Eva och Stefan O

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

  • 17 december - Träff i GodaHåll. Läs mer.
  • 19 januari 2022 - Byggåterbruk - virtual site visit, arrangerat av Energikontor Sydost. Läs mer.

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!