Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4, 2021


Hej alla,
svensk strålbehandling behöver prioriteras kliniskt och vetenskapligt för att säkerställa att framtidens cancerpatienter får rätt behandling. Det är därför glädjande att det nu tas flera initiativ för att stärka strålverksamheten i landet.

Cancerfonden gör en särskild satsning på strålforskning. Sex projekt får i år tillsammans 66 miljoner kronor. Några av dem har koppling till protonbehandling som vi ger på Skandionkliniken. Tack Cancerfonden!

Ett annat initiativ är att Svensk Strålonkologisk Förening bildandes vid ett digitalt möte i september. Läs gärna mer nedan. Det blir mycket intressant att följa den nya föreningens arbete för kvalitet och kunskapsbildning.

På Skandionkliniken har vi behandlat fler patienter 2021 än förra året, trots att vi haft få utländska patienter på grund av covidpandemin. Under hösten har de norska patienterna återvänt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inspekterat Skandionkliniken. Vi fick ett par anmärkningar som bedömdes ha liten betydelse på kort sikt, vilket kändes som ett gott betyg.

Jag vill bjuda in er alla till det kvällssymposium vi planerar i anslutning till det strålmöte som arrangeras den 21 mars – dagen innan Onkologidagarna börjar. Läs mer nedan. Vi bjuder på en lättare middag och berättar om verksamheten på Skandionkliniken och patienthotellet. Anmälan görs samtidigt som anmälan till strålmötet.

Sist men icke minst vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ser fram emot att 2022 fortsätta vårt goda samarbete.

Bästa hälsningar

Jörgen Striem
Förbundsdirektör Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
jorgen.striem@skandion.se


Fler patienter 2021 än året innan

De senaste 12 månaderna har 309 patienter inlett behandling. 291 var svenska, 17 norska och en finsk. 


Cancerfonden stödjer studier om protonstrålning

Tre protonreladerade forskningsstudier fick anslag vid höstens utdelning

Daniel Molin, Uppsala, leder studien Pro Hodgkin som får förnyat anslag. Denna gång 1,6 milj kronor. Studien undersöker vilken nytta patienter med Hodgkins lymfom har av protonstrålning  Läs mer

Karin Ahlberg, Göteborg, får 6 milj kronor till ämnesövergripande forskning om patientens upplevelse av protonstrålning samt biokemiska, medicinska och hälsoekonomiska parametrar. Läs mer

Alexander Valdman, Stockholm, får 2,4 milj kronor till studien PRORECT som undersöker om protonstrålning ger färre biverkningar än vanlig strålning vid behandling av ändtarmscancer. Läs mer


Två syrror som bytt bana – nu väntar protonstrålning på Skandionkliniken

Jonatan och Ines har just avslutat en betald uppdragsutbildning inom strålbehandling. Utbildningen är en satsning som Skandionkliniken gör för att nå en eftertraktad yrkesgrupp. Läs om uppdragsutbildningen


En patient berättar:

”Behandlingen var en väldigt liten del av all tid i Uppsala. På patienthotellet hade jag tur som redan första dagen träffade en grupp andra patienter.”

Hur är det att få protonstrålning? Var ska jag bo under behandlingen? Får jag resa hem under helgen? Den som ska få protonstrålning på Skandionkliniken har ofta många frågor. Att höra om andras upplevelser är ofta värdefullt. Så här beskriver Markus sin tid på Skandionkliniken.


Ny förening vill stärka svensk strålbehandling

I september bildades Svensk Strålonkologisk Förening, SSOF, med uppdrag att driva på utvecklingen inom svensk strålbehandling. Bakgrunden är bl.a. den kompetensbrist som finns inom området.

SSOF är en multiprofessionell förening bestående av läkare, sjuksköterskor och fysiker. Ordförande är Silke Engelholm, verksamhetschef för den samlade onkologiska vården vid universitetssjukhuset i Lund. Tillsammans med en interimsstyrelse ansvarar hon för uppbyggnaden av föreningen under det första året.


Nationellt möte för svensk strålbehandling
Alla med intresse av att utveckla svensk strålbehandling är välkomna till ett nationella möte med fokus enbart på strålbehandling.

Tid: Måndag 21 mars 2022, kl. 09.00-16.30
Plats: Norrlands Nation, Uppsala
Se program

Mötet arrangeras av Svensk Strålonkologisk Förening. På kvällen bjuder Skandionkliniken in till kvällssymposium. Till anmälan


facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!