Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev december 2021

Vintern kom till hela Sverige!

Plötsligt kom vintern till alla våra kust- och ösamhällen och då ändras förutsättningarna för många. Isvägar ska skapas, svävare plockas fram, isturlista går igång och djuren plockas in. Nu har kylan mildrats lite och på min ö har snön regnat bort.

I SRF har vi jobbat vidare med våra huvudfrågor men framförallt så har vi arbetat fram en strategi tillsammans med föreningarna och då kunnat lyfta fram frågor som är extra viktiga. Strandskyddet har en avgörande roll i stora delar av våra skärgårdar så där försöker vi påverka där vi kan för en av de största utmaningarna vi har på öarna är att skapa möjlighet till boende. Våra ungdomar kan i dag inte flytta hemifrån för att läget är låst, det är svårt att få bygga på befintlig tomt och det är ont om hyreslägenheter. Endast ett fåtal öar har äldreboende idag.

Skolan i samhället är också något som kommit lite högre upp igen, hur lång resväg till skolan får man ha egentligen? Hur utnyttjar vi möjligheterna till fjärrundervisning nu när vi övat under pandemin? 

Men nu ska vi ta och njuta av lite julen och fira in det nya året då vi tar nya tag och hoppas på en fin julklapp i form av ett lagom stort verksamhetsbidrag!

Lotten Hjelm ordf. Jungfruskär


Så fick vi äntligen träffas

Det blev ett kärt återseende när vi äntligen fick lov att träffas igen. Inte kunde vi ana när vi lämnade representantskapsmötet på Hven hösten 2019 att det skulle ta två år innan vi kunde träffas igen. Det blev några intensiva dagar på Marstrand som inleddes på kvällen den 12 november och avslutades vid lunchtid den 14 november. Vi hann med mycket på denna till synes ganska korta tid. Under påverkanstorget kunde var och en säga sin mening, vi fick ta del av medlemsföreningarnas och arbetsgruppernas pågående arbete och styrelsen presenterade arbetet med framtagandet av den tre-årsstrategi som skulle komma att ligga till grunden för ansökan om verksamhetsstöd. Lite sång och musik hanns också med och en och annan vågade sig på att gå in i Carlstensfästnings fängelsehålor. Olle Nygren, redaktionsgruppen, gjorde löpande uppdateringar på våra sociala medier.

Mer finns att läsa här

ALJ


Skärgårdarnas Riksförbund, ansökan om verksamhetsstöd för 2022–2024

Skärgårdarnas Riksförbund söker normalt verksamhetsstöd i 3 årsperioder och har så gjort även för perioden 2022–24. Verksamhetsstödet söks från Näringsdepartementet som efter ett regeringsbeslut uppdrar till Tillväxtverket att administreras stödet. För att beskriva Riksförbundets verksamhet i dag och tre år framåt har vi denna gång gjort annorlunda än vid tidigare ansökningar om verksamhetsstöd.

Styrelsen valde denna gång att ta fram en övergripande strategi för perioden baserat på dialogmöten med medlemmarna. Två dialogmöten genomfördes för att ge alla medlemmar möjlighet att bidra med synpunkter på vilka målsättningar som verksamheten skall inrikta sig på de närmaste 3 åren.

Baserat på medlemmarnas prioriteringar utarbetade styrelsen under några intensiva dygn en strategi som presenterades och diskuterades på representantskapsmötet 21-11-14 och efter mindre justeringar beslutades av styrelsen 21-11-23. Ansökan om verksamhetsstöd på sammanlagt 14 Mkr för tre år lämnades in 21-11-29.

Läs hela artikeln och strategin här

Sune Fogelström


Allas rekreationsområde eller min hembygd?

Foto: Ida Nilsson

Samhällsplanering i landsbygd och skärgård utmanar den urbana normen.

Ida Nilsson, planarkitekt och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola, ägnar sin forskning åt att ta reda på hur samhällets planeringsarbete fungerar i landsbygdssammanhang, där förhållandena skiljer sig betydligt från hur det är i tätortsmiljöer. Hon har speciellt intresserat sig för landsbygden runt Norrtälje- Stockholm, inklusive skärgården. Tidigare i höst läste Ida det debattinlägg om strandskyddslagstiftningen som SRF:s ordförande, Lotten Hjelm, publicerade i SvD, och tog därefter kontakt med SRF. För att få veta lite mer om Idas forskning följde jag upp med en telefonintervju, och vi hade ett intressant samtal som redovisas här i artikeln. 

Läs hela artikeln här

Camilla Strandman


Fiskeprojektet Kunskapsök i Grannland

Förlängning av fiskeprojektet Kunskapssök i Grannland beslutad
- nu lägger vi ut och fiskar i byråkratins vatten!

Leaderprojektet ansöktes ursprungligen om sommaren 2018 och godkändes 18 juni 2019. En arbetsgrupp bildades som började planera för frågeställningar och de tänkta fem kontaktresorna till Norge, Danmark, Finland , Åland och Estland. Syftet var att utröna hur paketet EU-regler, nationella författningar och fackmyndighetens förvaltning upplevs bli så olika för fiskaren, trots att vi fiskar i samma vatten under samma övergripande EU-paraply. Tanken var att på plats hos fiskare, branschorgan och sakmyndigheter identifiera hur det i praktiken fungerar hos var och en, och om det är någon skillnad. Har någon landskollega det rimligare att faktiskt fungera som småskalig kustnära kommersiell fiskare? Kan vi hitta enklare regler och rutiner, att ta hem till myndighets-Sverige, så att inte de folkvaldas ord om att ”värna och utveckla det småskaliga fisket” bara blir just riksdagsprotokollerade ord?

Det var grunden till projektet, sedan kom pandemin som omkullkastade det mesta men nu är vi pågång igen.

Läs mer här

Text: Jonas Nilsson

Foto: Erik Bertilson


ESIN

Parallellt med det nationella arbetet deltar Skärgårdarnas Riksförbund i ESIN:s dagliga arbete. Runt om i Europa arbetar öbor med exakt samma frågor och brottas med samma problem som vi här i Sverige.

Mer information om ESIN finns att läsa här

ALJHär får du vet mer om Skärgårdarnas Riksförbund

Vår hemsida skargardarna.se växer nu fram. Förutom ett antal flikar där du finner information hittar du under ”om oss” fler länkar till mer material. 

Trycker du på knapparna längst ner här i nyhetsbrevet så kommer du snabbt till våra inlägg på Facebook, Instagram och Youtube.

Kom också gärna med inspel om vad just du vill läsa om i våra nyhetsbrev och kanaler.

ALJ


Nu vill vi önska alla skärgårdsvänner en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se

Foto: Där inget annat anges, Lotten Hjelm och Anetté Larm Johansson

facebookyoutubeinstagram

Våra medlemsföreningar

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

  ● Föreningen Flatön

  ● Dyröns samhällsföreningen

  ● Gullholmens Byalag

  ● Havstenssunds samhällsförening

  ● Hunnebostrands samhällsförening

  ● Hyppelns samhällsförening

  ● Hönö Öråd

  ● Klädesholmens samhällsförening

  ● Knippla Öråd

  ● Kosters samhällsförening

  ● Resö-Galtö samhällsförening

  ● Rörö Öråd

  ● Skaftö Öråd  

  ● SSIS (Göteborgs södra skärgård)

  ● Åstols samhällsförening

  ● Öckerö Öråd

  ● Personliga medlemmar

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

  ● Björkö Arholma Skärgårdsförening

  ● Blidö Frötuna Skärgårdsförening

  ● Östra Lagnö Byalag

  ● Husarö företags- och intresseförening

  ● Föreningen Rindöborna

  ● Svartsörådet

  ● Stavsuddaskärgården Intresseförening

  ● Möjaskärgårdens Företagarförening

  ● Sandhamnsområdets Intresseförening

  ● Runmarö Intresseförening

  ● Nämdö Hembygdsförening

  ● Kymendö Intresseförening

  ● Dalarö företagarförening

  ● Södra Skärgårdens Intresseförening

  ● Utö kontakt- och intresseförening

  ● Utö företagarförening

  ● Landsort Sjö och Miljö Centrum

Smålandskustens  Skärgårdsförening

  ● Mellanskärgårdens intresseförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseförening

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns kultur- och hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

Personliga medlemmar

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Foto: Olle Nygren

Nedslag runt kusten och på våra öar

Luleå skärgård har efter ett par veckor med förfallstrafik fått igång sina isvägar.

På Holmön kämpar man vidare med den problematiska färjetrafiken och man har fått ställa in både julmnarknad och julmys i Prästgården.

Är man Hemsöbo har man haft möjlighet att"springa för livet" för att samla in pengar till Cancerfonden.

Gräsö skärgårdsråd jobbar med färjefrågan och har varit på resa till Hållö sockenråd.

I Stockholms skärgård har SIKO haft "Skärgårdsspaning" på Idöborg där man lyfte många viktiga frågor med representanter från många av medlemsföreningarna.

På Vinön har man haft ett informativt möte om att Rädda Hjälmaren och man ska ha ett extra årsmöte.

Visingsörådet blev utsedda till årets landsbygdsutvecklare i Jönköpingslän och har firat 50 årsjubileum, dubbelgrattis!

Bohusläns skärgårdsråd har deltagit i en heldagskonferens med temat Hur finansierar vi en hållbar framtid i Bohuslän? Dagen innehöll ett tiotal inspirerande talare i den nybygda Cirkuskvarnens lokaler i Forshälla.

Hven har barnen haft spökvandring och i skolan har de haft konsttema som resulterat i besök både i Lund och Landskrona. 

Många ideella timmar läggs dagligen ner i våra medlemsföreningar för att vara med och påverka och möjliggöra att det går att bo och verka i våra kuster och skärgårdar och på våra öar. 

Håll utkik på våra medlemmars hemsidor och sociala medier för att se vad som är aktuellt just nu.

ALJ & LH


Rapporter från våra arbetsgrupper

Arbetsgrupperna rapporterade på representantskapsmötet om hur man låg till och vad mer som skulle hinnas med innan årsskiftet.  

Det finns alltid plats för fler engagerade öbor, så känner du att du har tid för att vara med och arbeta i en grupp hör av dig till info@skargardarna.se

LH & ALJ


Den 15 december har vi nästa styrelsemöte i SRF. 

Vill du se andra kommande mötesdatum; kika här.


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.


Aktuella remisser

2022-01-21 Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

2022-02-28 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-03-07 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

Remisser och remissvar

Kom gärna med inspel på dessa remisser. Skicka dina kommenterar till info@skargardarna.se

ALJ


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!