Nyheter vecka 47 2021

Lagstiftning

Nio år och sex miljoner senare

Tidningen Näringslivet har uppmärksammat branschens utmaningar med tillståndsprocesserna. I denna veckas artikel uppmärksammas de pågående miljötillståndsprocesser för Umlax AB och Övermans Fisk AB. 

Artikel finns att läsa på Tidningen Näringslivet: Nio år och sex miljoner senare – miljötillstånden sänker deras företag | Tidningen Näringslivet (tn.se) 

Tidningen Näringslivet har även tidigare skrivit om branschens utmaningar: Så stoppas svenska matinnovationer - "Slänger stora mängder mat" | Tidningen Näringslivet (tn.se)

 

Samverkan

Övervakningskommittén

För att följa arbetet med havs- och fiskeriprogrammet finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. 

I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering. Matfiskodlarna är ledamot i övervakningskommittén.

Vid kommitténsmöte den 23 november presenterades en lägesrapport för genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet, som bland annat visar ansöknings-, besluts- och utbetalningsläget. Lägesrapporten ger också en bild av möjligheterna att uppnå målen i programmet.  Mot bakgrund av aktuell information ger lägesrapporten även en bild av möjligheten att uppnå programmets mål liksom utsikterna för att nå utbetalningsmålen. Lägesrapporteringen ger möjlighet för ledamöterna i Övervakningskommittén att följa programmets genomförande. 

Sammanfattningsvis indikerar exempelvis Unionsprioritering 2 - Hållbart vattenbruk att genomförandet så här långt är uppfyllt avseende beviljad budget medan utbetalningstakten inte går enligt plan.

Information om övervakningskommitténs arbete finns på Jordbruksverkets hemsida: Havs- och fiskeriprogrammet - Jordbruksverket.se

Blå mat- centrum för framtidens sjömat

Blå mat- centrum för framtidens sjömat är en centrumbildning som samlar ett stort antal universitet, forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer och företag. Bland dem Matfiskodlarna.

Syftet med Blå mat är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

För de fyra första åren – 2021 till och med 2024 – har Blå mat fått 48 miljoner kronor från forskningsrådet Formas. Centrumbildningen finansieras även av Västra Götalandsregionen och ett stort antal av Blå mats partners bidrar med framför allt arbete och andra resurser. Givet att arbetet blir framgångsrikt kommer det vara möjligt att få finansiering för ytterligare fyra år från Formas.

De medverkande universiteten har rekryterat en grupp unga forskare, doktorander och en postdoktor, som kommer att ta fram ny kunskap om vattenbruk, marina proteiner, beteendevetenskap och mycket mer, och som finansieras med medel från Formas.

Blå mats löpande arbete samordnas i exekutiva gruppen medan strategiska beslut tas av styrgruppen. Det finns även en rådgivande grupp, ett så kallat advisory board, med svenska och internationella experter.

Matfiskodlarna är representerade i Blå mat genom Wenche Hansen som är ledamot i styrgruppen, som träffas en gång i månaden. Vid senaste mötet lyftes ämnen som den nyligen genomförda kickoffen, 9-10 november, kommande konferenser, utlysningen Hållbar blå ekonomi från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och Blå mats satellitprojekt. Under mötena diskuteras också kommunikation, unga forskarprogrammet, kunskapshöjande aktiviteter med mera.

Mer information om Blå mat finns på centrumbildningens webbplats: Blå mat – Centrum för framtidens sjömat (bluefood.se)

 

Forskning

Den svenska konsumtionen av sjömat kartlagd

Forskare vid Rise har sammanställt offentlig statistik och kompletterat den med insamlade uppgifter. Dessutom har de bearbetat sin data för att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Det har under lång tid saknats samlad information om den svenska konsumtionen av sjömat. Jordbruksverket publicerar statistik för livsmedelskonsumtion men gör det inte längre för just sjömat med hänvisning till osäker statistik.

Tillgången till säker statistik för sjömat är fortsatt en utmaning men rapporten ger en insikt i svensk konsumtion. Resultaten visar att svensk konsumtion av sjömat fortfarande inte når upp till
Livsmedelsverkets rekommendationer på 2–3 gånger per vecka; den övergripande trenden verkar dessutom vara nedåtgående. Resultaten visar även att :

  • 74 % av det vi äter är importerat
  • vi mest äter odlad lax, viltfångad torsk, sill och räkor
  • 10 artgrupper (av 85) står för 75 procent av konsumtionen

Direktlänk till rapporten: Forskningsrapport, fd SP-Rapport (diva-portal.org)

 

Konferanser

Nationella Vattenbrukskonferansen 15-16 mars 2022.

Den Nationella Vattenbrukskonferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. På programmet står bland annat odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring.

Mer information finner ni på Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk:

Nationella vattenbrukskonferensen, 15-16 mars 2022 - Blog (nkfv.se)

Sjömatsforum 2 december kl. 13-16.

Nu är det snart dags för ett nytt Sjömatsforum! Missa inte chansen att delta i dialog kring viktiga frågor för den blå näringens ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Medverkande är som vanligt branschen, myndigheter, forskare och samarbetspartners.

Anmälan att delta på Sjömatsforum kan göras på Fiskbranschens Riksförbund hemsida:

General 2 — Fiskbranschens Riksförbund

Start typing something...
 

Vill du veta mer om Svensk matfiskodling?

Kontakta oss

Önskar ni veta mer om medlemskapet samt våra tjänster är ni varmt välkommen att kontakta oss. 

Wenche Hansen, VD 
+46(0)73-095 98 39
wenche@matfiskodlarna.se


Besöksadress och postadress
Matfiskodlarna Sverige AB
Jensenvägen 8
871 51 Härnösand

 

Sent with Get a Newsletter