Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Extra gröt till jul!

Ge bort en julklapp som gör nytta: Gröt till undernärda barn. För 150 kr får ett undernärt barn extra proteinrik gröt i 3 månader, för ett gravt undernärt barn är kostnaden 250 kr. Du får ett fint kort som du kan ge bort som julklapp. Skicka in din beställning till info@rotarydoctors.se. Skriv hur många kort du vill ha för 150 eller 250 kr. Betalar gör du när du fått kortet/korten. 

Alternativa julklappar - extra näringsrik gröt till undernärda barn.
Ett grötpaket som verkligen behövs.

Covid-19 vaccinering tack vare IW

Inner Wheel beslutade att kanalisera resultatet av deras insamling till stöd för Covid-19 vaccinering genom Rotary Doctors. Så måndagen den 22/11 började "covid-19 vaccineringsjeepen" köra runt i TransNzoiaområdet där Rotary Doctors är aktiv. Första dagen satte man upp kliniken vid en kyrka och vaccinerade 106 personer, nästa dag vid en marknad och vaccinerade 188 personer. Vaccin har varit tillgängligt några veckor på det största sjukhuset i distriktet, men få har hittat dit. Med upp-sökande verksamhet kan fler vaccineras. Jeepen ska åka ut till olika platser varje dag. Vaccineringen är ett sam-arbete mellan Rotary Doctors och hälsomyndigheterna, Rotary Doctors står för transporter, mobilisering och samordning, myndigheterna för vaccin och sjuk-sköterskor som vaccinerar. Stort tack till Inner Wheel som möjliggör insatsen genom en gåva på drygt 95 000 kr. 

Inner Wheel stödjer Rotary Doctors deltagande i vaccinering mot Covid-19
Första dagen skedde vaccineringen i en kyrka.

November 2021

Undernärda barn vid klinikerna

Varje dag kommer undernärda barn till Rotary Doctors mo-bila kliniker. Många får gröt med sig hem, men i Pokot får bara de gravt under-närda hjälp, mer re-surser behövs. Köp en grötjulklapp!  

Pluggannonser

Pluggannonser är annonser från org-anisationer med 90-konto som tidningar sätter in gratis. I D2390 har drivande Rotarianer fått in flera sådana annon-ser i lokalpressen som gör reklam för Rotary och Rotary Doctors. Finns in-tresse i något annat distrikt så läs här! 

Bästa klubbar

Största gåvorna från Rotary för oktober månaden var: Rotary Distrikt 2390 10 000 kr, Skövde Rotary-klubb 5 000 kr och Trollhättan Rotar-yklubb 5 000 kr. Tack till dessa och alla andra gåvogivare. 


Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn tel: 0383-46 74 80 
info@rotarydoctors.se, www.rotarydoctors.se
SWISH 900 4722, bankgiro 900 4722

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är Rotarymedlem. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.