Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SMART NYHETSBREV

Februari 2022


Året som gått

Under 2021 fortsatte den rådande pandemin att prägla världen och därmed även arbetet i SMaRT. Majoriteten av alla möten och planerade aktiviteter fick ställas om och istället genomföras digitalt. Trots denna omställning har det visat sig vara ett oväntat stort intresse för att delta i olika tester inom hållbart resande  Dessutom har kunskapsutbytet och relationsskapandet inom projektet ökat under utvecklingen av digitala mötesstrukturer. 

Stora delar av det gångna årets arbete har fokuserat på planering inför och genomförande av tester inom respektive case.

Läs mer om samtliga partners arbete under 2021 här!

Foto: Lena Frick

Workshop 5: Digital vidensdeling på tværs

”Vidensdeling på tværs” var temaet på den workshop, som blev afholdt digitalt i sidste uge. Det var planlagt som et partnermøde i Aalborg, men på grund af corona-pandemien blev det afholdt digitalt. Der blev skabt engagement og involvering for alle partnere gennem videoer, gruppearbejde og inspirerende oplæg omkring adfærdsændring. Projektleder i Aalborg, Kia Hansen, fortæller om workshoppen ”Workshoppen gav en endnu større viden om vores kollegaers arbejde på tværs af casene, hvilket er så vigtigt i forhold til den grænseoverskridende merværdi. Vi er blevet inspirerede og har allerede trukket på flere af de andre partnere ift. til sparring ind i vores egen case.”

Transformationen fra fysisk workshop til digital gik over al forventning. Kia Hansen fortæller om deres overvejelser ”Vi forsøgte at sætte nogle rammer op for vores workshop, der havde endnu større fokus på hinandens cases bl.a. ved at bede partnerne om en video, i stedet for et oplæg. Og vi var virkelig imponerede! Det var en kæmpe fornøjelse at opleve den energi og det engagement som partnerne havde lagt i deres arbejde. Det gav grobund for nogle rigtig gode, produktive og engagerede snakke på tværs af casene”.

Det lykkes i den grad at skabe et endnu større fokus på hinandens cases, og en deltager fortæller på baggrund af workshoppen, at vi har meget mere tilfælles med flere af de andre partnere og det skal vi have udforsket og delt erfaringer. Studietur og kaffeaftaler taler ind i det.

Med baggrund i workshoppen er der aftalt kaffemøder på tværs af landegrænserne, og vi ser nu frem mod et fysisk partnermøde i Varberg i maj!


Varberg på studiebesök i Östersund och Åre

I december genomförde arbetsgruppen från Varberg en studieresa till Östersund och Åre med fokus på hållbar mobilitet. Syftet med resan var att samla inspiration och få mer kunskap om olika samåkningstjänster och hur de kan kopplas samman med befintlig kollektivtrafik, för att utveckla det hållbara resandet på landsbygden. 

Södra Årefjällen arbetar för att implemtera ett nytt lokaltransportsystem byggt på anropsstyrda kollektivtransporter, samåkning och en bilpool genom en app. Varberg fick både ta del av värdefulla erfarenheter och en konkret bild av utmaningarna som Södra Årefjällen brottas med.

Östersunds kommun arbetar med att ta fram en delningstjänst för att synka ihop skolskjuts, färdtjänst och kollektivtrafik i en app. De kommer att kunna vara en bra samtalspartner för Varberg framöver om det blir aktuellt att arbeta med en liknande delningstjänst. 

Läs mer om studiebesöket här!


Träff med besöksnäringen i Västra Skaraborg

Ett 30-tal aktörer från besöksnäringen, lokala organisationer och kommunernas representanter för SMaRT träffades i en digital workshop måndag den 24 januari. Syftet med mötet var att ge inspiration och öppna för nya samarbeten för att utveckla hållbart resande i Västra Skaraborg samt hitta varje aktörs roll för att kunna skapa bra erbjudanden tillsammans.

Under workshopen fick deltagarna även lyssna till Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers, berätta om arbetet att skapa en hållbar identitet. Han delade med sig av en hel del inspirerande tankar och tips för företagen och kommunerna i Västra Skaraborg att ta med sig i sitt fortsatta hållbarhetsarbete. Bland annat insikten att om verksamheten är en del av problemet, så behöver verksamheten även vara en del av lösningen. Dessutom tryckte han på vikten av att informera och inspirera besökare till att fatta hållbara beslut, vilket många i dagens samhälle gärna vill. Samt hur man gör för att få sin produkt klimatpositiv genom att mäta, minska och binda sina klimatutsläpp.

Därefter möttes deltagarna i grupprum. Många är intresserade av att tillsammans skapa paket som är enkla för besökaren att boka. Man vill också veta mer om hur man på bästa sätt kan vara en del i det hållbara resandet.

En aktör sa ”Det här är bara början” och en annan ”När man tar sig tid känns det alltid värt”.


Kampagne i Aalborg

I Aalborg Kommune igangsættes der i marts en stor kampagne på de to cases Stigsborg Brygge samt Port of Aalborg. De to cases har medarbejdermobilitet i fokus. Kampagnen er udviklet på baggrund af den viden, der er indsamlet gennem interviews af medarbejdere, spørgeskemaer til medarbejdere og observationer på de to arbejdspladser. Kampagnen imødekommer de motiver, behov og ideer som medarbejderne har italesat. Medarbejderne giver i høj grad udtryk for, at de gerne vil transportere sig mere bæredygtigt og at de gerne vil ændre vaner. Der eksisterer derfor et stort potentiale for at skabe en forandring. Motiverne for at gøre det er sundhed (både mental og fysisk), konkurrencer, fællesskab og i nogen grad at bidrage til en bæredygtig udvikling. Kampagnen vil have et positivt, fællesskabsorienteret og inkluderende fokus. Der vil i kampagneperioden være mulighed for at lease elcykler til privat forbrug, at få bedre og nemmere muligheder for samkørsel, deltage i konkurrencer og få belønninger som fx kaffevogn, juicebar, små poser på kontorpladser osv.

Kampagnen vil foregå fra marts til juli 2022.


SMaRT på LinkedIn

Nu finns SMaRT på LinkedIn! Genom att följa sidan får ni möjligheten att ta del av allt spännande som sker. Hjälp oss gärna att sprida SMaRT genom att dela sidan så att fler kan inspireras av projektet!

Vill ni läsa mer om projektet finns det information på smartprojekt.se.

linkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!