Nyhetsbrev med senaste nytt om Oceanhamnen. Har du problem med att se mejlet? Öppna i din webbläsare.

God jul önskar redaktionen!

Hej!


Egentligen skulle det förra nyhetsbrevet varit det sista för i år, men det händer så mycket i Oceanhamnen så det var lika bra att köra ett julnummer också.

Bland annat träffade representanter för bostadsrättsföreningarnas styrelser Helsingborgs stad nyligen och fick lära sig mer om arbetet med H22. Nu i dagarna flyttar de som ska bo i bostadsrättsföreningen Tura in, så ta gärna chansen att säga hej till era nya grannar.

Nästa nyhetsbrev om vad som är aktuellt i området kommer ut i februari. Som vanligt hittar du mer information på hplus.helsingborg.se och helsingborg.se

Vi ses 2021!

Redaktionen


Klimatneutralitet i fokus för Oceanön

I den framtida utvecklingen av Oceanhamnen vill Helsingborgs stad anlägga en konstgjord ö mellan Oceanpiren och Oslopiren. Under året har därför en markanvisningstävling genomförts. Många företag var intresserade och under hösten har JM utsetts till vinnare av ett framtida samarbete. Det som länge varit en del av visionen för stadsutvecklingsprojektet H+ har nu tagit ytterligare ett stort steg mot att bli verklighet.

Arkitektkontoret Arkitema står för gestaltningen och förslaget tar sin inspiration från hamnens värld och erbjuder plats till olika bostadstyper. Ungefär 200 nya bostäder planeras på Oceanön. Utrymmena mellan byggnaderna har människan i centrum och kommer att utgöra en plats med stor potential för mänskliga möten.

Ambitionen är att projektet ska vara koldioxidneutralt under dess livscykel. Det är i den nivå staden behöver vara för att uppnå klimatneutralitet till 2035. Oceanön ska också bidra till en grön boendemiljö med stor biologisk mångfald både på land och i hamnbassängen.

Nu diskuterar staden med JM om formerna för arbetet. Därefter utvecklar Helsingborgs stad en ny detaljplan som omfattar Oceanön. I handläggningen ingår också att söka tillstånd för vattenverksamhet som behövs för att kunna anlägga en helt ny ö.

Visionsbild: Vy mot Oceanön från norr.


Ändrade tömningsdagar över jul

Under både jul- och nyårsveckan hämtar NSR avfallet en dag tidigare än ordinarie tömningar: 

https://nsr.se/privat/allt-om-din-sophamtning/nar-toms-mitt-karl/forandrade-tomningsdagar/

Här får du tips inför ditt julfirande, både när det gäller praktisk information om ändrade tömningsdagar och hur du firar din jul på ett lite mer hållbart sätt.

Hur du kan handla second hand-julklappar, ge bort tjänster och tänka på matsvinnet får du reda på här.


Har du fyllt i enkäten?

Bor du i Oceanhamnen och vill du dela med dig av vad du tycker om matavfallskvarnen och vakuumtoaletten?

Just nu görs en undersökning av ett europeiskt forskningsprojekt som heter SENSE där flera städer som har liknande avloppssystem deltar. Här kan du fylla i enkäten.

Ju fler som svarar desto bättre vet vi som planerar stadens mer miljövänliga system hur ni som använder kvarnen och toaletterna upplever det nya systemet.

Här kommer du till enkäten.


People’s Walk – en jämlik stadsutveckling

Alla vill ha en jämlik stad, ändå fortsätter vi att bygga städer som vi alltid har gjort. För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet.

People’s Walk är ett promenadstråk i Oceanhamnen som också fungerar som testbädd för jämlika platser som inkluderar alla. Stråket utformas delvis av dig som besökare. Så missa inte att vara med och skapa People’s Walk under H22 City Expo.

www.h22cityexpo.se


Kontakta oss

Om du har frågor om H+, Oceanhamnen eller det här nyhetsbrevet så är du välkommen att kontakta oss:

Dennis Kerkhof, H+ projektledare: dennis.kerkhof@helsingborg.se

Johan Persson, H+ kommunikationsansvarig och ansvarig för Oceanhamnens nyhetsbrev: johan.persson3@helsingborg.se 


Oceanhamnens nyhetsbrev skapas med innehåll från:

Castellums logotyp

Helsingborgs stadsvapen

Magnolias logotyp

Midrocs logotyp

Peabs logotyp

Riksbyggens logotyp

Serneke bostads logotyp

Sundprojekts logotyp

Wihlborgs logotyp

Du får det här mejlet eftersom du har prenumererat på vårt nyhetsbrev. Om du vill avprenumerera, klicka här. Om du vill veta mer om hur Helsingborgs stad hanterar dina personuppgifter, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!