Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 11/2021

Du finner samtliga kurser samt symposium här, både för december samt våren 2022.

SBR Byggingenjörerna, vår kunskap är din trygghet!


Ledarskap i projekt

3 december, digitalt

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är projektledare, byggledare eller projekteringsledare och vill öka din kunskap inom ledarskap. Utbildningen är även till för dig som är projektdeltagare och som är nyfiken på vad det innebär att leda andra människor och att själv bli ledd.

Mer information och anmälan här


En KAs roll

6 december, digitalt

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet.

Förkunskaper:Certifierad KA

Mer information samt anmälan här


Annons:


Plåt i teori och verklighet

7 december, Stockholm

Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om utförandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus innebär ofta varierande kvalitet och utformning. Det är även nödvändigt att beskrivare och projektörer utarbetar förfrågningsunderlag och detaljer som är relevanta för respektive projekt.

Mer information samt anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 2 samt tentamen

8 december Göteborg

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


ABK 09

9 december i Stockholm

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Vi tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


2022:

Entreprenadbesiktning steg 1

17-18 januari digitalt, 8-9 februari Stockholm, 14-15 mars Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik och metodik.

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här


Annons:


Kontrollansvarig enligt PBL

31 januari - 3 februari Göteborg, 16-19 maj Stockholm

Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 
  • Boverkets byggregler 
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder 
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Mer information samt anmälan här


Symposium för Överlåtelsebesiktning

1-2 februari Göteborg, 16-17 mars Stockholm

Symposiet vänder sig till personer som arbetar med Överlåtelsebesiktningar.

Syftet med symposiet är att:

  • utveckla besiktningsmännens kompetens
  • utbyta erfarenheter mellan kollegor
  • uppdatera besiktningsmännen om den juridiska situationen
  • Föreläsning med jurister från Foyen samt experter från LF

Mer information samt anmälan här


Diplomerad inom Areamätning

3 februari Göteborg, 10 maj Uppsala

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning av småhus och lägenheter. Kursdagen kommer vara både praktisk och teoretisk.

Syftet med kursen är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information samt anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!