Nyhetsbrev

NR 4-2021

ÅKU stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen

2021 års upplaga av den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) har genomförts av cirka 23 000 licenshavare, vilket är på samma höga nivå som motsvarande ÅKU under 2020. 

ÅKU:n innehåller både nya företeelser och repetition av ämnen som ingår i våra olika licensieringstester – därigenom bidrar vi till ett kontinuerligt lärande i branschen. 

Jag vill tacka alla anslutna företag och licenshavare för ert stora engagemang kring denna kunskapshöjning och SwedSecs licensieringssystem. Tillsammans stärker vi kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

God Jul och Gott Nytt År från oss alla på SwedSec!

Teresa Isele, VD, SwedSec Licensiering AB


"Ett otroligt viktigt uppdrag"

Isabella Hugosson är sedan juni 2021 ledamot i SwedSecs prövningsnämnd och ämnesexpert inom pension och försäkring. Isabella är advokat och delägare i advokatfirma Dahlgren & Partner, där hon arbetar uteslutande med pensions- och försäkringsrätt. 

Vi hade möjligheten att träffa Isabella och fick veta mer hur hon ser på sitt uppdrag inom SwedSec.


Aktiefusk – var går gränsen?

Vi lever i en tid då intresset för handel med aktier ökar, samtidigt som informationsdelning är oändlig, exempelvis genom sociala medier. Detta gör att det har blivit allt viktigare att förstå vad ”marknadsmanipulation” innebär.

I boken ”Aktiefusk – var går gränsen?” redogör författarna, kammaråklagarna Jan Leopoldson och Jonas Myrdal, i korthet för de olika regler som gäller. Jonas Myrdal är även ledamot i SwedSecs prövningsnämnd. 


Nya rutiner för hjälpmedel vid SwedSecs licensieringstester

Nu underlättar vi för testtagarna genom att inkludera miniräknare och anteckningsfunktion direkt i alla våra tester. Vi har även efter grundlig genomgång av licensieringstestet för specialister bedömt att formelsamlingen inte längre behövs. Förändringarna gäller fr.o.m. januari 2022.


Uppdaterat regelverk 2022

SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2022. SwedSecs styrelse beslutar om ändringar i regelverket, efter en remiss bland de anslutna företagen och efter ett förslag från SwedSecs regelkommitté.

Regelverket med kommentarer finns här.

De huvudsakliga ändringarna i regelverket finns här.


Sök efter licenshavare

Du kan ta reda på vilka kunskapstester som en licenshavare med aktiv licens har genomfört, vilket kan vara intressant om du är konsument/kund hos våra anslutna företag.

Sök via webbsidan swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Uppdaterade kunskapskrav 2022

SwedSec har uppdaterat samtliga kunskapskrav för licensieringstesterna inför 2022 och tagit fram kunskapskrav för ÅKU 2022.

Licensieringstesterna

Ändringarna i licensieringstesterna är begränsade.

Läs mer här.

Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2022

ÅKU 2022 innehåller totalt 20 ämnen. För att säkerställa att licenshavarna både uppdaterar befintliga kunskaper och tar del av nyheter i såväl kunskapskraven som generella nyheter på marknaden är ämnena för ÅKU 2022 indelade i tre avsnitt: repetitionsämnen, nyheter och etikfall.

Är du licenshavare och har frågor om ÅKU är det din arbetsgivare som du i första hand bör vända dig till.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 44 beslut. Av dessa har sex licenshavare fått sina licenser återkallade, medan 28 licenshavare har meddelats en varning och 10 har fått en erinran.

Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.

Uppdaterad sökfunktion för disciplinbeslut

På swedsec.se finns en sökfunktion för disciplinbeslut och den är uppdaterad med alla beslut som hittills meddelats i år. Sökfunktionen har en indelning av kategorier efter typen av regelöverträdelser.

Sök beslut efter kategorier här.


Ännu fler följer oss på Linkedin

Vi har ökat antalet följare på LinkedIn med över 50 procent sedan början av 2020, till nästan 1 200.

Tack alla följare för ert intresse för SwedSecs verksamhet och självregleringen i finansbranschen.


Företag som anslutit sig under 2021 välkomnas

Nästan 80 finansföretag, med olika verksamhetsinriktiningar, har anslutit sig till SwedSec under 2021, vilket innebär en ökning  med över 40 procent sedan årsskiftet 2020/21. En stor uppslutning kring SwedSecs licensieringssystem och regelverk stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

Tack till alla företag som har anslutit sig till SwedSec.


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 268 företag är anslutna till SwedSec och drygt 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

homepagetwitteryoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!