Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 31 2021


Hej på er

Här kommer veckans Cheerinfo, och som en del noterat så kom det inget förra veckan.

Dagens Cheerinfo är fullt med information och först och främst så påminner vi om att anmäla till DM. Även om många har fullt fokus på NALC i helgen så påminner vi om att tänka framåt och på vårens tävlingar. 

Även klassindelningen för RM/SM 2022 är klart så nu kan ni planera för vilken dag ni ska tävla med era lag.

Vi tipsar om en utbildning på Bosön i Idrottsjuridik, ett jätteintressant ämne och något som vi vet många där ute visat intresse för. Kanske är ni som förening intresserade av att lära er mer eller du som individ.

Vi har också ett meddelande från juridisk nämnden i detta Cheerinfo. Mer om detta kan ni läsa på vår hemsida via medskickad länk.

Vi vet att ni är många som planerar för Showcase, juluppvisningar mm. Med de nya restriktionerna som nu gäller från och med den 1 dec vill vi att ni läser den information vi delger på vår hemsida samt söker tillstånd hos polisen.

Vi håller även i år hålla kansliet stängt under några veckor i jul. Mer information om de tiderna och datumen hittar du längre ner i detta Cheerinfo.

Nu ska jag ut och skotta snö då vi har full snöstorm här i Halland idag. Jag hoppas att ni alla får en fin fortsatt vecka och en fin helg.

LYCKA TILL alla ni som ska tävla på NALC -High Five på er alla

Kia


Påminnelse

TK vill påminna om anmälan till våra distriktsmästerskap 2022. Sista dag för anmälan till dessa är 10 december.

Nu finns även lunchbeställning för DM Stockholm, Mellersta och Norra publicerad. 

Har ni frågor om DM går det som vanligt bra att maila  dm@cheerleading.se.

Fotograf: Rickard Garvare
Fotograf: Rickard Garvare

RM/SM 2022 klassindelning

Beslut har tagits av TK kring klassindelningen för RM/SM 2022. Följande klasser kommer tävla följande dag.

Lördag

Junior Groupstunt
Junior Groupstunt Mixed
Senior Groupstunt
Senior Groupstunt Mixed
Junior Partner stunt
Senior Partner stunt
Cheer Minior Level 2
Cheer Junior Level 2
Cheer Senior Level 2
Cheer Minior level 3
Cheer Junior level 3

Söndag

Cheer Senior level 3
Cheer Junior level 4
Cheer Senior Elite
Cheer Junior Elite
Cheer Junior Elite Mixed
Cheer Senior Premier Allgirl
Cheer Senior Premier Mixed
Förberedande Pom
Pom Freestyle Junior
Pom Freestyle Senior


Utbildning inom Idrottsjuridik

Idrottsjuridik är ett område som berör hur idrott påverkas av juridik och hur idrott och juridik förhåller sig till varandra. Hur påverkas egentligen idrotten av juridiken och hur förhåller sig idrott och juridik till varandra? Hur påverkas olika aktörers rättigheter och skyldigheter?

Kunskap inom idrottsjuridik hjälper dig att förstå och tolka ärenden inom till exempel bestraffning, doping, medlemsfrågor och tävlingsärenden. Inom ideell sektor och i idrotten i synnerhet är juridik ett kompetensområde som behöver förstärkas. 

Den 18 februari hålls en utbildning på Bosön gällande Idrottens bestraffningsregler. Utbildning syftar till att ge kunskap om bestraffnings- och tävlingsreglerna och hur bestraffnings- och tävlingsärenden hanteras. 

Om ni är intresserad av att lära er mer om detta inom er förening eller som individ vill vi därav tipsa om denna utbildning.


Information från Juridiska nämnden

SCF har hanterat ärenden angående olämpliga händelser under det senaste halvåret. Vi anser det viktigt att Cheersverige är enade om vad som är ok och vad som är olämpligt inom vår idrott. Det därför är viktigt att föra en öppen dialog. De som är utsatta för kränkningar ska vara trygga i att de får stöd när de väljer att berätta, och de ska veta att vi är enade i hur vi vill ha det inom vår idrott. Vår idrott ska inte bygga tystnadskultur utan prata om det som är svårt. 

Under föregående vecka informerades via vår hemsida om ett beslut från SCFs Juridiska nämnd (JN). JN beslutar att personen bedöms ha gjort sig skyldig till allvarlig kränkning och stängs av från utövande av uppdrag, tävling samt uppvisning i 5 år till och med 2026-09-13.


Med hänvisning till de restriktioner som gäller för offentlig  tillställning från och med 1 december 2021, vill vi veta om ni (föreningar) planerar hålla i ett arrangemang eller julshow.
Varje förening är själva ansvariga att informera SCF via mail, scf@cheerleading.se.

Det finns två olika alternativ att välja emellan, information om det finns på vår hemsida.

Man ska alltid kontakta polisen vid arrangerande av offentlig tillställning. Läs mer om regler kring offentlig tillställning på polisens hemsida.


Kansliet håller stängt i jul

Kansliet kommer hålla stängt under några veckor kring jul och nyår, från och med den 13 december 2021 till den 9 januari 2022. Sista dagen att nå oss på telefon blir alltså den 10 december och första dagen att nå oss igen blir den 10 januari. Vid akuta ärenden mejlar ni oss på  scf@cheerleading.se


Föreningsordlista

Mandatperiod 

Den tidsperiod för vilken du är vald att företräda någon, tex en organisation. En mandatperiod kan vara olika lång beroende på uppdraget och organisationen. Därför brukar man benämna att man väljs en mandatperiod i stället för ett år i vissa organisationer. 

Kontrareplik 

När en persons talan vid ett möte mötts av en replik, kan den ibland få möta repliken med en kontrareplik utan att be om ordet igen. En kontrareplik är alltså en replik på repliken. 

Verksamhetsberättelse, VB

Till varje årsmöte ska styrelsen presentera en sammanställning över året som gått och vad organisationen gjort. Den ska innehålla både vilka som representerat föreningen under året och en sammanfattning över vad som skett och åstadkommits. 

Valberedning, valberedare

Den eller de personer som väljs på årsmötet av mötets medlemmar att förbereda kommande års val. De har i uppgift att samla in nomineringar från organisationens medlemmar och sammanställa dessa samt utifrån de komma med ett förslag för mötet att ta ställning till för kommande styrelseposter. Valberedningen kan även komma med egna förslag om de bedömer att de inkomna nomineringarna inte är tillräckliga.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!