Nyhetsbrev 6 2021

2021, vilket händelserikt år.

Det är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Något som Samordningsförbundet uppmärksammat genom att delta i satsningen Vår Demokrati –Värd att värna varje dag.  

Samordningsförbundet verkar för individen i de organisatoriska mellanrummen och värnar och stärker demokratin genom samverkan inom ramen för FINSAM. Att tillsammans med våra medlemmar bidra till inkludering och delaktighet utifrån en helhetssyn där medborgares behov får vara styrande är otroligt kraftfullt och viktigt.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas. Alis och MIA ställer sju frågor om våld, frågorna ställs som rutin till alla deltagare. Genom att systematiskt ställa sju frågor om våld har både våldsutsatthet och våldsutövande upptäckts. Långt fler än vi anade har upplevt våld och aldrig tidigare fått frågan.

Samordningsförbundet i Södertälje har till stor del fått ett nytt kansli. Vi har bland annat påbörjat en större behovskartläggning när det gäller samordnat stöd i Södertälje. Ett arbete som kommer att ligga till grund för utveckling av insatser och projekt finansierade av Samordningsförbundet. Under året har vi också startat upp det myndighetsgemensamma teamet som skapar möjlighet för kunskapshöjning, delaktighet och inflytande både hos medborgare och personal.

Vi har genomfört en utbildning i användardriven utveckling, tjänstedesign, för att öka förmågan hos våra medlemmar att skapa verksamheter som möter medborgarnas verkliga behov. Vill du också arbeta med användardriven utveckling är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse till vårens utvecklingsprogram i tjänstedesign!

2022 fortsätter vårt arbete med att utveckla samverkan mellan våra medlemmar, så att personer som behöver samordnat stöd i sin rehabilitering uppnår eller förbättrar sin förmåga att försörja sig själva.

Tack för i år!

Micaela Magnusson, förbundschef

Är du intresserade av att delta i utvecklingsprogram i tjänstedesign?

Vi har öppna informationsträffar där vi berättar mer om utvecklingsprogrammet och svarar på era frågor. Anmäl ert deltagande till susanna.johansson-shaibu@huddinge.se senast dagen innan träffen.

➡️ 20/12 kl. 9.30-11.00 i Södertälje

➡️ 20/12 kl.13.30-15.00 i Huddinge

➡️ 7/1 kl. 13.30-14.30 via Teams

Läs mer: Intresseanmälan - utvecklingsprogram i tjänstedesign. (pdf)

Ny utvecklingsledare i tjänstedesign

Hallå där, Susanna Johansson Shaibu

Du tar vid i arbetet med att bygga förmåga i användarinvolvering med hjälp av tjänstedesign hos våra medlemmar inom ramen för Samordningsförbundets uppdrag. Redan i början av nästa år startar en ny utbildningsomgång i tjänstedesign som du håller i, hur känns det?

Susanna Johansson Shaibu, utvecklingsledare tjänstedesign

 

- Det känns jättekul! Jag har döpt om den från utbildning till utvecklingsprogram för jag tycker att vi jobbar med riktiga utmaningar här. Vi tar ju en ansats till att utveckla verksamheterna och då är utvecklingsprogram en bra beskrivning.

Hur kommer det sig att du valt att söka dig till just Samordningsförbund?

- När vi jobbar med samhällsutmaningar utifrån individens perspektiv, så landar vi hela tiden i att det är samverkan och samordning som behövs och våra myndighetsgränser suddas ju ut när vi tittar utifrån, när vi använder tjänstedesign utifrån användarens perspektiv. Därför tycker jag att Samordningsförbundet som organisation är väldigt viktig och jag tror att det kommer att bli ännu viktigare framöver. Det är helt enkelt ett väldigt spännande uppdrag!

"Jag söker mig gärna till uppdrag som handlar om att utveckla förmåga och möjliggöra utrymme för innovation genom tillitsbaserat ledarskap och tjänstedesign."

Susanna har en bakgrund inom innovationsarbete och tillitsbaserad styrning i olika roller och uppdrag från offentlig sektor, både lokalt, regionalt och nationellt. Bland annat har Susanna drivit ett innovationsprojekt inom ramen för en kommunal innovationssatsning som kallades Förändra radikalt på SKR, föregångaren till Innovationsguiden. Susanna har sedan dess varit med i som processledare och metodstöd i många tjänstedesignprojekt. Hon kommer senast ifrån Migrationsverket där hon har haft chefsuppdrag med bland annat engagemang i tillitsnätverk på myndigheten. Susanna har en pol.mag.från Umeå Universitet.

 

Kunskapstöd för samverkan genom samordningsförbund

Ett tillgängligt stöd för dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund. Kunskapsstödet är ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet. 

 

Webbinarium 2 februari 2022

Den 2 februari kl. 08.30-09.45 

Smarta satsningar för dig som önskar effektivare språkutveckling

 

Kommunikation och språkutveckling sker inte per automatik, för att man befinner sig på en arbetsplats.

Inbjuden föreläsare: Karin Mattsson, språkpedagog och verksamhetsutvecklare för språk- o kommunikationsutvecklande arbetsplatser, med erfarenhet av offentlig och privat sektor.

 
Anmäl dig här
 

Länktips!

Lästips!

Rapport:

Åtgärder och samverkan för fler i arbete

- att underlätta för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa

En förstudie genomförd av Coompanion Stockholms län i samverkan med bland annat Samordningsförbundet, på uppdrag av Europeiska Socialfonden (ESF). Förstudien färdigställdes och godkändes tidigare under hösten. Vi har tidigare skrivit om förstudien och intervjuat förstudiens författare Eric Edung och Maria Aziz, Coompanion Stockholms län.

Vad avgör om en person är anställningsbar och vilka är framgångsfaktorerna?

Vad skapar oro eller tveksamheter till att anställa långtidsarbetslösa bland arbetsgivare?

Och vilka företag tenderar (i större utsträckning) att rekrytera långtidsarbetslösa?

Det är några av flera frågor som förstudien sökt svar på. Syftet med förstudien har varit att undersöka förutsättningarna för att underlätta för redan etablerade företag att ta emot personer som är långtidsarbetslösa för arbetsträning, praktik och anställning. Arbetet med förstudien har bland annat innefattat intervjuer med arbetsförmedlare, arbetsgivare, ASF företag. 

 
Rapporten: Åtgärder och samverkan för fler i arbete (pdf)
 
 

God Jul & Gott Nytt År!

              Tillsammans gör vi skillnad!

 
Home PageLinkedIn

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet i Södertälje. Samordningsförbundet upprättar en lista över de personer som anmält intresse av att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart listan i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort:

Avsluta prenumeration.