Här kommer sista nyhetsbladet för året med en önskan om en God Jul och Gott Nytt år !Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverket ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. Genom nätverket har vi nu kunna utbilda 41 barnrättskoordinatorer som är ett stöd till kommunerna för barnrättsarbetet. Läs mer på vår hemsida!

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!CAN:s nationella skolundersökning 2021

I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

När eleverna besvarade enkäten våren 2021 hade covid-19 pandemin pågått i ungefär ett år. Det innebär att resultaten från 2021 även ger en bild av konsumtionsnivåerna under pandemin.

Kalmar läns rapport kan ni ladda ner härFokus 21 är en del i uppföljningen av den svenska ungdomspolitiken och bygger på tre stora enkätundersökningar från 2004-2021, samt intervjuer med unga. Den innehåller även en analys av medlemmarna i de åtta riksdagspartiernas ungdomsförbund. Det är första gången en sådan analys görs.

Rapporten visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder.

Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling. Det vanligaste är att stötta åsikter på internet eller i sociala medier. 

Läs mer genom att ladda ner eller beställ rapporten här!

Ungas upplevelser av näthat

Med denna rapport vill vi lyfta fram ny kunskap om utsatthet för näthat bland unga i befolkningen.

Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen, i båda grupperna har 7 procent utsatts det senaste året. Vanligast är att bli utsatt för näthat som privatperson, både bland unga och bland äldre.

Läs mer och ladda ner rapporten här!Tillsammans för barnets bästa!

Är du i en verksamhet, en förening, som arbetar för barnens bästa? Med barn-konventionen? Vill du samverka med andra föreningar? Vill du, genom din förening, vara med och påverka utvecklingen i Kalmar län?

Välkommen till en träff med erfarenhetsutbyte och strategisk planering om hur vi i Kalmar län kan bli starkare tillsammans för barnens bästa.

Datum: 18 januari kl.10:00-12:00

Plats: Länsstyrelsen i Kalmar läns lokal Borgholm, Regeringsgatan 1, Kalmar

Målgrupp: Representanter för föreningar i civilsamhället i Kalmar län som bedriver arbete med att uppfylla barnkonventionen, barnrättskoordinatorer och barnrättsstrateger i Kalmar län

Anmälan


Hipp, hipp, Hurra?

I år firar vi att demokratin fyller 100 år – 100 år av allmän och lika rösträtt. Men stämmer det verkligen? Rösträtt för vem? Vilka är det egentligen som gjorts delaktiga och haft möjlighet att delta i demokratin under historien? Och vilka grupper har stått utanför?

Varmt välkommen att tillsammans med Jesper Johansson, docent i social arbete vid Linnéuniversitet, följa med på en modern tidsresa om demokratins utveckling. Vi fokuserar på rösträttens utveckling och belyser de grupper som lämnats utanför.

Länsstyrelsen Kalmar län driver tillsammans med Linnéuniversitetet ”Forum social hållbarhet”. Syftet med forumet är att skapa en mötesplats för dialog och utbyte av kunskap i ett enkelt format. Mötena ges som digitala live-samtal.

NÄR: 21 januari 2021 klockan 13.15 – 14.00 Via zoom (tekniktest 13.00). Länk skickas ut till anmälda deltagare

MÅLGRUPP: Du som arbetar med eller är intresserad av frågor inom social hållbarhet kommun, myndighet, näringsliv eller civilsamhälle.

Anmäl dig här: Forum Social hållbarhet - Rösträtt för vem? | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)


Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer

Digtial föreläsning med Zandra Kankaris, stiftelsen 1000 möjligheter för föräldrar och andra vixna i ungas närhet. 

Våld i unga relationer är vanligare än många vet - nästan var fjärde ung tjej har varit utsatt för brott i sin relation.

Hur ser våldet ut, vad finns det för varningstecken och vad kan du som förälder göra för att förebygga, upptäcka och hjälpa?

Välkommen att delta på en digital föreläsning med Zandra Kanakaris, från stiftelsen 1000 möjligheter. Zandra är jurist och har i mer än tio års tid arbetat med frågor kring unga och våld och våldsprevention med ett särskilt fokus på killars våld mot tjejer.

Digitalt och kostnadsfritt - Länsstyrelsen i Halland står för föreläsning

Till anmälan


Verktyg för att integrera social hållbarhet i samhällsplanering

Välkommen till en presentation av verktyget Social hållbarhet i fysisk planering - en checklista!

I ett bra samhälle får alla individer, oavsett kön, bakgrund, funktion och ålder sina rättigheter respekterade och tillgodosedda – oberoende av kön, funktion och bakgrund. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram ett verktyg som är tänkt för att underlätta för kommuners samhällplanering att integrera frågor inom social hållbarhet.

Verktyget består av två dokument. En ”checklista” och en ”vägledning”. Checklistan består av påståenden som kan användas för att fånga de sociala dimensionerna i arbetet med samhällsplanering. Vägledningen är ett komplement som beskriver bakgrund, definitioner av begrepp och ger läshänvisningar.

Program: Länsstyrelsen presenterar verktygets bakgrund, upplägg och innehåll samt ger tid för frågor om hur kommuner konkret kan arbeta med verktyget.

Målgrupp: tjänstepersoner inom kommunal verksamhet med uppdrag inom samhällsplanering, social hållbarhet: jämställdhet, brottsförebyggande, funktionsrätt och barnrätt

VAR:Digitalt via skype

KOSTNAD:Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:10 feb 2022 till ANMÄLANSexualitet, samtycke och relationer

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förtydliga läroplanerna i syfte att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Med detta ändras namnet på kunskapsområde Sex och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022. Du kan läsa mer i de reviderade kursplanerna här.

För att underlätta för dig har vi här samlat våra bästa tips i form av fakta och spelfilm på vår hemsida!Junis | Barnens organisation

Vuxna som vet - en kunskapsportal om barn i missbruksmiljö

Visste du att 15 % av alla barn påverkas negativt av en vuxens drickande, men att alldeles för få nås av samhällets stöd? "Vuxna som vet" vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.Intervju med Lena Hallengren om arbetet för att stärka barnets bästa

Socialminister Lena Hallengren berättar i en filmad intervju om regeringens arbete för att stärka barnets bästa inom Socialdepartementets politikområde.

Länk till filmenStöd och kunskap om barn

Här har vi samlat stöd och kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Riktat till förälder - till dig som arbetar med barn och barn eller ung. Stöd och kunskap om barn


Barnrättsstrategutbildning med SKR

Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen är indelad i fyra teoripass med mellanliggande zoom-möten.

Innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter. Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Målgrupp: Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller inderekt med barn. 

Datum: 28 januari-26 april 2022

Kostnad: 3 500 kr exklusive moms per deltagare

Sista anmälningsdag: 21 januari Anmälan

Medverkande: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKRKostnadsfria samal om livet för dig mellan 15-17 år

Prata tryggt med en erfaren terapeut som lyssnar till dina tankar och känslor och möter dina frågor. Vi har tystnadsplikt och inget vidare av vårt samtal. Samtalen är digitala videomöten. Du kan boka en tid redan idag, imorgon eller i nästa vecka (måndag-fredag) Läs mer och boka samtal.

Unga Lukas är en verksamhet för unga vuxna 13-25 år där de kan prata om livet, känslor och tankar. Visionen är en mötesplats med meningsskapande samtal - för alla. S:t Lukas, som står bakom Unga Lukas är Sveriges största idéburna organisation för samtal, psykoterapi och handledning med verksamhet i hela landet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden. Ett samhälle för alla 

Alla människor har rätt att vara en del av sämhället och kunna anväda det. Samhället bör därför utfomaras utifrån människors behov. 

Ta del av exempel från verkligheten och låt dig inspireras!  HemsidanNu är utmaningen På egna ben 2021 avslutad. 

I år deltog 73 klasser med sammanlagt ca 1600 elever från sju av våra kommuner i länet.  
För att samla poäng har eleverna har tagit sig till och från skolan på egna ben och även gjort övningar i skolan som är kopplade till Lgr 11. Övningarna handlar bland annat om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Totalt har eleverna genom utmaningen sparat ca 10 ton co2 genom att skippa bilresorna. 

Utmaningen har pågått under 5 veckor och efter varje vecka har etappriser delats ut. Efter sista veckan delades fina målpriser ut till de tre klasser i respektive kommun som samlat flest poäng. 
Du hänger väl på nästa år? Läs mer på: paegnaben.avmkl.se OBS bekräftelse mailet på prenumeration kan hamna i skäpposten. Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Claudia Kjellstrand
Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!