Nyhetsbrev från kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Förbundschefen har ordet

2021 har varit ett intressant år, som förstås påverkats av pandemin som förändrade förutsättningarna på olika sätt. Men det till trots så tycker jag att förbundet haft en god utveckling tillsammans med medlemskommunerna.

Under året har vi jobbat med en mängd olika insatser inom olika nätverk och områden. En gemensam faktor är att vi fått länets kommuner att mötas och att lära tillsammans. Som ett led i detta har vi trots pandemins påverkan kunnat erbjuda en mängd kurser och utbildningar. Allt från kurser kopplat till RSS och Miljösamverkan till större utbildningar inom Digitala kommuner i Kalmar län och omställningen till Nära vård och dess ledarskapsprogram. Detta har lagt grunden för fortsatt samarbete och samverkan inom områdena. Vi har under året även fått vår nya kursplattform på plats.

Efterfrågan på vår strömmande undervisningsfilm har varit fortsatt hög, omkring 1500 visningar per dag. Därför är vi också extra glada att kunna erbjuda lärare och elever en ny, moderniserad filmplattform som underlättar användning och sökning.

Jag vill passa på att tacka alla kommuner, medarbetare och andra samarbetspartners för ett gott samarbete under året och passa på att önska en god jul och ett gott nytt år!

Fokusvecka nära vård

Den 17-20 januari erbjuder vi fyra korta seminarier där du får möjlighet att få mer insyn i vad nära vård är och samtidigt påverka länets gemensamma arbete med en målbild för nära vård. Seminarierna genomförs digitalt. 

Här ser du programmet för de fyra seminarierna


På egna ben

Nu är utmaningen På egna ben 2021 avslutad. I år deltog 73 klasser med sammanlagt ca 1 600 elever från sju av våra kommuner i länet.

Läs mer på paegnaben.avmkl.se


Öppna forum om nära vård

Arbetet för omställningen till nära vård tar nya steg. För att öka kunskapen och motivationen erbjuder vi under våren öppna forum och en särskild fokusvecka med fokus på omställningen (se notis ovan). 

Syftet med de öppna forumen är att vi tillsammans ska få kraft och inspiration i omställningen till nära vård. Du som deltar får veta mer om aktuella frågor och samtidigt finns det tillfälle att lyfta idéer, ställa frågor och få inspiration av varandra.

Den 16 december hölls det första öppna forumet om nära vård. 50 personer från regionen och länets kommuner deltog i det första forumet som i fortsättningen kommer att hållas en gång per månad.

Läs mer om öppna forum

Mer information: Kristina Dahlberg, processledare nära vård


SIP-webbinarier

Vi har under hösten arrangerat ett flertal webbinarier om SIP. Totalt har ca 450 medarbetare från kommun, skola och region deltagit.

Utvärderingarna av webbinarierna visar att erfarenhetsutbytet under träffarna varit väldigt värdefulla.

Många av länets invånare behöver extra hjälp från skola, vård och omsorg. För att öka förståelsen för att det är viktigt att utgå från var och en så har vi tagit fram en film som berör. Titta här och sprid gärna vidare:

Det är oss det handlar om - en film om Samordnad Individuell Plan - YouTube


Välfärdsteknik i kommunerna

Vi bjuder tillsammans med eHealth Arena kontinuerligt in personal från kommunerna till korta presentationer från bolag som presenterar sina produkter/tjänster inom välfärdsteknik och e-hälsa.

Senast var det fokus på digital tillsyn med hjälp av radarteknik/sensorer. Som en följd av dessa presentationer kommer Kommunförbundet Kalmar län att samordna en arbetsgrupp med kommuner som är intresserade av att införa denna teknik. Första mötet är inplanerat i januari 2022. 

Vill du se inspelade presentationer från bolag hittar du dem på eHealth Arenas hemsida. Där finns också ett formulär som du kan hänvisa bolagen till om de vill presentera sin produkt för kommunerna i länet.

Mer information:
Rebecka Moding, Utvecklingsledare Välfärdsteknik och Brukarmedverkan


Hälsoundersökningar barn och unga

Placerade barn och unga har generellt sämre hälsa än andra barn och unga. Kommunerna ansvarar för att uppmärksamma dessa behov och att begära en hälsoundersökning i anslutning till placering. I oktober genomförde vi en digital länsdialog om hälsoundersökningar för placerade barn och unga tillsammans med SKR. Efter dialogen kommer länets kommuner att upprätta eller uppdatera sina lokala rutiner för att säkerställa att placerade barn får sin rätt till hälsoundersökning tillgodosedd.

SKR har uppdaterat sin hemsida med information som en hjälp i arbetet: Hälsoundersökningar i barn- och ungdomsvården


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!