Nyhetsbrev från Krinova Incubator & Science Park  |  November 2021

VD har ordet   ·  Christian Nyhlén

Laget tillsammans med jaget

Innovation är en lagidrott. En gynnsam mix av olika kompetenser och förmågor är en avgörande del i ett lyckat innovationsarbete. Lika beroende en organisation är av individuella spetskompetenser, lika viktig är teamets kollektiva kraft och energi. Under många år har jag sett högpresterande team på nära håll, men också team som inte fått ut det de velat av den gemensamma kraften. Inom elitidrotten har jag följt grupper och ledare som innoverat och försökt hitta nya vägar för att nå resultat. Nästan alltid har en långsiktig ambition och målsättning varit vägen till framgång. Att trots bakslag och tvivel längs vägen behålla drivet och energin är starkt kopplat till att blicken är fäst på det där långsiktiga målet. 

 
Läs mer
 
 

23 gånger pengarna i avkastning

Varje offentligt investerad krona i Krinovas verksamhet har på fem år gett en avkastning (Offentlig Return on Investment) på 23 gånger pengarna. Avkastningen är ett resultat av tillväxten i de företag som fått stöd av Krinova och som mätts i ökad omsättning och jobb som skapats i företagen, vilket i sin tur resulterat i ökade skatteintäkter.

Under 2020 gav Krinova innovations- och utvecklingsstöd till över 300 företag. Tillsammans skapade företagen som fått stöd av Krinova 300 nya jobb och hade en omsättningsutveckling på drygt 40 %, sett över en sexårsperiod. Det är några av de effekter som går att läsa i Effektrapporten som Krinova tagit fram och som beskriver de värden som skapats genom Krinovas stöd till företag. 

 
Läs mer
 

Årets Effektrapport presenterar de värden som Krinova bidrar till.

Nya möjligheter

Jammat veganskt julbord ger mersmak

Om vi tar något så traditionellt som ett julbord och låter kockar och gastronomistudenter tolka det med bara råvaror från växtriket så uppstår ett nytt, fräscht och grönare julbord. Deltagarna på vårt Food Jam skapade en kall rätt, en varm rätt och en efterrätt med bara råvaror från växtriket. En vegansk jansonns frestelse med Karl-Johansvamp, julkryddade betor med grönkålsshot och kardemummaglass på mandelmjölk är några exempel.

Krinova arrangerar event som vårt community efterfrågar. Just inspiration till ett mer grönt julbord har efterfrågats av många restauratörer då de saknade kunskap för att få in mer gröna alternativ på julborden de serverar. På våra food jam utmanar vi deltagarna kring att tänka nytt kring en råvara eller som i det här fallet ett kulturinslag och skapa något nytt av det.  

- Det är kul att kunna göra event som är efterfrågade och som inspirerar till nya sätt att tänka och att det sen mynnade ut i innovativa och goda rätter känns ju också väldigt positivt, säger Elin Hansson, eventansvarig på Krinova.

 
Läs mer
 

I boken Dags för brax får du ta del av goda recept med brax som huvudingrediens. Smaklig måltid! Kontakta elin.h@krinova.se för mer information.

Dags att laga brax

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park startade projektet ”Dags för brax” under 2020 med finansiering från Stiftelsen Ruth. Projektets syfte var att utforska braxen som proteinkälla, inspirera till förädling och undersöka möjligheterna för braxen att få tillbaka sin status som matfisk.

Idag anses braxen vara en skräpfisk i Sverige. En bifångst som man som fiskare oftast slänger tillbaka i vattnet. Men så har det inte alltid varit, både utifrån ett historiskt och globalt perspektiv. Det fiske som idag görs av braxen består till största delen av reduktionsfiske. Den fisken hamnar i biogasanläggningar utan att passera matbordet. En idé väcktes om att undersöka om braxen skulle kunna göra come back på matbordet. Och det kan den! Se några spännande recept i boken som tagits fram.

 
Läs mer
 

För en stark livsmedelsnäring i Skåne

Vi är många organisationer som erbjuder olika typer av stöd till företag, för att bidra till hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Vi har alla olika styrkeområden. Nu vill vi utveckla vårt sätt att jobba tillsammans, för att ge dig som företagare bästa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Vad behöver du och ditt företag för stöd för att kunna växa och utvecklas?

Vi tror också det finns stor potential i ett ömsesidigt utbyte mellan stora och små och medelstora företag, där de stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för små och medelstora företag och där de små företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapar värden för stora företag.

Är du ett litet eller medelstort företag inom livsmedelsnäringen och vill vara med? Dela dina erfarenheter och påverka framtiden. I ett första steg hoppas vi att du vill svara på en enkät om vilka utmaningar och behov som du och ditt företag har. Maila dina kontaktuppgifter till klara@krinova.se, så återkommer vi med mer information.

 
Läs mer
 

Go-grön omstart för en innovationsstark livsmedelsnäring i Skåne
Projektet leds av Livsmedelsakademin, i samarbete med Packbridge och Krinova Incubator & Science Park. Det finansieras av Region Skåne och React - EU, en insats inom EU:s regionalfond.

Event

Bioekonomiriksdagen 2021

Varmt välkomna till Bioekonomiriksdagen - två inspirerande halvdagar om bioekonomi!

Den 7-8 december anordnar Region Skåne ett digitalt event där vi tillsammans spanar in på framtiden genom att ta del av vassa panelsamtal om nyckelfrågor som måste lösas samt intressanta föredrag om lösningar som redan finns idag.

Lyssna till olika företags goda exempel där verksamheten gått över till biobaserat.

7-8 december/ Halvdagar / Kostnadsfritt

 
Läs mer & anmäl dig
 

Hitta finansiering och få andra att satsa på din idé

Du har världens bästa idé, driv och passion, men hur får du andra att satsa på just dig och din idé?

Krinova bjuder in dig till en givande dag fullmatad med kunskap och inspiration för ansökningar av finansiella medel. På den här förmiddagen får du träffa myndigheter, finansiärer och representanter från stiftelser. Du får verktyg för att vässa din ansökan och lyssna på tips från företag som har fått finansiellt stöd för sin idé.

17 januari / Kl. 09-13.00 / Kostnadsfritt

 
Läs mer & anmäl dig
 

Pengar att söka

Sten K Johnsons Stiftelse

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Läs mer & ansök »

Fokus på hållbarhet?

Nu har Region Skånes nya affärsutvecklingscheck med fokus på hållbarhet lanserats. Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, som har kapacitet och vilja att utvecklas. Stödet riktar sig till alla branscher.
Läs mer & ansök »

Stöd till internationalisering

Region Skånes internationaliseringscheckar gör skånska företag mer konkurrenskraftiga.

Syftet med internationaliseringschecken är att öka företagens konkurrenskraft, och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Läs mer & ansök »

 

Nya hyresgäster i Science Parken

Vi välkomnar nya hyresgäster

Professionell Säkerhet · Blå sektion · Plan 2

 
FacebookLinkedInInstagramYouTubeHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du valt att bli prenumerant. Vi värnar om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Läs mer om vår integritetspolicy