Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kontaktuppgifter Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots/Inflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Verksamhetsansvarig Galejan
Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
ulrika.bergstedt@mala.se

Praktiksamordnare/handledare

Eija Kjäll

Tfn: 070-3083974

eija.kjall@mala.se

Projektmedarbetare SIKT 2.0

Dan Berglund

Tfn: 070-3083994

dan.berglund@mala.se


December 2021

Upphandling

Malå kommun/de kommunala bolagen

Malå Kommun och de kommunala bolagen annonserar upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör (utgivare: Konkurrensverket) 

Kontakt rörande upphandling /inköp Malå kommun
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se

Fantastisk framtidssatsning!

Throwback

Se gärna filmHär finns jobben och möjligheterna 2021!


Tips

Tidningen Näringslivet är den företagsnära nyhetstjänsten för alla som är intresserade av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik. Tjänsten är helt digital och finns som sajt, app och nyhetsbrev. Allt är öppet och utan betalväggar. Gå till www.tn.se.


Testa podcastI huvudet på en entreprenörmed entreprenören Edit Künstlicher

Varje vecka gästas Edit av driftiga, innovativa och kloka entreprenörer som frikostigt delar med sig av sina känslor, erfarenheter, motgångar och ger goda råd på vägen. Du som lyssnar kommer känna igen dig, du kommer bli utmanad och förhoppnings bli lite lättare på stegen i ditt maratonlopp som entreprenör. Finns också där poddar finns.  


Almi online seminarie 

Till dig som inte har möjlighet att delta på något av våra fysiska seminarier erbjuder Almi även seminarier online som är till nytta både för dig som nyligen startat och för dig som redan driver företag.


På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.


Ägarskifte i praktiken

ÅLDER
EKONOMI
INTRESSEN
PRIORITERINGAR
FAMILJESITUATION

Oavsett orsaken till att ett ägarskifte ska genomföras så är frågorna ofta många. Hur hittar jag intressenter, vilka olika lösningar finns det, hur mycket kostar det och kanske viktigast av allt; hur gör man?

CooCon drivs av Connect och Coompanion tillsammans med en handfull erfarna och kompetenta partners och har som syfte att förenkla processen med ägar-/generationsskiften för dig som företagare i något av landets fyra norra län.
Som deltagare i CooCons program genomgår ditt företag flera steg, bl a 1. Behovsanalys och 2. Språngbräda 3. Kunskapsmoduler med hållbarhetsanalys

Efter genomgången process, som tar mellan fyra och sex månader, får du ett sammanfattande dokument som kan ligga till grund för ditt fortsatta arbete med ett ägarskifte.

Du kan läsa mer och hitta kontaktuppgifter till medarbetare via länken


Information från Miljö - och byggavdelningen: Radonmätning i bostäder

Till dig som är fastighetsägare och hyr ut bostäder 

Radon är en radioaktiv gas som följer med luften in i luftrör och lungor när man andas. Bor man under en lång tid i ett hus med höga radongashalter riskerar man att drabbas av lungcancer. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. I Sverige orsakar radon i inomhusluft cirka 400 dödsfall i lungcancer varje år.

Radon inomhus kan komma från marken under huset, från byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet. Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.

Radonmätning utförs under eldningssäsongen som normalt är 15 oktober till 15 april. Vanligen används spårfilm som mätmetod, vilket görs genom att radonmätare (små dosor) placeras ut i huset. Mättiden ska vara minst två månader. Det finns en metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. I denna framgår bland annat hur och var mätdosorna ska placeras. Metodbeskrivningen finns på SSMs hemsida

I Sverige finns 3 godkända mätlaboratorier som kan kontaktas för radonmätning. Kostnaden är omkring 1000:-/ enskilt hus. De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:
Eurofins Radon Testing Sweden AB, Radonova Laboratories AB, Radonanalys GJAB

Läs mer om radon:
https://www.radonguiden.se
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
https://www.socialstyrelsen.se 

Har du frågor eller synpunkter kontakta hanläggaren Stefan Andersson på stefan.andersson@mala.se eller 070 3700826. 


facebookinstagramyoutube

LOKALT aktiviteter och mötesplatser

13 december, Malåbygden, kl 06.30-10.00
Traditionsenligt luciatåg á la Utveckling- och arbetsmarknadsenheten 
Storgatan centrala Malå

14 december, Malå hotell, kl. 18.00-20.00
Författarafton: Mats Jonsson
Läs mer via länken

15 december, Malå bibliotek, kl. 18.00-21.00 
Prova på ADHD-lådan
 Läs mer via länken

18 december, Malåborg, kl. 10.00-14.00
Världen idag - Mångkulturell dag med temat Allas lika värde 
Lär mer via länken

19 januari Larv Luleå tekniska universitet. MALÅ - Här finns jobben och möjligheterna, Malå kommun tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare i Malå.  

25 januari Uniaden Umeå universitet. MALÅ - Här finns jobben och möjligheterna, Malå kommun tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare i Malå.  

Vinterfestivalen i Malå, för företagare, föreningar och privatpersoner.
Låter det intressant? Önskar ni mer information, hjälpa till eller ansluta? Hör av er! Mervärde Malå hans-olof.dahlbom@goldoflapland.com 070-2463606

För kännedom pågår en åtgärdsvalsstudie med trafikverket för Storgatan och Mörttjärnvägen i Malå kommun. 

Läranderesa till Åre

Malå kommun har varit till Åre den 23-25 november tillsammans med näringslivscheferna/näringslivsstrateger från Norrbotten och Västerbotten. Inom ramen för projektet ”Investeringar och etableringar till Norrbotten” arrangerade Invest in Norrbotten och Region Västerbotten en kunskaps- och läranderesa med tema ”hur man framgångsrikt kan arbeta med platsutveckling och tillvarata platsers unika möjligheter” Läranderesans mål var således Åre, Jämtland-Härjedalen, som genom ett långsiktigt strategiskt arbete har gått från att vara en svensk ”skidort” till ambitionen att vara ”Europas mest attraktiva alpina året-runt destination”. I arbetet har man lyckats nå en rad delmål; bl.a. mångdubblat sin gästkapacitet, ökat invånarantal och antal företag, möjliggjort stora offentliga- och privatinvesteringar samt attraherat offentligt internationellt investeringskapital.

Västerbottens och Norrbottens unika position som hållbar tillväxtmotor för Norra Europa skapar såklart möjligheter långt utanför den industriella sfären där strategiskt platsutvecklingsarbete kan ge    fler ringar på vattnet för fler branscher. Besöket i Åre gav både inspiration och nya tankar för hur investeringar och etableringar ytterligare kan komma på plats genom ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete med Malåbygden i fokus.

Vi som deltog fick ta del av hur det strategiska utvecklingsarbetet har sett ut och utvecklats de senaste åren. Fokus låg på det offentliga samhällets roll och hur man tillsammans med näringsliv, invånare och intressenter kan skapa ett innovationssystem och samverkansklimat som möjliggör en positiv utveckling för en plats. Programmet innehöll föreläsningar av nyckelpersoner samt besök på relevanta anläggningar och företag.

Givande dagar med ett innehåll som berör samtliga kommuner, stora som små, kust- som  inlandskommun.

Från Malå kommun deltog Lars Grundberg,  Kultur- och tekniska enheten, Erik Lundberg, Bygg- och miljöavdelningen, Johnny Önnerlöv, MENI och Anna Karin Horney, Utveckling- och arbetsmarknadsenheten.

Resan finansierades genom Projekt 1,76, Tillväxtverket.

Låt Malåbygden bli ditt förstahandsval även i julhandel 2021!

Vi har ett unikt utbud av butiker och en diversifierad tjänstesektor i Malå, ett Sverige i miniatyr! Vi har alla möjlighet att stimulera lokal utveckling och tillväxt.

Ditt och mitt agerande har betydelse! 

Ett tips kan vara Malåkortet som finns att köpa på Tidlösa Design - Malå Blomster och gäller i flera lokala butiker.

Det är flera lokala butiker som har även webshop. Kika på listan via länken: http://visitmala.se/shopping

Läs mer om skatteregler för gåvor till anställda.

Här finns jobben och möjligheterna

Tack ALLA för ett gott samarbete och arbete med Här finns jobben och möjligheterna. Tack till ALLA besökare som kom, och alla som på engagerat sig för hela temaveckans genomförande! TILLSAMMANS har vi än en gång visat att Malå är bästa platsen!

Tack från Utveckling- och arbetsmarknadsenheten! 

Landsbygdsdagen i Malå

Tack Alla, besökare och engagerade som tillsammans gjorde årets Landsbygdsdag. Nu är kaveln formellt överlämnad till Norsjö kommun som arrangerar Landsbygdsdagen år 2022. 

Lediga lokaler

Malåbostaden AB hyr ut en kontorslokal på Mörttjärnvägen 13 i Malå.

Följ länk för att ta del av planritning.

För information och visning kontakta:

Daniel Risberg
Tfn: 0953-140 60

Affärs/verkstadslokal uthyres

Lokal i centrala Malå. 
Vid intresse ring Hellstensol AB på tel. 070-2529420

Information från Malå Lärcentrum

FJÄRRGYMNASIUM FRÅN HÖSTEN 2022

Malå kommun har sagt ja till avtal med Skellefteå om fjärrundervisning på gymnasiet från och med hösten 2022.

Förutom att eleverna på vissa högskoleförberedande program erbjuds att läsa första året på hemmaplan blir det även möjligt att gå en gymnasial lärlingsutbildning med alla tre åren i Malå.

Läs mer om fjärrgymnasium

Bild: www.ricke.se


Rikare affärsmodeller - ett grattis verktyg för företagare och arbetsgivare

Rikare affärsmodeller - ett grattis verktyg för företagare och arbetsgivare

Det här är ett verktyg för företag och organisationer som vill bli mer inkluderande och samtidigt mer konkurrenskraftiga, genom att ta tillvara en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Genom att jobba med scenarion inom sex olika områden (kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur) kan ni göra er affärsmodell mer konkurrenskraftig.

Här är några exampel på frågor som verktyget lyfter:

Är vi rättvisa i våra bedömningar av kompetens och potential?

Pratar vi samma språk - bättre kommunikation ger nöjdare kunder. 

Vad är egentligen kompetens och hur avgör vi vem som är kompetent?

Jobbar vi med inkludering på rätt sätt så att vi skapar ett större kundvärde? 

Läs mer om Rikare affärsmodeller.


REGIONALT: möjligheter för dig och ditt företag


NATIONELLT: stöd till följd av Coronapandemi och dess effekter

Håll dig uppdaterad om Coronaviruset och covid-19

www.verksamt.se Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av Coronaviruset och Covid-19. 

Exempelvis hittar du information om: 

Vaccinationsbevis och omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företagTA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se

Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!