Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 34 2021


Hej på er

Här kommer årets sista Cheerinfo. Vår ordförande Anders skickar en hälsning till er alla i dagens Cheerinfo.

I dagens Cheerinfo hittar ni även mer information om vårt årsmöte. Nu kan ni anmäla ert ombud samt övriga deltagare som vill vara med på vårt årsmöte. Deltagande kan se både fysiskt och digitalt. Jag påminner också om att ni har på er till den 26 dec att skicka in motioner till årsmötet. 

Den 10 dec var sista datum för att anmäla till DM och nu finns listor på anmälda lag på vår hemsida. 

Vi fick in ett tips om att det nu finns en bössa på Musikhjälpen "Cheerleaders för Musikhjälpen" , sprid gärna detta till alla era medlemmar i era föreningar. 

Skickar också med en kort information om att avtal med SAMI nu tecknats med oss som förbund. De kommer kontakta er alla inom kort för mer information. 

Vi bjuder in till 2022 års första nätverksträff, Organisationsutveckling i förening! Hur kan man organisera sig och vad är bra och dåligt? Vi träffas via Teams med utgångspunkt om erfarenhetsutbyte

Föreningsordlistan idag berör "beslut i förening" något som många föreningar vittnar om tar lång tid. Beslutsvägarna är långa och inte alltid så snabba och smidiga men jag skickar med några små tips i dagens Cheerinfo. 

Sist vill jag tacka er för 2021, ett år som gav oss väldigt många utmaningar men också ett år som förenat oss som idrott och föreningar. Jag har fått några nya härliga kollegor under året och även några som kommit tillbaka från föräldraledighet. 

Kansliet håller stängt och vi finns alla tillgängliga igen den 10 januari. 

Jag vill önska er alla en riktigt fin jul, ett gott nytt år och hoppas att ni alla är rädda om er och era nära under helgdagarna. 

High Five för 2021 och på återseende 2022!

Kia


Ordföranden har ordet

Kära Cheerleading Sverige, jag hoppas att ni alla har det bra och ser fram emot julen, en tid på året då familjen samlas och tar sig tid att njuta av varandras sällskap. Efter de senaste årens turbulens och ibland begränsade möjligheter att få genomföra det man vill på det sätt man vill, så har vi lärt oss mycket.

Vi har hittat nya sätt att träna, tävla och att umgås. Vi lever verkligen upp till våra värderingar. Jag ser fram emot en större möjlighet att genomföra vår verksamhet nästa år och vi har fantastiska människor i vår organisation, ni är alla fantastiska. Jag vill passa på att tacka er alla för det gångna året (GS, Kansli, Projektledare, alla anställda, styrelser och inte minst alla ni aktiva), det är en stor ära att få vara er Ordförande. 

Tack alla för ert engagemang och ert bidrag till Cheerleading och dess framtid. 

Jag önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År

🙏🙏🙏

Anders Bruhn
Förbundsordförande


Kallelse till Årsmöte, anmälan av ombud

Svenska Cheerleadingförbundet kallar till årsmöte lördagen den 26 februari 2022 

Plats: Clarion Hotel Sign samt Digitalt via Easymeet 

Dag: Lördag 26 februari 2022 

Tid: kl 10-14 

Det går bra att närvara både fysiskt på plats och digitalt. Som medlemsorganisation är man berättigade till ett röstberättigat ombud som för er talan på årsmötet och röstar för er. Självklart får fler från er förening delta om ni önskar, men enbart ett ombud äger rösträtt.

Anmälan av ombud ska vara oss tillhanda senast den 24 januari 2022. 

Det är snart slut på 2021 och det innebär också att det är hög tid att fundera på om ni har några förslag till ärenden, motioner, till vårt kommande årsmöte. Enligt SCFs stadgar ska förslag till ärenden vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2 månader innan årsmötet genomförs. 

Har ni några förslag till ärenden att behandla vid det kommande årsmötet, ska dessa skickas till scf@cheerleading.se senast den 26 december. Märk mejlet "motion till årsmötet".


Information om DM

Sista datum för att anmäla till DM var i fredags. 

Listor över anmälda lag till respektive DM hittar ni nu på vår hemsida under respektive DM sida. 

Klicka er in på rätt DM för att finna listan för just ditt DM. 

Övriga scheman för alla DM kommer publiceras i mitten på januari.


Närverksträffar för organisationsutveckling i förening

Nu bjuder vi in till nätverksträff i början av 2022.

Första träffen är den 12 januari kl 17.30-19.00 och på denna nätverksträff är tanken att ni föreningar ska ges möjlighet till diskutera och genom erfarenhetsutbyte få nya tankar kring hur man kan organisera sig i föreningen. Som utgångspunkt inför diskussionerna kommer vi ha med två medlemsföreningar som berättar hur de är organiserade idag, hur de tänker framåt och vad de upplever funkar bra och i vissa fall mindre bra. 

Denna träff vänder sig till styrelseledamöter och eventuellt andra ansvariga för organisationen.


Cheerleaders för Musikhjälpen

Tipsar om att Musikhjälpen drog i gång den 13 december och håller på under hela veckan. Ida-Maria Lehto har även i år gjort en cheerleading-bössa där alla cheerleaders kan bidra. Årets insamling går till "För en värld utan barnarbete".


Avtal med SAMI

Vi har som förbund nu slutit ett avtal med SAMI för alla våra medlemsföreningar. 

Avtalet i stort har samma villkor som många av er haft via SvGF men med tillägg att ni nu får mixa originalmusik. 

För all redovisning gäller att den insänds till SAMI utan anfordran senast den 31 januari närmast efterföljande år.

SAMI skickar ut information i god tid till medlemsföreningen och redovisning sker via redovisningslänk som erhålls via e-post eller på sami.se/musikredovisning alternativt på pappersblankett. Vid sen eller utebliven redovisning tar SAMI ut en administrativ avgift om 500 kr exklusive moms till följd av merarbete och extra hanteringskostnader.


Föreningsordlista - Beslut i förening

Bra beslut kräver bra information!

Många styrelser vittnar om att det som oftast tar längst tid är beslutsfattning och styrelsemöten. Många möten är långa och tidskrävande utan att man ibland känner att man kommit fram till något konkret. 

En förutsättning för att ett bra beslut ska kunna tas, är en bra diskussion och att alla fått korrekt information i ärendet/frågan. Det första steget i ett beslut är framtagandet av information. När alla som ska vara med i beslutsfattningen fått nödvändig information för ett grundat beslut kan överläggning och förberedelse för ett beslut ske. 

För att fatta beslut krävs bra information; 

  • För det första måste man veta bakgrunden till varför ett beslut måste fattas.
  • För det andra, vad är syftet med beslutet?
  • För det tredje måste man veta vad som konkret är problemet, vad som kräver en lösning.
  • För de fjärde måste man känna till vilka olika tänkbara lösningar som finn på problemet, samt vilka effekter de olika lösningarna ger. 

Det är lättare sagt än gjort att samla in information och lägga fram för ett beslut. Vad man behöver tänka på är att de som utsetts till att samla in information successivt får mer och mer information som de hinner bearbeta och som sedan leder till en uppfattning om rätt beslutsalternativ. 

Problemet är sedan att på kort tid, kanske bara några minuter på ett möte ska förslaget läggas fram med all information invägt i ett beslut av beslutsfattarna. Det är lättare sagt än gjort. Men det är viktigt att kunna göra en bra presentation av all information som samlats in presenteras för att den demokratiska processen ska fungera. 

Något att också tänka på är att vi alla lär och tar in information på olika sätt, det innebär att information måste ges på olika sätt, vi har alla olika inläsningsstilar.  En del tar informationen bäst genom att läsa, andra genom att lyssna, andra genom att diskutera och en del vill ha bilder som stöd. Tänkt därför på att delge information inför ett beslut på mer än ett sätt, då ökar sannolikheten för att budskapet går fram. 

Bra beslut, kräver bra information, förmedlat på flera olika sätt för att bra och genomtänkt beslut ska kunna tas som hela den beslutsfattande gruppen kan ställa sig bakom.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!