Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Trygghet och Säkerhet

Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig större eller mindre summor pengar. Var kritisk mot okända besökare eller personer som ringer upp dig per telefon. 


Säkerhet online

I takt med att vi flyttar stora delar av vårt liv online ökar även anmälningar om digitala brott och bedrägerier för varje år. 2019 anmäldes 245 000 onlinebrott.

Med Säkerhetskollen vill SSF (stöldskyddsföreningen) ge förebyggande hjälp och råd för att du ska känna dig säkrare online.

SSF arbetar aktivt med polis, myndigheter, försäkringsbolag och banker för att ligga i framkant i kampen mot den digitala brottsligheten. Detta gör man bland annat genom att skicka ut dagsaktuella varningar gällande pågående digitala brott.

På Säkerhetskollen kan du även göra självtester för att se hur din digitala säkerhet är och du kan också lämna in tips när du misstänker någon form av digital brottslighet.

https://sakerhetskollen.se/om-sakerhetskollen


Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Bildkälla: bra.se

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället. Detta genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som ovana på nätet. Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre då brotten ofta kan få särskilt allvarliga konsekvenser.

Brott mot äldre - Brottsförebyggande rådet (bra.se) 


Undvik att bli lurad!

Har du blivit lurad att göra något, eller att inte göra någonting som gjort att du tagit ekonomisk skada har du blivit utsatt för bedrägeri. Det är viktigt att du polisanmäler brottet och kontaktar din bank så snart som möjligt.

Läs mer här:

                             Bildkälla:polisen.se


Bankid

BankID är en personlig e-legitimation och är jämförbar med t ex pass och körkort. Du behöver därför behandla ditt BankID på ett säkert sätt. Använd aldrig ditt BankID när någon som kontaktar dig ber dig göra det. De myndigheter, banker, polis eller företag som erbjuder BankID kontaktar dig aldrig via telefon, mail eller liknande för att uppmana dig att logga in på eller ladda ner nytt BankID. De viktigaste säkerhetstipsen:

  • Ge aldrig bort koder från bankdosan till en person som ringer upp dig eller kontaktar dig över Facebook/Messenger. Det kan vara en bedragare som försöker beställa ett BankID i ditt namn. 
  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon annan. En bedragare kan använda det för att beställa ett BankID i ditt namn eller stjäla pengar.  
  • Läs alltid noga de texter som visas i BankID-appen: Var loggar jag in? Vad skriver jag under?  
  • Om du misstänker att du är utsatt för bedrägeri så bör du spärra alla dina BankID, kontakta din bank och göra en polisanmälan. 
  • Aktivera notifiering så blir du uppmärksammad på om någon aktiverar ett nytt BankID för ditt personnummer.

Läs mer här:


Försök inte lura mig

Utbildningsmaterialet "Försök inte lura mig" som skapats i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren, innehåller filmer och deltagarmaterial som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Tips och råd för att förebygga bedrägerier i offentlig miljö, i hemmet samt om någon försöker lura dig att lämna känsliga uppgifter eller sälja en vara eller tjänst till dig.

Läs mer här:


UR-Samtiden

Bedragare riktar inte sällan in sig på äldre människor. Hör starka berättelser från människor som drabbats av bedrägerier. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.

Ur-play:


Äldres trygghet i den digitala världen

                                   Bildkälla: PRO

Se ett inspelat samtal om äldres trygghet i den digitala världen. Digitaliseringen rymmer många möjligheter - men också hot och otrygghet. Äldre är en utsatt grupp för bluffmakare och bedrägerier på nätet. Men det finns lösningar och enkla knep för att öka sin digitala trygghet!

Se seminariet "Äldres trygghet i den digitala världen" - PRO


Trygghetsrådet

Trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete är två av kommunstyrelsens viktigaste frågor där man har ett samordningsansvar. Västerås stad har därför tillsammans med Polismyndigheten inrättat ett trygghetsråd i Västerås. Stadsledningskontoret håller ihop uppdraget.

Läs mer här:


Brottsförebyggande arbete

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan med flera olika lokala aktörer. Några av dessa viktiga samarbeten beskrivs nedan.

Brottsofferjouren

Att bli utsatt för ett brott påverkar alla personer olika. Hur du reagerar kan bero på vilket brott du varit utsatt för, vad du har för erfarenheter sedan tidigare eller vilket stöd man har av sin omgivning. 

Brottsofferjouren anser att alla brott ska tas på allvar och att det självklart aldrig är den som utsatts fel. 

Grannsamverkan

Det finns ungefär 300 kontaktombud för grannsamverkan runt om i våra bostadsområden, och intresset är stort. Arbetet hålls ihop av nätverket grannsamverkan.

Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har hänt.  


facebooktwitterinstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!